___2. sz. melléklet. Az 1956-os Intézet munkatársainak 2006. évi publikációi___Vissza

2. sz. melléklet. Az 1956-os Intézet munkatársainak 2006. évi publikációi

Békés Csaba

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a magyar forradalom, 1956-1963. Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Békés Csaba- Kecskés D. Gusztáv (szerk.) Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 2006. 239. p.
2. Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Második átdolgozott, bővitett kiadás.
3. 1956-os Intézet, Budapest, 2006. 386. p.
4. Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Szerk. Békés Csaba. Gondolat Kiadó-1956-os Intézet, 2006. 394. p. (megjelenés alatt)
5. Das sowjetische Moment. Schweitzer Monatshefte, No. 2. 2006. 22-24. pp. (Ungarn 1956/2006)
6. Policies of the USA, Great Britain and France in 1956.  In: The Hungarian Revolution of 1956. (ed.) Béla Király, Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2006.
7. Could the Hungarian Revolution Have Succeeded in 1956? Myths, legends and illusions.
8. In: Putere si societate: Blocul comunist sub impactul destalinizarii, 1956 [Power and Society: The Communist Bloc under the Impact of De-stalinisation, 1956], Bucharest, 2006.
9. Cold War, Détente and the 1956 Hungarian Revolution. In: Klaus Larres and Kenneth Osgood, (eds.) The Cold War after Stalin's Death: A New International History. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2006. 213-233.pp.
10. The 1956 Hungarian Revolution and the Declaration of Neutrality. Cold War History, Vol. 6. No. 4. November, 2006. pp. 477-500.
11. A helsinki folyamat hatása a magyar külpolitikai gondolkodásra. In Pritz Pál (szerk.) A magyar külpolitikai gondolkodás a huszadik században. Magyar Történeti Társulat, Budapest, 2006.
12. A magyar semlegesség 1956-ban. In: Pál Lajos- Romsics Ignác (szerk.) 1956 okai, jelentősége és következményei. Az előszót írta: Gecsényi Lajos, a bevezetőt írta: Romsics Ignác. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2006. pp. 107-122.


Germuska Pál

1. Germuska Pál: Hadiipari együttműködés a KGST keretei között, 1956-1965. Hadtörténeti Közlemények, 2006/1., 54-70. p.
2. Germuska Pál: Harcra le! Széncsata, 1946. HVG, 2006. február 18.
3. Germuska Pál: Komárom megye. In A vidék forradalma 1956. II. kötet. (Ed.): Szakolczai Attila. Budapest, 2006, 1956-os Intézet. 211-256. p.
4. Germuska Pál: Komárom megye bányászai az 1956-os forradalomban. In Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956. Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére. Szerk.: Bircher Erzsébet - Schuller Balázs. Sopron, 2006, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány. /Központi Bányászati Múzeum Közleményei 5./ 73-115. p.
5. Germuska, Pál: Začiatky maďarského exportu vojenskej techniky. Vojenská História, 2006/3. (megjelenés alatt)
6. Germuska Pál: Kutatás-fejlesztés és nyugati licencek a magyar hadiiparban. Hadtörténeti Közlemények, 2007/1. (megjelenés alatt)
7. Germuska, Pál: Between Theory and Practice: Planning Socialist Cities in Hungary. In: Tom Misa, Michael Hard (eds.): Urban Machinery: Inside Modern European Cities, 1850-2000. 2007, MIT Press (megjelenés alatt)

Eörsi László

1. "El kell mondanunk, hogy valójában hogyan is történt." ÉS 2006. II. 10. 15.
2. 1956 a politika zsákmánya (Budai Rózsa interjúja) Vas Népe, 2006. III. 4. 14. o.
3. Köztársaság tér, 1956. A Pesti Színház programfüzetéhez (Papp András-Térey János: Kazamaták)
4. Köztársaság tér, 1956. Beszélő 2006/6. 72-87 o.
5. Odbrązowiony symbol rewolucji. Zycie Warsawy, 2006. VII. 21.
6. "Ellenfehérkönyv". Szerzői kiadás, 2006. 44 pp.
7. 1956 mártírjai. (Szentpétery Tibor fotóival) Rubicon-Ház Bt., 2006. 212 pp.
8. Mansfeld-kép. HVG, 2006. IX. 21. 86. o.
9. "Shakespeare is kevés lett volna" (László Ferenc interjúja) Magyar Narancs, 2006. IX. 21. 8-9. o.
10. Pesti srácok. Beszélő-Stencil Kulturális Alapítvány, 2006. 288. pp.
11. Az '56-os megtorlás adatbázisa. (Lektorálás) CD-ROM, Budapest Főváros Levéltára, Bp. 2006
12. Hamis 56-os legendák és más történetek (Dalia László interjúja) Vasárnap reggel 2006. X. 8. 7. o.
13. Felkelőcsoport a Corvin köz közben. In: Városunk (Budapesti Honismereti Híradó) 2006. október, jubileumi melléklet I-III.
14. Mansfeld-vita (Válasz Hanthy Kingának) Magyar Nemzet 2006. X. 14. 25. o.
15. Köztársaság tér 1956. 1956-os Intézet, 2006. 224 pp.
16. 1956 és a sajtó.
www.muosz.hu. 2006. X. 19.
17. 1956-os cikksorozat Blikk 2006. X. 23.-XI. 4.
18. "Szent suhancok" - Az 1956-os felkelők résztvevői (Vajda Zsuzsannával együtt) Beszélő 2006/10. 65-74. o.
19. A budai műegyetemi és a pesti bölcsészkar nemzetőrsége. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle 2006/4, 424-426. o.
20. Ferencváros szabadságharcosai. In: 1956 Ferencvárosban. Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, Bp. 2006.
21. Lektorálás: Réthly Ákos: Magyar forradalom 1956 (angolul és németül is).
22. A Széna téri felkelők fegyveres ellenállása. Rubicon 2006/9 26-39. o.
23. Sovietsky útok bol v roku 1956 nevyhnutny (Peter Morvay interjúja). Zahranicie, 2006. X. 23. 9. o.
24. Köztársaság tér 1956 (Sándor Zsuzsanna interjúja) 168 óra 2006. X. 26.
25. Angyalföld 1956 (Juhász Katalinnal és Szabó Ivettel). Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény-1956-os Intézet, Bp. 2006.
26. A szovjet birodalom megingatása (In: Limes 2006/3 5-15. o.)
27. Mező Imre halála. Népszab. 2006. X. 30. 12. o.
28. Az ügynök nyomában (válasz Laczik Erikának és Szarka Ágotának). Magyar Nemzet 2006. X. 14. 19. o.
29. "Fontos lenne láttatni" (Romák 1956-ban. Rácz Attila interjúja). Amaro Drom, 2006. nov.


Keller Márkus

1. "... mentől előbb s mentől nagyobb súlylyal bírjunk mi magunk" A Középtanodai Tanáregylet megalakulása és első évei in Kövér György (szerk.:) Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás, Budapest, Századvég, 2006, 643-667. o
2. A megértés lehetősége - az összehasonlító történetírás hasznáról, In Aetas 2005/4., 102-112. o. (valójában 2006-ban jelent meg)
3. Vademecum - Jelenkortörténet Magyarország / Vademecum - Contemporary History Hungary Szerk. Rainer M. János, M. Topits Judit, Ulrich Mählert (Recenzió) in Deutschland Archiv 2006/5.

Kenedi János

1. Szabó Zoltán: 1956 - Korszakváltás. Osiris k. 2006. (kutatás, sajtó alá rendezés, szerkesztés,előszó.)
2. Vásárhelyi Miklós: A történelemben ÉS Kft. kiadó ( kutatás, sajtó alá
rendezés, előszó.)
3. Szántó Piroska. Forradalmi szvit. Holnap k. (szöveggondozás.)
4. "Csináljunk ellenforradalmat!" - dokumentum összeállítás a Krétakör szinház számára. Magyar Rádió 2006. október 23.
5. Zoltán János Tamás: Olimpia 1956-ban dokumentumfilm (1-3) és könyv szaklektorálása. MTV 2006. október 20-21-22.
6. A megismerés mint büntetési tétel. ÉS 2006. 12.sz.
7. Hézagos kataszter - Az 56-os megtorlás adatbázisa ÉS, 2006. 50. sz.

Kőrösi Zsuzsanna

1. Hallgatás és titok. Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben. In: A politika pszichológiai tükörben: Magyarország, 1990-2005. ELTE Társadalomtudományi Kar Politikai Magatartásvizsgáló Kutatóközpont Kiadványai 2. Szerkesztette Lányi Gusztáv. Budapest, Jószöveg Műhely, 2006. 25-58. o.
2. A forradalom emlékezete. Személyes történelem. Budapest, 1956-os Intézet, 2006. (Keller Márkussal és Molnár Adriennel közösen.)
3. Az 1956-os forradalom a világsajtóban minisite visszaemlékezéseinek válogatása, szerkesztése.
http://server2001.rev.hu/msite/browse_interview.asp?id=2
4. Titkolt örökség. Dokumentumfilm. Rendezte: Litauszki János. [Szakértői tevékenység.]
5. Holtak árnyéka. Dokumentumfilm. Rendezte: Szekeres Csaba. [Szakértői tevékenység.]
6. 1956 karácsonyáról. (Válogatás az Oral History Archívum interjúiból) Népszabadság, 2006. dec. 23.
 
Lénárt András

1. Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen. In Die ungarische Revolution und Österreich 1956. Hrsg. Murber, Ibolya und Fónagy, Zoltán. Wien, Czernin Verlag, 2006. pp. 465-495.
2. Nyugdíjas diákok visszaemlékezései az ausztriai magyar gimnáziumokról, 2005 - 1956. Educatio, 2006/3. 623-630. o.
3. Magyar diákok Ausztriában 1956-57.  Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések II.
Főszerkesztő: Topits Judit, szerkesztő: Lénárt András, Budapest, 1956-os Intézet, 2006

Molnár Adrienne

1. A forradalom emlékezete. Személyes történelem. Bp., 2006, 1956-os Intézet. (A kötet összeállítása: interjúválogatás, szerkesztés, életrajzok megírása; kéziratjavítás, bemutató szervezése - Kőrösi Zsuzsannával és Keller Márkussal.)

Rainer M. János

2. Imre Nagy: The Leader and Martyr of the Hungarian Revolution of 1956. Budapest, 2006, Atlantic Research and Publications Public Foundation, 68 p. (Bulletins on 1956, No. 1.)
3. Imre Nagy. Vom Parteisoldaten zum Martyr des ungarischen Volksaufstands. Eine politische Biographie 1896-1958.  Paderborn - München - Wien - Zürich, 2006, Ferdinand Schöningh, 282 p.
4. Imre Nagy premjer-minisztr vengerszkoj revoljucii 1956 goda. Politicseszkaja biografija. Moszkva, 2006, Logosz, 325 p.
5. Levél Kis Jánosnak a Szabadság teréről. Élet és Irodalom, 2006. márc. 3. 14. p.
6. Az ötvenhatos és az állambiztonság. "Egri Gyula" esettanulmánya. Élet és Irodalom, 2006. 19. sz. máj. 12. 5., 14. p.
7. Előszó. In Bob Dent: Budapest, 1956. A dráma színterei. Budapest, 2006, Európa, 11-14. p.
8. Foreword. In Bob Dent, Budapest 1956. Locations of Drama. Budapest, 2006, Európa, 11-14. p.
9. Ungarn im Schatten der Sowjetunion 1944 bis 1990: Determinanten und Spielräume. In Jahrbuch für Historische Kommunismus-forschung 2006, Berlin, 2006, Aufbau-Verlag, 66-92. p.
10. Nagy Imre. Egy XX. századi magyar életút a világban. Élet és Irodalom, 2006. jún. 16. 50. évf. 24. sz. 15-16. p.
11. Egy kép(sor) funkcióváltása 1956-2006. Új Holnap, 2006. 3. sz. 30-35. p.
12. Imre Nagy: Life and Image. The Hungarian Quarterly, Vol. XLVII, No. 183, Autumn, 2006, 62-74. pp.
13. 1956 - a magyar forradalom Európa történetében. Létünk, 2006. 3. sz. 5-20. pp.
14. Imre Nagy. La vie aprés la mort. La Nouvelle Alternative, vol. 21., no. 69-70., juin-septembre 2006, pp. 93-112.
15. The Sixteen-Point Program and the Demonstrations in Its Support. In Lee Congdon, Béla K. Király, Károly Nagy (eds.). 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Boulder - Highland Lakes, 2006, Social Science Monographs - Atlantic Research and Publications, 243-262. pp.
16. Imre Nagy: The Leader and Martyr of 1956. In Lee Congdon, Béla K. Király, Károly Nagy (eds.). 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Boulder - Highland Lakes, 2006, Social Science Monographs - Atlantic Research and Publications, 763-796. pp.
17. Az ezerkilencszázötvenhatos év. In Féner Tamás (főszerk): Kor-képek 1956. Budapest, 2006, Magyar Távirati Iroda, 11-18. pp.
18. Litván György halálára. Élet és Irodalom, 2006. nov. 17. 5. p.
19. ... és az élő halott. Hozzászólás Tóta W. Árpád írásához.
http://index.hu/velemeny/olvir/56rmj2006/
20. A Progress of Ideas: The Hungarian Revolution of 1956. In Dan Catanus - Vasile Buga (coordinatori): Putere si  societate. Lagarul comunist sub impactul destalinizarii 1956. Bucuresti, 2006, Institutul National pentru Studiul Totalitarismului, 317-339. pp.
21. '56. A magyar forradalom Európa történetében. - 56. The Hungarian revolution in the History of Europe. In Bokor Balázs (fel. szerk.): 1956 - 2006. Budapest, 2006, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, o. n.
22. Mégis, kinek az ünnepe? In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 540-543. pp.
23. 1956 fő kérdései és problémái - negyven év múltán. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 583-585. pp.
24. Adatok az 1956-os forradalmat követő megtorláshoz. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 694-696. pp.
25. "Fejére szól, ki szót emel..." A karhatalom hétköznapjaiból - 1957 tavaszán [Mécs Imrével]. In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 703-706. pp.
26. Nagy Imre (részlet). In Szakolczai Attila (szerk.): 1956. Budapest, 2006, Osiris Kiadó (Nemzet és emlékezet), 750-757. pp.
27. Die Ungarische Revolution 1956. In Ibolya Murber, Zoltán Fónagy (herausg.): Die Ungarische Revolution und Österreich 1956. Wien, 2006, Czernin Verlag, 19-45. pp.
28. 1956: The mid-20th Century Seen from the Vantage Point of the Beginning of the Next Century. Europa-Asia Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, pp. 1189-1198.
29. 1956: egy vereség diadala, História, 2006. 8-9. sz.
30. [Válasz a Múltunk ' 56-os körkérdésére.] Múltunk, 2006. 4. sz. 91-98. pp.
31. Dame (Ezt nektek!) Mozgó Világ, 2006. 2. sz. 111-114. pp. (Recenzió A felkelő nap árnyéka. Kozák Gyula beszélget Ferber Katalinnal c. kötetről.)
32. Kulissza csak. Mozgó Világ, 2006. 3. sz. 117-121. pp. (Recenzió Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században c. könyvéről)
33. Sztálin a székelyeknél. Mozgó Világ, 2006. 4. sz. 98-102. pp. (Recenzió Bárdi Nándor (szerk.): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években c. kötetről)
34. A vitathatatlanról szóló vita. Mozgó Világ, 2006. 5. sz. 111-114. p. (Recenzió Kovács Mónika (szerk.): Holokauszt: történelem és emlékezet c. kötetéről)
35. Good Night, Mrs. Stasi! Mozgó Világ, 2006. 6. sz. 112-114. p. (Recenzió John O. Koehler: Stasi. A keletnémet titkosszolgálat feltáratlan története c. könyvéről)
36. Szürke zóna, szűrt fény. Mozgó Világ, 2006. 7. sz. 109-112. p. (Recenzió Murányi Gábor: Egy epizodista főszerepe. Lajos Iván történész élete és halála c. könyvéről)
37. Két szoba összkomfortunk a vitrinben. Mozgó Világ, 2006. 8. sz. 106-108. p. (Recenzió Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában c. könyvéről)
38. Rendszerváltás, nagy felbontású képen. Mozgó Világ, 2006. 9. sz. 105-108. p. (Recenzió Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987-1990 c. könyvéről)
39. A provokátor. Mozgó Világ, 2006. 10. sz. 44-48. pp. (Recenzió Charles Gati: Vesztett illúziók. Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os magyar forradalom c. könyvéről)
40. Megszállottan. Holmi, 2006. 10. sz. 1416-1421. pp. (Recenzió Nagy András: A Bang-Jensen-ügy c. könyvéről)
41. A muzsikus, a cár és a krónikás. Mozgó Világ, 2006. 12. sz. (Recenzió Szolomon Volkov: Sosztakovics és Sztálin c. könyvéről)
42. Fekete évek. Rainer M. János a felejtés könyvéről. (Buják Attila) 168 óra, 2006. 44. sz. nov. 2.
43. "Nagy Imre hagyatéka ma múzeumi darab". Beszélgetés történelemről, a 20. századról és 1956-ról. (Kovács Kiss Gyöngy) In Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Történelmünk a Kárpát-medencében (1926-1956-2006). Kolozsvár, 2006, Komp-press Kiadó, 197-205. pp.
44. Kádár János és a morális példák. Origo.hu Vendégszoba, 2003. nov. 23.
http://origo.hu/vendegszoba/hirek/20061123ami2006.html
45. Puskás és kora. Hetek, 2006. nov. 24.
46. Egy forradalom emlékezete. Beszélgetés Rainer M. Jánossal. (Simon Attila). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006. 3. sz. 161-167. pp.
47. Forró ősz a hidegháborúban. Magyarország 1956-ban. 1956-os Intézet, 2006, 56'. Rendező: Kóthy Judit - Topits Judit (forgatókönyv-író)


Sárközy Réka

1. Forró ősz a hidegháborúban - Magyarország 1956-ban Ismeretterjesztő dokumentumfilm. Forgatókönyv: Rainer M. János, hangmérnök: Giret Gábor, vágó: Rostás Péter, narrátor: Kútvölgyi Erzsébet, rendező: Kóthy Judit és Topits Judit, producer: Sárközy Réka. 56 perc, magyarul és angol, francia, német, olasz, szlovák és román felirattal. Budapest, 1956-os Intézet, 2006.
2. Naplófilm, 12 voltam 56-ban. Animációs dokumentumfilm. A naplót írta: Csics Gyula Rendező: Edvy Boglárka és Silló Sándor Producer: Sárközy Réka. 56 perc, magyarul és angol, francia, felirattal. Budapest, 1956-os Intézet, 2006.

Standeisky Éva

1. 1956 emlékezettörténete. Élet és Irodalom, 2006. január 13., 2. sz. 15. o.
2. Csábtánc és kiszorítósdi. Az 1945-ös Új Szellemi Front. Múltunk, 2005. 4. sz. (Megjelent 2006 januárjában.) 4-41. p.
3. Erkölcsök 1945-ben. Mozgó Világ, 2006. 2. sz. 15-31. o.
4. "Nagy zaj és nyugtalanság". A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa és az írók. Élet és Irodalom, 2006. március 10., 10. sz. 6-7. o.
5. Madarak és selyemhernyók. Dokumentumok Kassák Lajosról és Bari Károlyról. (Dokumentumközlés két bevezetővel). 2000, 2006. 4. sz. 49-62. o.
6. Az engedélyezett visszatérés. Részlet. (In Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom. 1956-os Intézet- Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Bp. 2005. 347-349. o.) In Erdélyi József: Magányos csillag. Nap Kiadó, Budapest, 2006. 289-290. o.
7. Önéletrajz-változatok. B. G. N. élete és kora önéletrajzai tükrében. In Mayer László-Tilcsik György (szerk.): Rendi társadalom - polgári társadalom 17. Személyes idő - történelmi idő. Kőszeg, 2003. Szombathely, 2006. 231-246. o.
8. Veszprém megye. In Szakolczai Attila (szerk.) A vidék forradalma, 1956. II. 1956-os Intézet-Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2006. 397-436. o.
9. 1956: az Írószövetség megújulása. Népszabadság (hétvége), 2006. szeptember 16. 6. o.
10. Versek 1956-ban. Parnasszus, XXII. Évf. 3. sz. 2006. ősz. 25-32. o.
11. Forradalom előtt. A magyar írók és a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa. Létünk (Újvidék) XXXVI. évf. 2006. 3. sz., 36-46.
12. A tagadott, a kibukó és az álcázott előítéletesség. Ötvenhatosok az antiszemitizmusról. Szombat, 2006. október. 19-21. o.
13. Írástudók hatalma. Az Irodalmi Ujság és a kommunista párt, 1950-1956. Élet és Irodalom, 2006. október 20. Melléklet, I-II. o.
14. Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban. Híd, (Újvidék) 2006. 10. szám 23-41. o.
15. "Forradalomcsinálta népképviseletek" Helyi hatalom az 1956-os forradalomban. Századok, 140. évf. 2006. 5. sz. 1235-1287. o.
16. Ideen und Ideale der ungarischen Revolution. In Rüdiger Kipke (Hrsg.): Ungarn 1956. Zur Geschichte einer gescheiterten Volkserhebung.  VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden 2006. 66-96. o.
17. Antisemitismus in Ungarn zur Zeit der Revolution. In Rüdiger Kipke (Hrsg.): Ungarn 1956. Zur Geschichte einer gescheiterten Volkserhebung.  VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden 2006. 87-110. o.
18. Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban. Történelmi Szemle XLVIII. évf. 2006. 1-2. sz. 91-119. o.
19. Literatur in der Revolution 1956. Europäische Rundschau, 2006. 3. sz. 34. évf.  59-68. o.
20. Petőfi Kör. História, 2006 (Megjelenés alatt)
21. Eszmék az 1956-os forradalomban. Múltunk, 2006. 4. sz.
22. Válasz a Múltunk 1956-tal kapcsolatos körkérdésére. Múltunk, 2006. 4. sz.


Szakolczai Attila

1. A vidék forradalma, 1956. II. Szakolczai Attila (szerk.), 1956-os Intézet - Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2006.
2. 1956. Szakolczai Attila (szerk.), Bp., Osiris, 2006. /Nemzet és Emlékezet/
3. Szakolczai Attila: 1956. Forradalom és szabadságharc Győr-Sopron megyében, Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2006.
4. Attila Szakolczai: 1956 in the City of Győr, Győr, Győr Town of County Rank Archieves, 2006.
5. Győr, 1956. IV. Dokumentumok. A győri vagongyár a forradalomban. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, megjelenés alatt.
6. 1956 - Chronik einer Revolution. In Schweizer Monatshefte, 2006/02. 18-21. o.
7. The People of the Countryside. In 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence,Lee Congdon, Béla K. Király and Károly Nagy (ed.) Atlantic Research and Publications, Inc., 2006. (Atlantic Studies on Society in Change, 128.)
8. Október huszonharmadika. História, megjelenés alatt.
9. A vidéki munkástanácsok a forradalomban. História, megjelenés alatt.
10. The main provincial centres of the 1956 Revolution: Győr and Miskolc. Europe-Asia Studies, 2006.
11. Postások és vasutasok hozták a hírt. Kincses Kalendárium a 2006. esztendőre.
12. Októberek üzenetét hagyta ránk. Magyar Hírlap, 2006. november 10.

Tischler János

Közel hatvan publikációja jelent meg magyar, lengyel, német és angol nyelven - ezek javarészt a forradalom különféle vonatkozásaival kapcsolatosak. Három dokumentumfilm készítésénél működött közre, az elsőt Novobáczky Sándor rendezte Lengyel tollal a magyar őszről címmel, a másik kettő lengyel alkotás: a kétrészes Z wyciągniętymi rękami c. filmet a Lengyel Televízió, a Węgry '56 c. produkciót a Kino Polska csatorna mutatta be. A budapesti Lengyel Nagykövetség és a Lengyel Intézet a forradalom tiszteletére október 24-én ünnepi koncertet rendezett a Művészetek Palotájában, az erre az alkalomra készített Lengyelek a magyaroknak - Poles to Hungarians c. magyar-angol nyelvű kiadványt T. J. állította össze. A Király Béla által szerkesztett 1956. The Hungarian Revolution and War for Independence c. kötetben T. J. tanulmánya is olvasható Poland and Hungary in 1956 címmel. A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete a lengyelországi hadiállapot bevezetésének 25. évfordulója apropóján kétkötetes válogatást jelentet meg - a kiadványban szereplő magyar dokumentumokat T. J. állította össze. Két rádióműsort készített: Borenich Péterrel közösen Az 1956-os magyar forradalom a korabeli amerikai sajtóban című kétrészes hangdokumentum-műsort, s ugyancsak a Magyar Rádió sugározta a Döntés a Kremlben, 1956-ban c. rádióműsort, amit Simon Lászlóval szerkesztett. Topits Judittal együtt szerkesztetteIntézetünk jubileumi miniszájt-sorozatának harmadik darabját (Az 1956-os forradalom a világsajtóban).
 A magyar, a lengyel és a német sajtóban megjelent publikációi főként a következő lapokban láttak napvilágot: Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, ÉS, HVG, Vasárnapi Kisalföld, Beszélő, Iskolakultúra, Rzeczpospolita, Dziennik, Polityka, Tygodnik Powszechny, Pamiec i Sprawiedliwosc, Die Presse, Aus Politik und Zeitgeschichte, Dialog.
 
Topits Judit

1. Lénárt András-M. Topits Judit: 1956-os témájú dokumentumfilmek a 37. magyar filmszemlén, www.rev.hu, 2006. január-február
2. Kóthy Judit-M. Topits Judit: Negyenkét éve történt. Emlékezés Dr. Pávai Vajna Ferenc geológusra, MOL Panoráma, 2006. 2. szám 8-9. o.
3. Kóthy Judit-M. Topits Judit: 120 éve született Dr. Papp Simon, a magyar kőolajkutatás atyja, MOL Panoráma, 2006. 5. szám 8-9. o.
4. Kóthy Judit-Topits Judit: Harminckét éve történt. 1974 márciusában avatták fel a Tiszai Vegyi Kombinát új üzemét, az Olefin I-et. MOL Panoráma, 2006. 6. szám 8-9. o.
5. Kóthy Judit-Topits Judit: Nagylengyelben történt 1952. május 1-jén. MOL Panoráma, 2006. 8. szám 8-9. o.
6. Kóthy Judit-Topits Judit: Harminckét éve történt. Az orenburgi gázvezeték létesítése. MOL Panoráma, 2006. 11. szám 8-9. o.
7. Kóthy Judit-Topits Judit: Veszélyes évek. A MAORT a II. világháborúban. MOL Panoráma, 2006. 15. szám 8-9. o.
8. Kóthy Judit-Topits Judit: Hatvanhat éve történt. Koncessziós kutatás a Dél-Alföldön. MOL Panoráma, 2006. 16. szám 10-11. o.
9. Budapesti felkelő csoportok  Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések I. Főszerkesztő: Topits Judit, szerkesztő: Eörsi László. Interjúválogatás (Eörsi Lászlóval). Budapest, 1956-os Intézet, 2006,
http://server2001.rev.hu/msite/
10. Magyar diákok Ausztriában 1956-57  Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések II. Főszerkesztő: Topits Judit, szerkesztő: Lénárt András. Hangdigitalizálás és szerkesztés (Kard Ádámmal). Budapest, 1956-os Intézet, 2006,
http://server2001.rev.hu/msite/ 
11. Az 1956-os forradalom a világsajtóban Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések III. Főszerkesztő: Topits Judit, felelős szerkesztő: Tischler János. Budapest, 1956-os Intézet, 2006
http://server2001.rev.hu/msite/
12. Forró ősz a hidegháborúban - Magyarország 1956-ban Ismeretterjesztő dokumentumfilm. Forgatókönyv: Rainer M. János, hangmérnök: Giret Gábor, vágó: Rostás Péter, narrátor: Kútvölgyi Erzsébet, rendező: Kóthy Judit és Topits Judit, producer: Sárközy Réka. 56 perc, magyarul és angol, francia, német, olasz, szlovák és román felirattal. Budapest, 1956-os Intézet, 2006.
13. Irodalom a forradalomban. Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések IV. Főszerkesztő: Topits Judit, felelős szerkesztő: Standeisky Éva. A főszöveg fotóit, az Irodalom a sajtóban, Korabeli hang, Filmek fejezetet válogatta: Topits Judit Budapest, 1956-os Intézet, 2006.

 

Ungváry Krisztián

1. Budapest 1945. (Tamási Miklóssal közösen). Budapest, 2006 Corvina.
2. Ungarn und die deutsche Wiedergutmachung. In: Die Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 1945-2000. Hg. Hans Günther Hockerts, Claudia Moisel, Tobias Winstel. Göttingen, 2006, Wallstein.740-775.o.
3. A zsidótörvények végrehajtása. In: Tanulmányok a holokausztról IV. Szerkeszti Randolph R. Braham. Budapest, 2006, Presscom, 111-141.o.
4. Az ügynökügy fejleményei 2005-ben (Somogyi Zoltánnal közösen). In: Magyarország politikai évkönyve 2006, 309-323.o.
5. Die im Frage gestellte Assimilation. Zur Genese der "Deutschenfrage" in Ungarn in der Zwischenkriegszeit. In: Jerzy Kochanowski/Maike Sach (Hg.): Die "Volksdeutschen" in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau 12. Osnabrück, 2006, Fibre.
6. (Tabajdi Gáborral közösen) Elbocsátott légió? A BM állambiztonsági testületének személyi állománya 1956-1963. In: Rendészeti Szemle, 2006/10, 3-33.o.
7. Mozgástér és kényszerpályák. Ecsetvonások egy egyházfő életrajzához. In: ÉS, 2006 február 3, 10-11.o.
8. A pesti gettó megmenekülése, 1945. In: História, 2006/ 6, 30-31.o.
9. Rés vagy erős bástya? A magyar katolikus egyház és a Kádár-rendszer. In: ÉS, 2006 március 3, 14-15.o.
10. Deckname "Lehrer". In: Die Furche, 2006 március 30, 10.o.
11. A beszervezés és az útibeszámoló. Tudósok az állambiztonság célkeresztjében. In: ÉS, 2006 május 19, 8-9. o.
12. A német történészvita 20 évvel későbbi perspektívából. Rubicon, 2005. 10.-2006. 1. sz. 108-112. p.
13. Aki süket. In: ÉS, 2006 február 3, 2.o.
14. Izgatók és izgatottak. Március 15-e az állambiztonságnál. In:  HVG, 2006 március 11, 81-83.o.
15. A progresszív és a vállalhatatlan. In: Heti Válasz, 2006 2006 március 22, 63.o.
16. Egy szürke eminenciás. Harangozó Szilveszter rendőr altábornagy. In: Népszabadság, 2006 február 22, 13.o.
17. Válasz. In: ÉS, 2006 május 26, 16.o.
18. Vallomásos Próza (A Grass-ügyről). In: Magyar Narancs, 2006 szeptember 7., 22-24.o.

Valuch Tibor

1. A hétköznapi élet Kádár János korában. Budapest, 2006. Corvina
2. Metszetek - válogatott tanulmányok. Budapest, 2006. 1956-os Intézet-Argumentum Kiadó


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. március 26. hétfő

Keresés a honlapon