ÉLETRAJZ angol 
INTERJÚ ÉS KÉPEK  < vissza 
Benke Valéria (1920)
A középiskolát a szegedi tanítóképzőben kezdte el, tanulmányai azonban a háború alatt félbeszakadtak. 1941-ben belépett a KMP-be. 1943-tól a délvidéki Gádor községben volt tanító. Fegyvereket szállított a környéken harcoló partizánoknak, lakásán rádióadót helyeztek el. Magyarország német megszállása után részt vett a szegedi munkásmozgalmi vezetők szöktetésében és rejtegetésében. 1945 tavaszán elvégezte az MKP debreceni pártiskoláját, majd az MKP központi pártiskolájának a tanára lett. 1946 közepétől az MKP kőbányai pártbizottság, később a budapesti pártbizottság munkatársa. 1947 júliusától az MKP KV Nőtitkárságánál dolgozott. 1948-tól 1950 végéig a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége Budapesti Bizottságának titkára, 1951 és 1954 között az Országos Béketanács titkára volt. 1951-től 1954-ig az MDP KV póttagja, majd 1956 októberéig rendes tagja. 1954-ben kinevezték a Magyar Rádió elnökévé. 1956. október 23-án nem engedélyezte a diákok követeléseinek beolvasását a rádióban. A Rádió ostroma alatt az épületben tartózkodott. Október 30-án leváltották a Rádió éléről, az intézmény elnökhelyettese lett. November 6-án a Kádár-kormány kinevezte a rádió kormánybiztosává. 1957. február 26-án kooptálták az MSZMP IKB-ba. 1957 januárjától a Magyar Rádió alelnöke, majd augusztustól 1958-ig újra az elnöke volt. 1957-ben tanári diplomát szerzett az ELTE-n. 1958-1961-ben művelődési miniszter, 1961-től a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságának vezetője, 1966-1988 között elnöke volt. 1967-1971-ig az Elnöki Tanács tagja. 1970-től az MSZMP PB és a KB Agitációs és Propaganda Bizottságának tagja. 1975-ben kimaradt az agitprop bizottságból, 1985-ben nem választották be a PB-be sem. Az MSZMP KB 1988. decemberi plénumán nyugdíjazták. 
Copyright © 2004 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítványimpresszum