___890616 - DOKUMENTUMOK ANATÓMIÁJA: Nyiri Lajos nyilatkozata___Vissza

Nagy Imre-temetéssel kapcsolatos állambiztonsági dokumentumokban szereplő személyek nyilatkozatai, közlései

Erre az oldalra várjuk az 1989. június 16-ával kapcsolatos dokumentumokra vonatkozó személyes történeteket! 56intezet@iif.hu
A „tárgy” mezőbe, kérjük írják be: 890616

Itt kattinthat a 890616 – Egy nap anatómiája című tartalomszolgáltatásra.

Itt kattinthat a tartalomszolgáltatás 1989. június 16-a és az állambiztonsági szervezet dokumentumai című módszertani bevezetőre.

Itt kattinthat A dokumentumok anatómiája főlapjára

 

1956-os Intézet Közalapítvány
Rainer M. János Úr
igazgató
Budapest
Dohány u. 74.
1074

Tisztelt Igazgató Úr!

Először szeretném megköszönni Lux Zoltán projekt vezető Úrnak, illetve Molnár János Úrnak, hogy személyes találkozó formájában lehetőséget biztosítottak a rendelkezésükre álló dokumentumokba történő betekintéshez.

A Nagy Imre és mártír társai 1989. június 16-i újratemetésével kapcsolatosan megjelent kutatási anyaguk, és az ahhoz tartozóan nyilvánosságra hozott „ügynöklista” kapcsán az alábbi észrevételeket teszem.

ad.1  A személyes adataimmal kitöltött 6-os karton létezésének ténye önmagában megdöbbenést okozott számomra. Határozottan visszautasítom azon tényt, mely szerint a rendszerváltást megelőző időszak államhatalmának beszervezett ügynöke, informátora lettem volna. Fogalmam sincs (20 évvel később), hogy az akkori államhatalmi szervezet valamely munkatársa milyen célzattal töltött ki kartont az adataimmal. A személyes adatokhoz való hozzáférés gondolom akkor sem, és most sem jelent különösebb problémát annak, akinek arra szüksége van. Nem is értem, hogy mire tudtak volna használni az akkori tisztek egy néhány hónapja vidékről Budapestre került egyetemistát, akinek még a tömegközlekedés használatát és a tájékozódást kellett akkoriban megismernie, illetve semmilyen ismeretséggel nem bírt az új környezetében, amiről állítólag információkat kellett volna szolgáltatnia.
Összefoglalva: a 6-os karton a bemutatott másolat alapján vélelmezhetően létezik, annak felvételéhez hozzájárulásomat nem adtam, semminemű együttműködésre vonatkozó megnyilvánulást - legyen az írásos vagy szóbeli - nem tettem.

ad.2  A kutatási anyag személyemhez kapcsolódó részéből az tűnik ki, hogy állítólagos feladatom volt a temetési megemlékezésen való részvétel. Ennek alapja a megemlékezést előkészítő anyag (terv) 5. oldalán található felsorolás - melyet Molnár János Úr a személyes találkozónk alkalmával meg is mutatott -, melyben „Miskolci Lajos” is szerepel.
Mivel az újratemetési szertartás és megemlékezés napja az egyetemi vizsgaidőszakra esik, elővettem akkori leckekönyvemet, hogy megpróbáljam felidézni a történteket. Nos a teljesített, érdemjeggyel szignált kollokviumok között a II. félév egyik mérőgyakorlatának érdemjegye pontosan 89.06.16-i dátummal került beírásra, mely egy pénteki nap. Ez a gyakorlat a BME Balatonkenesei mérőtáborában zajlott, 2 hetes volt, és a második hét péntekén volt a beszámoló, illetve az eredmények ismertetése, melyre az érdemjegyet a kora délutáni órákban jegyezték be. Ezen írásos bizonyíték alapján - melyet Molnár János Úrnak is megmutattam - én nem is lehettem ott a temetési megemlékezésen. Egyébként a leckekönyvtől függetlenül arra tisztán emlékszem, hogy nem voltam ott a temetéssel kapcsolatos egyetlen rendezvényen sem, az aznap Budapesten történteket is csupán az elmúlt héten az Intézet weblapján közöltekből ismertem meg, hiszen érdeklődési köröm is igen messze esik mind a történelem, mind a politika tudományától.

Összefoglalva a fentieket, határozottan cáfolom azt a személyemhez kapcsolt feltevést, mely szerint a „múlt rendszer ügynöke” lettem volna.
A Nagy Imre és mártír társai újratemetési megemlékezésén nem vettem részt, írásos bizonyítékom szerint nem is vehettem volna részt. Teljességgel megdöbbent a személyes adataim felbukkanása ebben a környezetben, nem is értem, hogy kinek milyen szándéka volt velem kapcsolatosan 20 évvel ezelőtt.

Tisztelt Igazgató Úr!

Tisztelettel kérem, hogy weblapjukon a 6-os kartonhoz hozzáfűzött szöveg egyértelműsítse azon tényt, hogy a temetési szertartáson való részvétel terv volt „csupán”. (weblapjuk más oldalán egyébként ez már fent is van)
Személyemhez kapcsolódóan azt is kérném tisztelettel, hogy a szövegből egyértelműen tűnjön ki az, amit Molnár János Úr is elismert, hogy a temetést megelőző időszakban történt beszervezések tényében rengeteg bizonytalanság van. (ez a személyemhez kapcsolt karton esetében különösen megalapozott)
A nevemhez kapcsolt kartonnal kapcsolatban leszögezhető, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egyetlen tervhez (1989.06.16.) kapcsolhatók adataim, mely terv szerinti temetési megemlékezésen azonban bizonyosan nem vehettem részt.

Őszintén remélem, hogy a projekt eredményeinek pontosításához hozzájárultam, a további publikációk és kutatások során a személyemmel kapcsolatos információkat - az emlékeim tiszteletben tartásával - a valóságnak megfelelően veszik figyelembe.
Ezzel a témát részemről lezártnak tekintem.

2009. július 14.                   Tisztelettel: Nyiri Lajos


  

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2009. szeptember 28. hétfő

Keresés a honlapon