___Párhuzamos történetek___Vissza

A Magyarországi Görögök Kutatóintézete, a Habsburg Történeti Intézet és az ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék támogatásával konferenciát rendez
Párhuzamos történetek. Magyarország és Görögország összehasonlító társadalomtörténete
címmel
2006. június 23-24-én az ELTE BTK Dékáni tanácsteremében (Budapest Múzeum krt. 4.)


 

2006. június 23. péntek

Megnyitó

14.00-14.20 Fokasz Nikosz: Párhuzamos történetek?

 

Mi és a többiek

14.30-15.50 Nemzeti szimbólumok, nemzeti identitás

Előadások:

Gerő András: Magyar történeti szimbólumok

Konstantinos Tsoukalas: Az újgörög identitás európai megkonstruálása

Standeisky Éva: Múltminták az 1956-os forradalomban

Paschalis Kitromilidis: A görög nemzeti identitás történeti gyökerei

 Szünet

 

16.10-17.30 Migráció, emigráció, külföldiek

Előadások:

Sik Endre: Idegenellenesség a mai Magyarországon

Takis Kafetzis: Idegengyűlölet Görögországban. Az ideológiai és intézményi környezet politikai következményei.

Örkény Antal: A nemzeti közösség integrációs kihívásai: a belső és külső idegen

Dimitris Christopoulos: Nemzeti kisebbségek Görögországban, és Görögország nemzeti kisebbségei

Szünet

 

17.50-18.30 Vállalkozók, polgárok

Előadások:

Georgiosz Sztathakisz: Gazdaság és társadalmi osztályok a második világháborús megszállás és a polgárháború idején

Laki Mihály-Szalai Júlia: Újrakezdett polgárosodás?

 

18.30-18.50 Egymásra hatások

Nikos Sergis: A görög-magyar filozófia „párbeszéd” pillanatai. Lukács György és a modern görög filozófiai gondolkodás

Szünet

 

19,00 Vetítés: FORGÁCS PÉTER: ANGELOS film

 

2006. június 24. szombat

Hatalom és polgára

10.00-11.20 Ellenállás, megtorlás

Előadások:

Ioanna Papathanasiou, Az 1950-es görög „paródia” per.

Zinner Tibor: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban

Nikos Alivizatos: Igazság és igazságszolgáltatás a demokráciába való átmenet során.

Rainer M. János: Forradalom után – megtorlás és konszolidáció,

Szünet

 

11.40-12.40 Történelmi emlékezet

Előadások:

Hagen Fleischer: A megszállás és a polgárháború hidegháborús emlékezete Görögországban

Molnár Adrienne: „A mi családunk más”

Valuch Tibor: Politika és társadalom Magyarországon a szocialista korszakban

Szünet

 

15.00-16.00 Magyarországi görögök 

Előadások:

Bíró Judit „Különlét és részvétel. Levéltári források a magyarországi görög diaszpóra XX. századi létrejöttéről.”

Katerina Koutsogiannaki: Görög politikai menekültek Magyarországon. A görögországi archívumok egy első áttekintése

Sampsonidou Gabriella: Görög lélek, magyar szellem. Életútinterjúk gyermekként Magyarországra került görögökkel

Szünet

 

16.20-17.00 A politikai rendszer

Előadások:

Ilias Nikolakopoulos: Választók és választások, 1974–2004

Lánczi András: Állam és közjó Magyarországon, 1989–2006

Szünet

 

17.10-18.10 Előadások:

Michalis Szpurdalakis: Parlamentarizmus az ezredesek diktatúrája után

Miklósi Zoltán: Tárgyalásos átmenet és igazságtétel

Christos Lyrintzis, Új tendenciák a görög pártpolitikában. A jobboldali populizmus születése, és a néma baloldal


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 2. szombat

Keresés a honlapon