ÉLETRAJZ
angol 
INTERJÚ ÉS DOKUMENTUMOK  < vissza 
Kuklay Antal (1932)
Az akkor Csehszlovákiához tartozó Csapon született. Apja kántortanítóként dolgozott. A hitét buzgón gyakorló katolikus családban négyen voltak testvérek. Középiskolai tanulmányait a sátoraljaújhelyi piarista, illetve a sárospataki református gimnáziumban végezte, 1950-ben érettségizett. Papi pályára lépett, előbb Hejcén, majd Egerben, 1953-tól pedig Budapesten, a központi szemináriumban tanult. 1955-ben szentelték fel.

Az 1956-os forradalom kitörése után társaival együtt a házi őrizetből kiszabadult Mindszenty Józsefhez fordultak, hogy tájékoztassák a főpapot az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenységéről. 1956. november 3-án Turchányi Egon, Mindszenty titkára vezetésével részt vett az elnyomó kommunista egyházpolitika jelképének számító hivatal iratainak lefoglalásában. A november 4-i szovjet beavatkozás után segítséget nyújtott az ELTE joghallgatóinak a menekülésben. Részt vett egy sokszorosított brosúra elkészítésében, amely a vidéki papságot tájékoztatta az eseményekről. Decemberben Abaújszántóra, majd 1957 elején Szikszóra helyezték káplánnak. 1957 májusában letartóztatták, 1958-ban a Turchányi Egon és társai perben tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult.

Sárospatakra költözött a szüleihez. Az Állami Egyházügyi Hivatal eltiltotta a papi tevékenységtől. A sátoraljaújhelyi lemezgyárban, majd a sárospataki cserépkályhagyárban segédmunkásként dolgozott. Később az ÁEH engedélyezte, hogy tudományos munkát végezzen, így a plébánia könyvtárosaként bekapcsolódott a sárospataki katolikus templommal kapcsolatos feltáró munkába. Elvégezte az Országos Széchényi Könyvtár hároméves könyvtárosképző iskoláját, miközben létrehozta a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteményt. 1968-ban engedték először a szószékre. 1973-tól Köröm község plébánosa. 1985-ben művészettörténész oklevelet szerzett. 1987-ben a sárospataki egyházi gyűjtemény kiadásában A Kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez címmel tanulmánykötete jelent meg.
 

 Kuklay Antal: "Értékeket megmenteni, megőrizni és terjeszteni"

 Júlia-tour

Kuklay Antal
Kuklay Antal
Copyright © 2004 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány – impresszum