ÉLETRAJZ
angol 
INTERJÚ ÉS DOKUMENTUMOK  < vissza 
Széll Jenő (1912-1994)
Az érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult. 1931-ben itt került kapcsolatba az egyetemi illegális kommunista ifjúsági szervezettel. 1932-ben belépett a KIMSZ-be. 1933-ban letartóztatták, és államellenes felforgatás vádjával másfél évi börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után emigrált. Párizsban és Bécsben dolgozott és tanult, vegyésztechnikusi képesítést szerzett. 1938-ban tért haza. Budapesten, majd Pápán textilgyárakban helyezkedett el.

Részt vett a szociáldemokrata mozgalomban. Budapesten 1945-ben - még az ostrom idején - csatlakozott az MKP-hoz. VIII. kerületi párttitkár, tagja volt a Fővárosi Törvényhatósági Bizottságnak, majd a KV apparátusába került, és különböző középvezetői funkciókat töltött be. 1948 és 1950 között Magyarország első bukaresti követe, a KV agitációs-propaganda osztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki. 1951-ben leváltották, és megbízták a Népművészeti Intézet megszervezésével. Szerepet játszott a Bartók Béla elleni ideológiai kampány felszámolásában. 1954-ben szembefordult a Rákosi-féle vezetéssel, 1955 októberében aláírta az írók és művészek MDP KV-hez intézett memorandumát, amely a kulturális élet ellenőrzésének megszüntetését követelte. 1955 végén leváltották, rövid ideig a Műcsarnok igazgatója volt. 1956 nyarán jelen volt a Nagy Imre 60. születésnapján rendezett ünnepségen. Szeptember 1-jén rehabilitálták, és visszahelyezték a Népművészeti Intézet élére.

1956. október 24-én jelölték a megújuló MDP KV-be, de ennek megalakulására a párt felbomlása miatt nem került sor. Miután Nagy Imre a Parlament épületébe tette át székhelyét, Szilágyi József kérésére elvállalta a miniszterelnök mellett a titkári feladatot, majd a Szabad Kossuth Rádió kormánybiztosa lett. Az ő rendelkezésére vezették be ismét a déli harangszót a Magyar Rádió adásában. November 4-én, bár lehetősége lett volna rá, nem kért menedékjogot a jugoszláv követségen. Részt vett pártellenzéki csoportok megbeszélésein, kapcsolatban állt többek között Ádám Györggyel, Justus Pállal és Mérei Ferenccel. Nem lépett be az MSZMP-be, ezért elbocsátották. 1957 és 1959 között az OSZK-ban dolgozott.

1959-ben letartóztatták, és ötévi börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után fordítóként és lektorként dolgozott. A Zeneműkiadó munkatársa, majd a Könyvvilág szerkesztője volt. 60. születésnapján nyugdíjazták. Nyugdíjazása után számos cikke jelent meg az Élet és Irodalomban a népművészet és népzene tárgykörében. 1979-ben aláírta a Charta '77 vezetőinek letartóztatása ellen tiltakozó memorandumot. 1986 decemberében az Eörsi István lakásán rendezett illegális '56-os konferencia egyik szervezője és előadója. 1988-ban a TIB egyik alapító tagja, részt vett Nagy Imre és mártírtársai 1989. június 16-i újratemetésének megszervezésében. 

 Széll Jenő: "Politikai ambíciók engem különösebben soha sem fűtöttek"

 Széll Jenő: Pályaválasztások

Széll Jenő
Széll Jenő
Copyright © 2004 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány – impresszum