AZ 1956-OS FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY - WWW.REV.HU
BUDAPESTI FELKELŐ CSOPORTOK - ÉLETRAJZ
ÉLETRAJZ
INTERJÚ ÉS KÉPEK  < vissza 
Bárány János (1930-1959)
1930-ban született Répcelakon háromgyermekes munkáscsaládban. Még kicsi volt, amikor édesanyja, daganatos betegségben elhunyt, 7 éves koráig a nagyszülőknél nevelkedett. Ezután a Csepeli Vasműben kohászként dolgozó édesapja vette magához. Mostohaanyja azonban nem szívlelte férje gyermekeit, nővérei hamarosan elköltöztek otthonról, az apa pedig inni kezdett. A nyolc elemi elvégzése után 1945-ben lakatostanuló lett, 1948-tól a Csepeli Vasműben dolgozott. Kitanulta a fémgyalus szakmát is. 1950-ben és 1951-ben sztahanovista kitüntetést kapott. 3 évig a belső karhatalomnál teljesített sorkatonai szolgálatát. Nem sokkal a behívója előtt, 1950-ben megnősült, s amikor felesége hűtlenségéről hírt kapott, szabadságot kért. Mivel ezt nem engedélyezték, szolgálati fegyverével öngyilkosságot kísérelt meg. Vállon lőtte magát, aminek következtében bal karja fél évig béna lett, sérülése a későbbiekben sem múlt el egészen. 1954-ben jelentkezett a pártba - édesapja és még néhány közeli hozzátartozója 1945-től párttagok voltak - ám zilált családi élete miatt mégsem vették fel.
1956. október 23-án a délelőtti műszakból hazatérőben csatlakozott a tüntetéshez. A Rádiónál, a tűzharc kitörésekor kiment Csepelre, ahonnan munkásokat és fegyvereket hozott az ostromhoz, amelyben maga is részt vett. Október 25-én vezetőjévé választotta a Tompa utcai fegyveres csoport, akiktől a Bordósapkás Jancsi nevet kapta. Megszervezte az egységet, környékükön biztosították a közrendet, és több alkalommal felvették a harcot szovjet katonai egységekkel. Október 30-án a IX. kerületiek egyik képviselőjeként tárgyalt a politikai vezetőkkel, köztük Kádár Jánossal és Tildy Zoltánnal. Az átmeneti fegyverszüneti időszakban nemzetőrparancsnokként ügyelt a rend fenntartására. Csapatával keményen ellenállt a november 4-én meginduló újabb szovjet támadásnak.
Bárány János a forradalom bukása után, november 15-én indult menyasszonyával, Hajnal Klárával az osztrák határ felé (Hajnal Klára emlékezete szerint nem ketten, hanem négyen, gépkocsival mentek Märtz Lászlóval és feleségével vagy menyasszonyával. Ezt a verziót más forrás nem erősíti meg.) Három nappal később azonban Horvátzsidánynál a magyar határőrök elfogták, és Szombathelyre vitték őket. Innen 21-én érkeztek vissza Budapestre, mivel három napig fogva tartották őket.
Bárány másnap már jelentkezett a csepeli gyárban dolgozni. Beválasztották a gépgyári munkástanácsba és a Csepeli Forradalmi Ifjúsági Szövetség Vezetőségébe. Innen delegálták őt, mint ifjúsági küldöttet a Csepeli Nagymunkástanácsba.
Néhány nappal később kapcsolatba került az egykori corvinista Nagy Józseffel, aki bevonta egy fegyveres szervezkedésbe (amely Maléter Bakonyban harcoló csapatainak fikciójára épült). Az illegális mozgalom célja a forradalom vívmányainak a megőrzése lett volna. Bárány a Tompa utcai parancsnok helyettesét, Karászy Jánost - aki ebben az időben a Budai Karhatalmi Ezred kötelékébe tartozott - annak kérésére bemutatta Nagy Józsefnek, és ettől kezdve fokozatosan Karászy lett a konspiráció vezető egyénisége, és ezt a szerepét még az emigrációja után is megőrizte. Bárányt azonban hamarosan letartóztatták (december 10.), s bár január 22-én szabadlábra helyezték, április 20-án ismét bebörtönözték. (Márciusban válóperi keresetet nyújtott be, májusban felbontották a házasságát.)
A "Nagy József és társai" per V. rendű vádlottjaként I. fokon a Tutsek-tanács (1958. május 22.), II. fokon a Borbély-tanács (1959. február 14.) halálra ítélte. Miután a kegyelmi tanács egyhangúlag elutasította a kegyelmi kérvényt, az ítéletet 1959. február 18-án végrehajtották.
Forrás: "Nagy József és társai" BFL 8016/58, Eörsi László: Ferencváros 1956, 1956-os Intézet, 1997, Eörsi László: A "Bástya csoport In: Mítoszok helyett - 1956. noran, 2003. 345-370. o.
  
Bárány János  (Bordósapkás Jancsi)
Bárány János (Bordósapkás Jancsi)
Copyright © 2007 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítványimpresszum
BUDAPESTI FELKELŐ CSOPORTOK - ÉLETRAJZ