___4. sz. melléklet. Az 1956-os Intézet munkatársainak konferenciaszereplései és előadásai a 2006. évben___Vissza

4. sz. melléklet. Az 1956-os Intézet munkatársainak konferenciaszereplései és előadásai a 2006. évben

Békés Csaba

1. Az SZKP XX. Kongresszusa - 50 év távlatából. Politikatörténeti Intézet-ELTE, 2006. február 22. (Kerekasztal-beszélgetés)
2. Conference for the Creation of the International History of the Cold War. (A Workshop for the forthcoming The Cambridge History of the Cold War) VOLUME I. The Origins and Early Development of the Cold War, 1945-62. The Harry S. Truman Library Institute for National And International Affairs and the University of Missouri, Kansas City. March 30-April 2, 2006 (Előadás: East Central Europe in the Cold War, 1953-1960.
3. VI. Hungarológiai kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 22-27. (Előadás: A helsinki folyamat hatása  a magyar külpolitikai gondolkodásra.
4. The 1956 Hungarian Revolution in Historical Perspective. 50th Anniversary  Reassessments. Harvard University, Cambridge, Ma. October 30, 2006. Előadás: Soviet Decision making During the 1956 Hungarian Revolution.
5. Fifty Years` Perspective on the Hungarian Revolution of 1956. Case Western Reserve University, Cleveland, September 18-20, 2006. Keynote speech: The 1956 Hungarian Revolution in World Politics
6. The 1956 Hungarian Revolution 50 Years Later - Canadian and International Perspectives University of Ottawa, Ottawa, 2006. October 12-14. Keynote speech: The 1956 Hungarian Revolution in World Politics
7. 1956 and Its Impact on the Soviet Bloc. Columbia University, New York, November 2-3, 2006. Előadás: Could the Hungarian Revolution Have Succeeded in 1956?
8. Traveling scholars project. (Charles Gati, Szakolczai Attila, Békés Csaba) The 1956 Hungarian Revolution: Fifty Years On. New School, New York, 206. október 2.
9. Traveling scholars project. (Charles Gati, Szakolczai Attila, Békés Csaba) The 1956 Hungarian Revolution: Fifty Years On.Princeton University, Princeton,Október 3.
10. Traveling scholars project. (Charles Gati, Szakolczai Attila, Békés Csaba) The 1956 Hungarian Revolution: Fifty Years On.George Washington University, Washington D.C. 2006. október 4.
11. Traveling scholars project. (Charles Gati, Szakolczai Attila, Békés Csaba) The 1956 Hungarian Revolution: Fifty Years On.City University of New York, New York, 2006. október 5.
12. Traveling scholars project. (Charles Gati, Szakolczai Attila, Békés Csaba) The 1956 Hungarian Revolution: Fifty Years On.Magyar Kulturalis Intezet, New York, 2006. október 6.
13. New York University, New York, 2006. október 9.
14. Traveling scholars project. (Charles Gati, Szakolczai Attila, Békés Csaba) The 1956 Hungarian Revolution: Fifty Years On.Harvard University, Cambridge, Ma. 2006. október 10.
15. Revolution, Ideology and Memory. Kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Heller Ágnes, Paul Berman, Békés Csaba. Hungarian Cultural Center, New York, October 24., 2006
16. Az 1956-os forradalomról. Montclaire State University, New Jersey, 2006. október 26.
17. Az 1956-os forradalomról. Rutgers University, New Brunswick, 2006. november10. 
18. Az 1956-os forradalomról. University of North Carolina, Chapell Hill, 2006. november 30.

Eörsi László

1. Július 25., Beregszász, nyári egyetem, előadás a budapesti felkelőkről, Tóth Ilona és Mansfeld Péter történetéről.
2. Augusztus 22., Kiskunmajsai Nyári Tábor, előadás a corvinista felkelőkről.
3. Október 4., Budapest Főváros Levéltára, Budapesti Honismereti Társaság emlékülésén, előadás a corvinistákról.
4. Krétakör Társulat, három előadás az 1956-os forradalomról (Mítoszok, pesti srácok, megtorlás).
5. Nyíregyházi Egyetem, nemzetközi tudományos konferencia, A műegyetemisták és a bölcsészkariak nemzetőrsége című előadás.
6. Október 17. A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi konferenciája, felkért hozzászóló a 2. szekció ülésén (A forradalom politikai és fegyveres eseményei).
7. Október 18. Szegedi Egyetem, nemzetközi tudományos konferencia, A budapesti egyetemisták és a nemzetőrség című előadás.
8. Október 19. MUOSZ-székház, Az 1956 és a sajtó című ünnepi beszéd.
9. Október 20. Hatvan, Bajza József Gimnáziumban, előadás Csongovai Per Olaf 1956-os szerepéről.
10. Október 24., XI. kerületi Liberális Klub, előadás az 1956-os forradalomról.
11. Október 25., Odeon Lloyd Filmklub, előadás Vágvölgyi B. Andrással az 1956-os forradalom ábrázolásáról.
12. Október 30., a Nagy Imre Társaság felkérésére a Köztársaság téri népítélet áldozatairól és Jean-Pierre Pedrazziniről beszéd a Köztársaság téren.
13. Október 31., Közgazdasági Egyetem Társadalomelméleti Kollégium, az 1956-os Köztársaság téri eseményről és az 1956-os mítoszokról előadás.
14. November 3., Szabó Miklós Alapítvány, Dudás József életéről és 1956-os szerepéről előadás.

Germuska Pál

1. A 2006. április 3-7., Pozsony, 6th Conference of the Partnership for Peace Consortium Military History Working Group Exiting War: Post Conflict Military Operations című konferencián The First Conversion Project of the Cold War. The Hungarian Defence Industry in 1953-1955 című előadást.
2. 2006. május 24-28., Lappeenranta (Finno.), Tensions of Europe Network II. plenáris konferenciája (Technology and rethinking borders), előadás: Knowledge without Borders - Western Licences and Know-how in the Hungarian Defence Industry.
3. Június 5-6., Messina, Fondazione Bonino-Pulejo és a Messinai Egyetem, L'autunno del comunismo. Riflessioni sulla rivoluzione ungherese del 1956 c. konferencia, Miti, illusioni, veritá? Il dibattito sul '56 nella storiografia ungherese című előadás.
4. Július 15., Máramarosszigeti Börtönmúzeum 1956-os emlékszobájának avató beszéde.
5. Augusztus 25., Sopron, Központi Bányászati Múzeum Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956 c. konferenciája, Komárom megye bányászai az 1956-os forradalomban című előadás.
6. Szeptember 15., Esztergom, Vízügyi Központ és Közgyűjtemények Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Duna Múzeum) Sorsfordító napok - A vízügyek és Esztergom a forradalom sodrásában c. kiállítás megnyitása.
7. Október 6., Százhalombatta, "Matrica" Múzeum Baráti Köre által szervezett diákvetélkedő résztvevői számára felkészítő előadás Magyarország 1953-1963 címmel.
8. Október 12., Krakkó, Magyar Főkonzulátus, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete krakkói részlege, valamint a Jagelló Egyetem által szervezett Węgry i Polska. Wspólna droga című konferencia, Magyar egyetemisták a forradalomban (1956. szeptember-december) című előadás.
9. Október 18., Zala Megyei Levéltár Fordulattól forradalomig, 1947-1956 c. zalaegerszegi konferenciája, A győzelem fegyverei? A magyar hadiipar 1956-ban című előadás.
10. Október 19., Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett Az 1956-os forradalom 50 év távlatából: Hadtörténeti vonatkozások című konferencia, Egy lépés előre, kettő hátra - Hadiipar 1956-ban című előadás.
11. Október 20., Tatabánya, rendkívüli történelemóra a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában és a Bárdos László Gimnáziumban.
12. Október 21., Prága, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége és a Prágai Magyar Kulturális Központ által szervezett Prágai Magyar Kulturális Napok keretében előadás Az 1956-os forradalom címmel.
13. Október 23., Tarján, ünnepi beszéd.
14. Október 24-28., Vilniusi Egyetem, előadás The Hungarian Revolution of 1956: Aspects and its Importance címmel. 26-án az egyetem Modern Történeti Tanszékén Reflections of the Hungarian Revolution: in Search of the Common Lessons and Features című kerekasztal-beszélgetés.
15. November 4., Csemadok Komáromi Járási Szervezete és a Duna Menti Polgári Kör által szervezett Soha többé diktatúrát c. rendezvénysorozat részeként Észak-Komáromban előadás az 1956-os forradalom Komárom megyei eseményeiről.
16. November 7., (Dél-)Komárom, Klapka György Múzeum Baráti Köre, 1956-os forradalom Komárom megyei eseményeiről előadás.
17. November 8., Budapest, Bolgár Kulturális Intézet Hol zsarnokság van... c. kerekasztal-beszélgetésén A magyar egyetemi ifjúság 1956-ban című referátum.

18. November 16. Pécs, PTE Egyetemi Levéltár által szervezett Forradalom és megtorlás a magyar egyetemeken c. konferencia, 1956-ot követő megtorlások az ELTE BTK-n című előadás.
19. November 21., Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának Pedagógusképző Intézetében az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett emlékkonferencián Az egyetemi ifjúság a forradalomban című előadás.
20. November 28., Zürichi Egyetem Osteuropäische Geschichte tanszékén a The Influence of the 1956 Hungarian Revolution to the Soviet Bloc: Reflections and Lessons c. előadás.
21. December 1-2., Rómá, Fondazione Istituto Gramsci által szervezett Il sistema della guerra fredda e il '56 c. konferencián a The Hungarian Revolution: An Assessment of Recent Research and Historiography c. előadás.
22. December 7., Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár által szervezett Megtorlások a XX. századi Magyarországon c. konferencián a Megtorlás a felsőoktatásban az ELTE BTK esettanulmánya alapján c. előadás.
23. Az Indusztria gyermekei c. vándorkiállítást megnyitása: Tatabánya, június 23. (nyitva: július 30-ig), Oroszlány, szeptember 1. (nyitva: szeptember 21-ig).

Keller Márkus

1. Előadás Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban 1956-ról.
2. Zsűritagság és előadás a XIII. kerület 1956-os vetélkedőjén (Ady Endre Gimnázium).
3. Munkástanácsok a tudományos diskurzusban. Konferencia 1956 emlékére, Heidelberger Akademie der Wissenschaften - Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet, Heidelberg., 2006 október 12.
4. Kerekasztal  a Friedrich Ebert Stiftung szervezésében, Budapest, 2006 október.
5. Munkástanácsok a forradalomban, Bolgár Kulturális Intézet, Budapest, 2006. október 30.
6. Magyarország a második világháború után, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Komárom, 2006. december 1.

Kenedi János

1. Aktanyilvánosság, dossziétörvény - előadás, vita a Teleki Intézetben 2006. szeptember 28.
2. Az 56-os megtorlás adatbázisa - Az 1956-os forradalmat követő megtorlás a budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében. A CD-rom bemutatása a BFL-ben. 2006. október 25.

Kőrösi Zsuzsanna

1. 2006. december 8., Salgótarján, a Nógrád Megyei Levéltár szervezésében a Megtorlások a XX. századi Magyarországon c. konferencián Életerőt adtak a küzdelemben. Asszonyi segítség a börtönbüntetésre ítélt férfiak emlékezetében c. előadás.

Lénárt András

2. Bizalmasan jelentjük. Magyarország-kép a Szabad Európa Rádió háttéranyagaiban c. előadás a Fogalomváltozatok: Társadalmi egyenlőtlenség, ügynökkérdés, nemzeti és politikai közösség Közép-Európában című konferencián. Teleki László Intézet, 2006. szeptember 28-29.
3. Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten c. előadás az 1956-os Magyar Forradalom emlékére rendezett konferencián. Szervezők: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet, 2006. október 12, Heidelberg
4. Hungarian Revolution of 1956 c. előadás a Szarajevói Egyetem Politikatudományi karán, 2006. október 27.
5. Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen c. előadás Die ungarische Revolution und Österreich 1956 című konferencián. Szervezők: a bécsi Collegium Hungaricum, az Universität Wien és az Österreichisches Staatsarchiv, 2006. november 7-8, Bécs.
6. Magyar diákok Ausztriában c. előadás A menekülés állomásai 1956-1957. című konferencián. Szervezők: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Levéltára. 2006. november 23-24, Győr.
7. Előadás középiskolás diákoknak 1956-ról a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban és a Táncművészeti Főiskola Gimnáziumában.

Lux Zoltán

1.  Database Developments to Establish Internet Content Services. IASSIST 2006, Data in a World of Networked Knowledge. May 22-28, 2006. Ann Arbor (Michigan), University of Wisconsin Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), University of Michigan School of Information Science, and the University of Michigan Library Moving Beyond Data to Networked Knowledge
2. Digitális tartalomfejlesztések az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára. AGRIAMÉDIA 2006. "A digitális tanítási-tanulási környezet új tanári kompetenciákat és növekvő tanulási teljesítményt feltételez" 2006. november 6-7. Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

Molnár Adrienne

1. Párhuzamos történetek - Magyarország és Görögország összehasonlító társadalomtörténete konferencia a Magyarországi Görögök Kutatóintézete szervezésében (a Habsburg Történeti Intézet és az ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék támogatásával) 2006. június 23-24-én az ELTE BTK-n.
2. Magyarország 1956 - reflexek és rekonstrukció. Felolvasás és beszélgetés. A Szövetségi Stasi Történeti Hivatal, a Collegium Hungaricum Berlin, a Magyar Köztársaság Nagykövetsége és az rbb-kulturradio együttműködésében.  2006. október 18-án Berlinben a Magyar Köztársaság Nagykövetségén.
3. Az 1956-os forradalom. Történelem és hétköznap pódiumbeszélgetés a Friedrich Ebert Alapítvány budapesti irodája szervezésében 2006. október 27-én a Novotel-Budapest-Centrum-ban

Rainer M. János

1. Március 5. Bloomington, Indiana University, "The 1956 Hungarian Revolution and War of Independence: 50th Anniversary Conference" nemzetközi konferencia: Intersecting Lives: Imre Nagy and Janos Kádár in 1956 c. előadás
2. Március 23. Miskolc, ÁBTL-1956-os Intézet-Miskolci Galéria, "56-os fotók hazai magán- és közgyűjteményekben" konferencia: Egy kép(sor) funkcióváltása 1956-2006 c. előadás
3. Március 30. Glasgow, University of Glasgow, "1956 and Its Legacy: Hungary and Poland" nemzetközi konferencia: The Sixties in Hungary: After 1956 c. előadás
4. Április 1. Cambridge, Fitzwilliam College, BASEES Annual Conference: 1956: The mid-20th Century Seen from the Vantage Point of the Beginning of the Next Century c. keynote speech
5. Május 2. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, "A politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon 1956-ban" konferencia: Az ötvenhatos és az állambiztonság c. előadás
6. Május 16. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, "A Petőfi Kör ötven év múltán" kerekasztal-beszélgetés, részvétel
7. Június 7. Budapest, MTA - Nagy Imre Alapítvány, Nagy Imre-konferencia: Nagy Imre - egy 20. századi magyar életút a világban c. előadás
8. Június 14. Szolnok, Magyar Muzeológus Történészek Egyesülete éves konferencia: 1956 emlékezete és historiográfiája c. nyitó előadás
9. Június 24. Budapest, ELTE BtK, "Párhuzamos történetek - magyar-görög közös múlt" konferencia: Politikai represszió 1956 után Magyarországon c. előadás
10. Szeptember 4. Budapest, OSZK, Charles Gati Vesztett illúziók c. kötetének bemutatása
11. Szeptember 5. Zürich, Svájci Magyar Mérnökök Egyesülete, 1956 - 1989 után c. előadás
12. Szeptember 21. London, University College of London, "Resistance, Rebellion and Revolution in Eastern Europe" c. nemzetközi konferencia: Violence and resistance in Hungary before 1956 c. keynote address
13. Szeptember 22. Budapest, ÁBTL - 1956-os Intézet "1956 visszhangja a szovjet tömb országaiban" nemzetközi konferencia: Az 1956-os magyar forradalom és a szovjet rendszer Kelet-Közép-Európában c. bevezető előadás
14. Október 5. Berlin, Collegium Hungaricum Berlin-Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur-Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam "The Hungarian Revolution 1956: Context - Impact - Legend" nemzetközi konferencia: The historiography of the '56 Hungarian Revolution after 1989 c. előadás
15. Október 5. Berlin, Magyar Köztársaság Nagykövetsége, pódium-beszélgetés Andreas Oplatkaval a Nagy Imre-életrajz megjelenése alkalmával
16. Október 7. Frankfurt am Main, Könyvvásár, magyar stand, pódium-beszélgetés Michael Wernerrel a Nagy Imre-életrajz megjelenése alkalmával
17. Október 13. Ottawa, University of Ottawa, "The 1956 Hungarian Revolution 50 Years Later - Canadian and International Perspectives" nemzetközi konferencia: The 1956 Hungarian Revolution - Causes, Aims and the Course of Events keynote speech
18. Október 16. Budapest, MTA Történettudományi Bizottsága, 1956-os Emlékbizottság központi konferenciája: Megtorlás és restauráció 1956 után c. előadás
19. Október 16, Budapest, 1956-os Intézet könyvbemutató: Molnár-Kőrösi-Keller (szerk.) A forradalom emlékezete c. kötetének bemutatása
20. Október 17. Szeged, Szegedi Egyetem 1956-os konferenciája: A forradalom miniszterelnöke c. előadás
21. Október 18. Budapest, 1956-os Intézet: Kende Péter: Az eltékozolt forradalom...? c. kötetének bemutatása
22. Október 20. Budapest, MTA II. Osztálya felolvasóülése: A diktatúra összeomlása a Nagy Imre-per tükrében c. előadás
23. Október 25. Keszthely, Balaton Művelődési Központ és Színház, Ötvenhatos Filmhét: Ahogy a történész látja c. bevezető előadás és beszélgetés Szigethy András íróval
24. Október 26. Budapest, 1956-os Intézet, a Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur tanulmányi csoportjának látogatása: bevezető és pódiumbeszélgetés Kende Péterrel együtt a magyarországi múltfeltárás problémáiról
25. Október 27. Székesfehérvár, Liberális Szalon: Ötven év után, a történész szemével c. bevezető előadás és beszélgetés Világosi Gáborral, az Országgyűlés alelnökével
26. November 1. Göttingen, Városháza: pódiumbeszélgetés a magyar forradalomról és emlékezetéről Mécs Imrével, Bernd-Rainer Barthtal, moderátor Gulya András
27. November 8. Miskolc, MTA-MAB "A magyar tudomány ünnepe 2006" konferencia: 1956 a magyar és egyetemes történelemben c. bevezető előadás
28. November 13. Moszkva, Magyar Kulturális Központ: bevezető a Nagy Imre-életrajz orosz nyelvű kiadása bemutatóján, + értelmiségi kerekasztal "1956 a magyar és orosz társadalmi tudatban", résztvevőként
29. December 1. Budapest, Open Society Archives, Mi is (volt) ez? Gyorskonferencia a magyar forradalom 50. évfordulójáról, 1956 mint műveleti terület c. előadás
30. December 14. Hatvan, Városi Könyvtár, Nagy Imre és kora c. előadás

Standeisky Éva

1. "Nagy zaj és nyugtalanság". A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa és az írók. Előadás Az SZKP XX. kongresszusa című, a Politikatörténeti Intézetben 2006. február 22-én tartott konferencián.
2. "A velünk élő '56. Kerekasztal-beszélgetés 1956 emlékének és megítélésének mai állapotáról a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójához közeledve." A beszélgetés vezetője: Szakály Sándor, résztvevői: Standeisky Éva, Czeglédi József, Filep Tibor és Völgyesi Zoltán. Debrecen, DMK Belvárosi Közösségi Ház. 2006. március 9. 15-18. óráig.
3. 1956 a nemzet emlékezetében. Kerekasztal-beszélgetés a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. országos tudományos nagygyűlésén, Budapest, 2006. május 25-27. Moderátor Kiss Paszkál, résztvevők: Bence György, Jeszenszky Géza, Hunyady György, Pléh Csaba, Standeisky Éva. 2006. május 26. 13.00-14.30.
4. A követett és az elvetett múlt az 1956-os forradalomban. (A meghívóban megadott cím: Múltminták az 1956-os forradalomban) Előadás a Párhuzamos történetek, Magyarország és Görögország összehasonlító társadalomtörténete című konferenciára, amelyet a Magyarországi Görögök Kutatóintézete, valamint a Habsburg Történeti Intézet és az ELTE TáTK Kisebbségszociológiai Tanszék rendezett. Budapest. 2006. június 23-24.
5. Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban. Előadás a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület Kulturális fordulat a történetírásban című konferenciáján, Balatonfüred, 2006. június 30 - július 1.
6. Az 1956-os forradalom eszmetörténeti és társadalomtörténeti megközelítésben. Előadás a Kölcsey Akadémián, Beregszász (Ukrajna), 2006. július 21.
7. Az értelmiség, az írók az 1956-os forradalomban. Előadás a Tiszai Nyári Egyetemen, Beregszász (Ukrajna), 2006. július 24-27.
8. Október 4. szerda, 11.50-12.05. Debrecen, DAB Székház: Népképviselet az 1956-os forradalomban címmel előadás a DE ÁJK Politikaelméleti és Politikatörténeti tanszékének jubileumi konferenciáján, moderálás a hallgatók előadásainál, majd kerekasztal-beszélgetés a közéleti specializációról, du.
9. Október 5. csütörtök, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet 1956-os konferenciáján előadás de. 10.45-11.00-ig, Illyés Archívum terme: Az Írószövetség 1956-ban címmel előadás.
10. Október 5-én csütörtökön (14.15-14.40) Antiszemitizmus a különböző társadalmi csoportoknál címmel előadás 1956 és a magyar társadalom címmel a Politikatörténeti Intézetben rendezett konferencián.
11. Október 6. péntek, 11 körül. Debrecen, Önigazgatók címmel 20 perces előadás az '56 és a vidék szekcióban. DE Történeti Intézet '56-os konferenciáján.
12. Október 17-én de. 9-12-ig: A magyar állam és társadalom című kerekasztalbeszélgetésen kb. 40 perces hozzászólás az önigazgatás 1956-ban és egyéb témakörben az MTA 1956-os konferenciájának egyik szekciójában.
13. Október 18-án du. 17-18-ig előadás az MTA nagytermében a Magyar Történelmi Társulat Műhelybeszélgetések sorozatában Népképviselet 1956-ban címmel.
14. November 15. szerda du., Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 1956 - Források, forráskutatás és történeti feldolgozás című konferencián előadás: Forradalmi szervek Budapesten. A kutatás és a feldolgozás problémái.
15. November 16. csütörtök, Debrecen, 14.30-15.10. Az élmunkás tragédiájától az 1956-os Írószövetségig címmel előadás a Dbbreceni Irodalmi Napok tudományos tanácskozásán a Vojtina Bábszínházban.
16. December 1. péntek. Népi igazságtétel az 1956-os forradalomban címmel előadás az MTA Néprajztudományi Intézetének Folklór és történelem című konferenciáján.
17. December 8. Salgótarján, tudományos konferencia a megtorlásról. Előadás: "Élni kell, nem igaz?" Déry Tibor börtönbéli önvizsgálata.
18. Szeptember 13-án, 15-16 óráig A vidék forradalma: Veszprém megye. Előadás Pápán a Jókai Mór Művelődési Központban.
19. Szeptember 28-án 17.30-19.15-ig: A forradalom vidéken (Egerben és Heves megyében). Előadás és beszélgetés Egerben a Liberális Klub szervezésében
20. Október 3., kedd, reggel 8.30-9.30. Mosonmagyaróvár. Önigazgatás az 1956-os forradalomban. Előadás középiskolai tanároknak.
21. Október 9. 18.00-19.30. Műcsarnok. '56 és az irodalom. Részvétel a Parnasszus című folyóirat kerekasztal-beszélgetésén.
22. Október 11. 11.00-11.20. Az írók és az irodalmi élet címmel előadás a Szerbiai Magyar Nagykövetség Újvidéken tartott megemlékezésén Városi Színházban a vajdasági magyarság 1956-os rendezvényén.
23. Október 20-án előadás Kecskeméten a Bolyai János Gimnáziumban 1956 személyes sorsokon keresztül címmel.
24. Október 26. 18.30-20.00 előadás Gyöngyösön a Liberális Klubban:  Az 1956-os forradalomról, különös tekintettel Heves megyére.
25. Október 27. 16.00-18.00 előadás Révfülöpön a Helyismereti Körben: 1956 vidéken és Veszprém megyében.
26. November 10. péntek, 16.00-16.40, Dunaújváros. Kortárs Művészeti Múzeum, előadás Írók és a hatalom - Sándor András címmel.
27. November 20. 18.00.-19.00. Hatvan. Az írók és a hatalom az ötvenes években címmel előadás a Hatvani Városi Művelődési Központ és Könyvtárban.
28. November 23. Debreceni Könyvfesztivál. Előadás: Irodalom az 1956-os forradalomban.

Szakolczai Attila

1. febr. 21. Budapest, Fazekas Mihály Gimnázium, FPI, általános iskolai tanárok továbbképzése. Az 1956-os forradalom és szabadságharc jellemzői.
2. márc. 30. Glasgow, Glasgow University. 1956 and its Legacy. Hungary and Poland. The Main Provincial Centres of the Revolution.
3. április 7-8. Fehérvárcsurgó, Fondation Joseph Károlyi. 1956 az európai tankönyvekben. Problémák a mai Magyarországon 1956 vonatkozásában.
4. április 13. Szeged. Előadás a Szegedi Tudományegyetemen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
5. augusztus 25. Sopron. Országos Bányászati Múzeum, Sopron. Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956. A vidék forradalma, 1956.
6. szeptember 1. Szekszárd. Tokna Megyei Levéltár, levéltári napok. 1956 a Dél-Dunántúlon. A félévszázaddal ezelőtti világcsoda.
7. szeptember 6. Budapest, Westend. Pódiumbeszélgetés A szabadság vihara című filmről.
8. szeptember 12. Budapest, Bárka Színház. A Józsefvárosi Önkormányzat szervezte történész konferencián kerekasztal-beszélgetés.
9. szeptember 14. Budapest, MTA Történettudományi Intézete, ELTE Történeti Intézete, Magyar Országos Levéltár. A vidék forradalma. A vidéki munkástanácsok szerepe a forradalomban.
10. szeptember 19. Ljubljana, Ljubljanai Egyetem, a Magyar Köztársaság Nagykövetsége. Az 1956-os magyar forradalom és Jugoszlávia. Az 1956-os forradalom főbb vonásai.
11. szeptember 20. Ljubljana, Szlovén Tudományos Akadémia. Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
12. szeptember 28-29. Toronto, Toronto University, Munk Centre. 1956 - The Year of Crises. 1956 and Suez. The Turning Point of the Revolution, 28 October.
13. október 1-12. USA. Traveling Scholars, The Transregional Center for Democratic Studies, New School for Social Research.
14. október 1-12. USA. Traveling Scholars, The Transregional Center for Democratic Studies, Princeton University.
15. október 1-12. USA. Traveling Scholars, The Transregional Center for Democratic Studies, George Washington University.
16. október 1-12. USA. Traveling Scholars, The Transregional Center for Democratic Studies, Cuny Grad Center, European Union Studies Center.
17. október 1-12. USA. Traveling Scholars, The Transregional Center for Democratic Studies, Hungarian Cultural Centre.
18. október 1-12. USA. Traveling Scholars, The Transregional Center for Democratic Studies, New York University- King Juan Carlos Centre.
19. október 1-12. USA. Traveling Scholars, The Transregional Center for Democratic Studies, Harvard University, Center for Government and International Studies.
20. október 17. Szeged, Szegedi Tudományegyetem. "Mi szegediek megtettük az első lépést..." Az 1956-os forradalom és szabadságharc fő kérdései.
21. október 18. Székesfehérvár. Székesfehérvár, Városi Levéltár, Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Önkormányzata. "Mert egy nép azt mondta: Elég volt". 1956 központi problémái.
22. október 20. Budapest, MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya. A munkástanácsok és sorsuk.
23. október 21-22. Varsó. Institute of National Remembrance. The Crises of the Communist System, 1953-1981. Origins of the Hungarian Revolution, 1956.
24. október 24. Pécs. Baranya Megyei Levéltár. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Baranya megyében és Pécsett. A vidék forradalma.
25. október 26. Győr Czuczor Gergely Benvés Gimnázium. Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
26. október 26. Győr. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei Győr-Sopron megyében. 1956 eseményei Győr-Sopron megyében.
27. október 26. Győr. A TIT Pannon Egyesülete Győr Városi Tagszervezete. Az 1956-os forradalom. Szigethy Attila, az 1956-os események történelmi alakja.
28. november 3. Cambridge. Cambridge University. Revolution and War for Independence.
29. november 23-24. Győr. Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr, Megyei Jogú Város Önkormányzata: A menekülés állomásai, 1956-1957. Nemzetközi és regionális történészi konferencia. A győri határvédelem a forradalom napjaiban.
30. december 1-2. Szlovákia, Komárno. Szlovákiai Magyar pedagógusok Szövetsége. "1956, te csillag!" Az 1956-os forradalom Magyarországon.
31. december 9-10. Olaszország, Courmayeur. Courmayeur Noir in Festival. Kerekasztal-beszélgetés.
32. december 6-8. Salgótarján. Nógrád Megyei Levéltár. Megtorlások a XX. századi Magyarországon. Az 1956-os forradalmat követő megtorlás dimenziói.

Tischler János

Összesen huszonhárom, a forradalomnak szentelt tudományos konferencián és tudományos jellegű megemlékezésen/tanácskozáson vett részt - főként külföldön (Poznan, Krakkó, Varsó, Olsztyn, Gdansk, Berlin, Zürich, Szófia).

Topits Judit

A Forró ősz a hidegháborúban, Magyarország 1956-ban című film vetítését követő kötetlen beszélgetés vagy kerekasztal:

1. 2006. október 4. A Fórum Kisebbségkutató Intézet, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, a Magyar Köztársaság Nagykövetsége és a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet által szervezett "Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia" című nemzetközi tudományos konferencia, Pozsony
2. 2006. október 19. A Történelemtanárok Egylete által, történelemtanároknak és a az Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákjainak szervezett vetítés, Budapest
3. 2006. november 6. Euróra Filmklub, Írók boltja, Budapest
4. 2006. december 1. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett "1956 te csillag" című konferencia, Komarno
5. 2006. december 2. A Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet által szervezett Kazinczy napok, Kassa

Ungváry Krisztián

1. Zentrum für die Geschichte Ostmitteleuropas Potsdam, 2006 május 14., előadás, Ungarn und Deutsche im Zeit des Nationalsozialismus.
2. Magyar Intézet, Róma, 2006 március 10, kiállítás megnyitása
3. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde 2006 május 5. Berlin Diktaturerfahrung, Diktaturerinnerung konferencia, előadás, Der Umgang mit der kommunistischen Diktaturerfahrung in Ungarn.
4. Landesverteidigungsakademie Wien 2006 október 10, 1956-os konferencia, előadás, neue Interpretationen über die Revolution 1956.
5. Zentrum für Zeithistorische Forschungen 2006 október 5. konferencia, előadás, Repressionen nach der ungarischen Revolution 1956 und die Konzeption des kommunistischen Feindbildes.
6. Magyar Történelemtanárok Egyesülete 2006 október 15. konferencia: az ügynökkérdés Magyarországon, előadás
7. Országos Kriminológiai Intézet, 2006 november 22. Mozgástér és kényszerpálya. Az ügynökök beszervezésének kérdései. Előadás.

Valuch Tibor

1. Consumption and society in socialist Hungary after 1956. European Social Science History Conference, Amszterdam 2006. március 22-25.
2. SCHICKSALE UND LEBENSLÄUFE - Lebenswege der Revolutionärer im Jahre 1956 in der Kadar-Ära, Kismarton, 2006. szeptember 26-27. A Burgerlandi Kutatótársaságkonferenciája.
3. A magyar társadalom az ötvenes évek közepén. Az MTA konferenciája, Budapest, 2006. október 16-17.
4. Az 1956-os forradalmat követő megtorlás társadalmi jellemzői és funkciói. Eger, 2006. október 24.
5. A nemzeti azonosságtudat változásai Magyarországon 1945 után. A Szlovák-Magyar Történész Vegyesbizottság konferenciája, Kassa, 2006. november 8-9.
6. A mindennapi élet Magyarországon 1956 és 1963 között. A Békés Megyei Levéltár konferenciája, Gyula, 2006. november 24.
7. Az 1956-os Hajdú-Bihar megyei elítéltek társadalmi jellemzői. Megtorlások a XX. századi Magyarországon - a Nógrád Megyei Levéltár konferenciája, Salgótarján, 2006. december 6-8.

Az Intézet munkatársainak médiaszerepléseiről, rádió- és televíziós műsorokban, dokumentumfilmekben történt megszólalásairól, kisebb interjúkról, amelyek hazai és külföldi sajtóorgánumokban jelentek meg, nem készítettünk külön kimutatást, mert ezek száma sok százra tehető.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. március 19. hétfő

Keresés a honlapon