ÉLETRAJZ angol 
INTERJÚ ÉS KÉPEK  < vissza 
Halas Lajos (1910-1998)
Az elemi iskola elvégzése után Budapesten segédmunkásként helyezkedett el az építőiparban. 20 évesen szakszervezeti bizalmi, 25 évesen a MÉMOSZ újpesti elnöke volt. 1930 után kapcsolódott be az illegális kommunista mozgalomba. A második világháború idején egy budapesti légvédelmi ütegnél teljesített szolgálatot. Részt vett az ellenállási mozgalomban: hamis papírokat szerzett, fegyvert szállított az újpesti partizánoknak. 1945. január elsején társaival megadta magát, Jászberénybe került hadifogolytáborba. Itt jelentkezett a demokratikus Magyar Honvédségbe, de a szovjetek a romániai Focsani melletti hadifogolytáborba szállították. 1945 őszén tért haza. 1945 decemberétől két hónapos pártfőiskolát végzett Debrecenben, majd az MKP Szervezési Osztályán dolgozott. 1946 telén megbízták a párt Rendező Gárdájának megszervezésével. Az 1947-es nemzetgyűlési választások idején az Országos Választási Bizottság megbízottja volt Vas megyében. Ezt követően pártutasításra belépett a hadseregbe, politikai tisztként az első lövészhadosztályhoz osztották be. Röviddel utóbb megbízták az új pártőrség létrehozásával, s a párt-, valamint a parlamenti őrség parancsnokává nevezték ki. 1951-ben - már alezredesként - a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára vezényelték. 1953 márciusától a vezérkarnál volt csoportfőnök. 1955-ben a Budapesti Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnokává nevezték ki. 1956 októberében a munkásság felfegyverzésére tett javaslatot. A forradalom idején az általa vezetett Budapesti Hadkiegészítő Parancsnokság a Fővárosi Tanács épületének védelmét látta el. November 15-én a Nádor utcai pártközpontban tartott értekezleten Czinege Lajost, Tömpe Istvánt és őt jelölték ki a munkásság felfegyverzésének és az új karhatalmi erő létrehozásának a feladatára. 1957 januárjától a munkásőrség törzsparancsnoka, majd 1962-ig országos parancsnoka. 1959. december 5. és 1962. november 24. között az MSZMP KB póttagja, később, 1966. december 3-ig a KB tagja. 1962-től egy építőipari vállalatot vezetett. Tiszti rangját megtartva tábornokként vonult nyugdíjba. 
Copyright © 2004 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítványimpresszum