ÉLETRAJZ
angol 
INTERJÚ ÉS DOKUMENTUMOK  < vissza 
Vigh Szabolcs (1934[Budapest] )
1934. november 19-én született Budapesten, középpolgári, értelmiségi családban. Édesapja ügyvéd - többek között a Magyar Hajózási Rt. jogi képviselője -, gimnáziumot végzett édesanyja háztartásbeli volt. Az öt testvér közül Vigh Szabolcs a legidősebb. A gyerekek katolikus szellemben nevelkedtek. Középiskolai tanulmányait a Piarista Gimnáziumban kezdte, az államosítást követően a Fazekas-gimnáziumban, majd az Eötvös-gimnáziumban tanult. 1953-ban érettségizett, majd a Budapesti Hittudományi Akadémián folytatta tanulmányait. 1958-ban szentelték pappá.
Az 1956-os forradalom kitörése után szemináriumi társaival járta a várost, kereste, hol tud segíteni. November 3-án részt vett az Állami Egyházügyi Hivatal iratainak lefoglalásában, hogy azok tartalmát kívülállók jogtalanul ne használhassák fel. A forradalom leverése után családja Hollandiába disszidált, ő itthon maradt. 1957 júniusában letartóztatták. A Turchányi Egon és társai elleni per decemberben kezdődött, melynek ő eredetileg IV. rendű vádlottja volt, ám - vélhetően nemzetközi nyomásra - még a hónap elején szabadlábra helyezték, és 1958. január 10-én megszüntették ellene az eljárást.
1958-tól káplán volt Endrefalván, Táton és Tokodon. 1965 után Budapesten különböző plébániákon szolgált. Nem lett békepap. Ismételt próbálkozások ellenére sem hagyta magát titkos ügynöknek beszervezni. Nyugati országokba érvényes útlevelet először 1968-ban kapott.
A születésszabályozásról írt doktori értekezését 1971-ben fogadták el summa cum laude fokozattal. Több tanulmánya jelent meg ebben a témában a Vigília és a Teológia című folyóiratokban. 1973-ban külföldi tanulmányútra vonatkozó kérelmét az illetékes egyházmegyei főhatóság elutasította. Ugyanebben az évben az őszi esperesi konferencián bírálta a fogamzásgátlással kapcsolatos hivatalos egyházi tanítás gyakorlati alkalmazását, ezért püspöke 1974-es leiratában a nyilvánosság előtt rendreutasította. Majd "büntetésből" újra áthelyezték.
1975-ben kivándorló útlevelet kért, 1976 februárjában érkezett Hollandiába. Még ebben az évben laicizáltatta magát, és megnősült. 1981-ben elvált, néhány év múlva újra nősült; ebből a házasságból született Péter fia 1987-ben. 1976-től a Tilburgi Egyetemen dolgozott, 1979-től dokumentációs munkatársként. 2003-tól egy SOS-telefonszolgálatnál teljesít önkéntes szolgálatot.
 

 Interjú Vigh Szabolccsal
"Nyitottabb, türelmesebb és szolidárisabb egyházra gondoltunk..."

 Az apai ág

 Szabadulás után

 Mindent megújítani Krisztusban - pappá szentelés

Vigh Szabolcs
Vigh Szabolcs
Copyright © 2004 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány – impresszum