ÉLETRAJZ
angol 
INTERJÚ ÉS DOKUMENTUMOK  < vissza 
Farkas Vladimir (1925-2002)
Farkas Mihály fia. Utónevét Lenin tiszteletére kapta. Születésekor apja pártmunkája miatt börtönbüntetését töltötte Kassán; szülei hamarosan elváltak, és szintén kommunista anyai nagyanyja nevelte. Apja szabadulása után Moszkvába távozva a Kommunista Ifjúsági Internacionálé funkcionáriusa lett, és csak 1939-ben vette magához a fiát, 1945-ig a Szovjetunióban élt. 1942-től egy évig - ekkor már a magyar párt tagjaként - a kusnarenkovói Komintern-pártiskolán tanult, majd a Komintern feloszlatása és az intézmény megszüntetése után 1943-1944-ben gyorsított tagozaton befejezte a középiskolát. 1944-ben elvégzett egy rádiós iskolát. 1945. május 8-án tért vissza Moszkvából, ekkor vette fel a Farkas vezetéknevet. A kommunista párt központjában kezdett dolgozni, rádiós szakképzettsége alapján a pártvezetés és a területi titkárok közötti kapcsolatot biztosította. 1946 októberében a politikai rendőrségre irányították, ahol alhadnagyként az operatív technikai lehallgatásokkal, levélcenzúrával foglalkozó alosztályon dolgozott. 1948-tól százados, 1950-ben az alosztály vezetője lett. A Rajk-per után soron kívül őrnaggyá léptették elő. A technikai feladatok mellett esetenként maga vezényelt ún. vizsgálati, majd hírszerzési ügyeket, így a volt baloldali szociáldemokraták elleni vizsgálat egyik irányítója volt. 1950-től a hírszerző főosztály vezetője, majd 1953-tól osztályvezető-helyettes lett. 1950-ben megbízták a Szücs Ernő ÁVH-ezredes ellen indított vizsgálat irányításával, 1951-ben a Kádár-Kállai-ügy egyik felelőse lett. 1950-1953 között tagja volt az ÁVH kollégiumának, 1951-ben alezredesi rangot kapott. 1955 februárjában a saját kérésére leszerelték. Beiskolázták a Lenin Intézetbe, miközben az előző munkahelyéről kapott fizetést; egyúttal folytatta korábban megkezdett bölcsészeti tanulmányait is. 1956 tavaszán egy párthatározat felelősnek mondta az ÁVH-n elkövetett törvénytelenségekért, ezért visszahívták az intézetből, és a telefongyárba helyezték. Augusztusban kizárták az MDP-ből, majd október 5-én letartóztatták. 1957. április 13-án 11 rendbeli hamis vád és halált okozó testi sértés vádjával Faludi Ervinnel közös perben tizenkét évi börtönre ítélték. 1960. április 1-jén szabadult, kezdetben bérelszámoló volt a Kölcsönző Vállalatnál, később statisztikus, majd üzemgazdász lett. 1976-tól 1985. évi nyugdíjazásáig a Volán Tröszt tanácsadójaként dolgozott. 1990-ben jelent meg Nincs mentség címmel visszaemlékezése. 1990-től tíz éven át levéltári kutatásokat folytatott Moszkvában, illetve Budapesten, ennek eredményeit egy 2500 oldalas kéziratban foglalta össze. 

 Farkas Vladimir: "Beleszülettem a munkásmozgalomba"

Farkas Vladimir
Farkas Vladimir
Copyright © 2004 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány – impresszum