___2. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2007. évi publikációi___Vissza

(egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi - minden esetben csak a ténylegesen 2007-ben megjelent munkákat tüntettük fel!)

Békés Csaba
1. Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. (Szerk.) Békés Csaba, Gondolat Kiadó-1956-os Intézet, 2007.
2. Magyarország és a nemzetközi politika az ötvenes évek közepén In Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. (Szerk.) Békés Csaba, Gondolat Kiadó-1956-os Intézet, 2007.
3. Az Egyesült Államok In Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. (Szerk.) Békés Csaba, Gondolat Kiadó-1956-os Intézet, 2007.
4. Nagy-Britannia In Evolúció és revolúció.Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. (Szerk.) Békés Csaba, Gondolat Kiadó-1956-os Intézet, 2007.
5. The Warsaw Pact and the Helsinki Process, 1965-1970. In: Wilfried Loth / Georges-Henri Soutou (eds.) The Making of Détente: Eastern and Western Europe in the Cold War, 1965-75. London and New York: Routledge, 2007.

Germuska Pál
1. Germuska, Pál: From Commands to Coordination: Defense Industry Cooperation within the Member-States of the Warsaw Pact, 1956-1965. In Rush, Robert S.-Epley, William W. (eds.): Multinational Operations, Alliances, and International Military Cooperation. Past and Future. Proceedings of the Fifth Workshop of the Partnership for Peace Consortium's Military History Working Group, Vienna, Austria 4-8 April 2005. Washington D. C., 2006, Center of Military History United States Army. 101-108. p.
2. Germuska, Pál: Kontrwywiad w przedsiębiorstwach państwowych na Węgrzech w latach 1950-ych i 1960-ych. In: Kamiński, Łukasz - Waligór, Grzegorz (eds.): Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. Tom V. Wrocław, 2006. pp. 68-85.
3. Germuska Pál: Kutatás-fejlesztés és nyugati licencek a magyar hadiiparban. Hadtörténeti Közlemények, 2007/1. 233-246. p.
4. Germuska, Pál: Miti, illusioni, verita? Il dibattito sul '56 nel storiografia ungherese. In: L'autunno del communismo: riflessioni sulla rivoluzione ungherese del 1956. A cura di Santi Fedele e Pasquale Fornaro. Messina, 2007, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini. 69-74. p.
5. Germuska Pál: Hogyan védte a "törvényes rendet" Horn pufajkás osztaga?
www.hvg.hu 2007. július 6.
6. Germuska, Pál. 2007. Military-economic Planning in Socialist Hungary: the General Organisational Department of the National Planning Office, 1948-1971. PERSA Working Paper no. 49. Original version received 15 July 2007. University of Warwick, Department of Economics. URL:
http://www.warwick.ac.uk/go/persa
7. Germuska, Pál: The First Conversion Project of the Cold War: The Hungarian Defence Industry in 1953-1955. In Čaplovič, Miloslav-Stanová, Mária-Rakoto, André (eds.): Exiting War: Post Conflict Military Operations. 6th International Conference Military History Working Group. Bratislava 3-7 April 2006. Bratislava-Château de Vincennes, 2007, Vojensk? historick? ústav-Service Historique de la Défense. 281-289. p.
8. Germuska Pál: A magyar hadiipar 1956-ban. In Szabó A. Ferenc (szerk.): Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról. Budapest, 2007, Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány. 89-113. p.
9. Germuska Pál: Magyar hadsereg-finanszírozás 1968. Vitézek, mit lehet...? HVG, 2007. december 1. 55-57. p.
10. Germuska Pál: A katonai és védelmi kiadások alakulása 1949 és 1979 között. Társadalom és Honvédelem, 2007/3-4. sz.

Eörsi László
1. Új barázdát szántott az eke (Válasz Kenedi Jánosnak) ÉS 2007. I. 5. 2. o.
2. A Köztársaság téri legendákról (N. Sándor László interjúja) Népszava, 2007. I. 23.
3. Kiegészítés (Válasz Gerő Andrásnak) ÉS, 2007. II. 9. 2. o.
4. Ötven év múltán ÉS, 2007. III. 2. 9. o.
5. Ismét az '56-os listáról. MH, 2007. IV. 24.
6. Az előítélet béklyójában. (Válasz Szakolczai Attila vitairatára)
www.rev.hu
7. Köztársaság tér 1956-2007. (Válasz Szakolczai Attila vitairatára) ÉS, 2007. VI. 1.
8. A változatlan kiadás (Jobbágyi Gábor: A Néma talp kötetének recenziója) Ötvenhat az ötvenediken, 2007, 1956-os Intézet,
http://www.rev.hu/reviews.
9. Skatulyák. (Válasz Takács Tibor és Szakolczai Attila írására) ÉS, 2007. VII. 6.
10. "Halványka képeskönyv" (Szilágyi Andor Mansfeld c. játékfilmjének és forgatókönyvének kritikája) ÉS 2007. VIII. 10. 30. o. - 1956-os Intézet.
11. "Ott, akkor és úgy...". (Recenzió: Kiss Réka-M. Kiss Sándor: A csalogány elszállt.) Beszélő 2007/10/ 71-80. o. - Ötvenhat az ötvenediken, 2007, 1956-os Intézet,
http://www.rev.hu/reviews.
12. Retus. (Válasz Debreczeni József cikkére.) ÉS 2007. X. 19. 2. o.
13. A corvinista ügynök. ÉS 2007. X. 19. 10-11. o.
14. Ki ölte meg a Köztársaság téren a francia fotóst? (Vita Szerdahelyi Szabolccsal.)
http://www.nol.hu/cikk/470042
15. Iván Kovács László Emlékkönyv (Filep Tiborral)
16. Politikatörténeti és szakszervezeti levéltár 1956-os gyűjteményének repertóriumáról készült recenzió (Levéltári Szemle, 2007/4.)
17. A forradalom hordaléka (Beszélő 2007/12)

Győri László
1. Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2005-2007. In: Évkönyv. 14. Budapest, 1956-os Intézet, 2007.
2. 1956-ról szóló bibliográfia. A szerkesztés lezárva 2005 [!2006] december 31.
www.rev.hu/portal/page/portal/rev/bibliografia/tartalom_56
3. Bibliográfia. In: Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. 2. bőv., átd. kiad. Budapest, 1956-os Intézet, 2006. 345-376. p.
4. Az intézet munkatársainak publikációi, 2005-2007. Évkönyv. 14. Budapest, 1956-os Intézet, 2007.
5. Kádár megőrült, Maléter hatvanezer emberrel a Bükkben, a Szovjetunióban kitört a forradalom. Hírek, álhírek, rémhírek, legendák az 1956-os forradalom után. Forrás, 38. évf. 2006. 10. sz. 43-56. p.
6. Magyarország nemzetközi kapcsolatai 1956-ban. Bibliográfia. In: Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Szerk. Békés Csaba. Budapest, 1956-os Intézet-Gondolat, 2007. 368-390. p.
7. PIROS a vér a pesti utcán. Az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai. Összeáll. Győri László. 3. jav. kiad. Budapest, Magyar Napló, 2006. 389 p.

Keller Márkus
1. Közép-Európa összehasonlító perspektívában, Korall 28-29., 2007. Szeptember, 301 o. (szerkesztés)
2. Tanárok, egyesületek, államok. A középiskolai tanárság professzionalizációjának kezdete magyar-porosz összehasonlításban. in Korall, 28-29., 2007. Szeptember,  59-87.
3. Übersetzngsprobleme. Die Arbeiterräte in den wissentschaftlichen Diskursen, in Der Ungarnaufstand (Hg.: Kende, Péter - Wolgast, Eiske, Akadémiai Kiadó, 2007, S. 29-39.
4. Fogalmak és határaik. A Bildungsbürgertum és az értelmiség fogalmának összehasonlító vizsgálata. Századvég, Ú. F. 42. sz. 2006. 4. sz. 131-162. p.
5. Kis vagyok én, mi is az én nevem? Denis Sdvižkov: Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichende Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg, Synthesen. Probleme der europäischer  Geschichte, Band 3., Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, 260 o. in Korall, 28-29., 2007. Szeptember, 247-252. o.
6. Másoknak magunkról - 1956-os forradalom németül. György Dalos: 1956. Der Aufstand in Ungarn, C. H. Beck, München, 2006, 245 o. in Aetas 2007/2, 196-199. o.

Kenedi János
1. Hézagos kataszter (bővített változat az Intézet honlapjára: Ötvenhat az ötvenediken, 2007, 1956-os Intézet,
http://www.rev.hu/reviews., eredeti: ÉS 2006/50.)
2. Csendélet kék egyenruhásokkal - Rendőrségi életképek a kora Kádár-korból  (ÉS 2007/23.)
3. Tőke a tőkések elleni harchoz - Adalékok a közép Kádár-kori rendőrségi gazdálkodás történetéhez (ÉS 2007/24.)
4. "Elnök" = elnök? - személyes krédó (ÉS 2007/30.)
5. A "magyar kérdés" az ENSZ süllyesztőjében - Nagy András tényfeltárása, Ötvenhat az ötvenediken, 2007, 1956-os Intézet,
http://www.rev.hu/reviews.

Kőrösi Zsuzsanna
1. Női emlékek a forradalomról és a megtorlásról. (Bögre Zsuzsanna: Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. Budapest, 2006, Ráció Kiadó, 252 oldal.) Ötvenhat az ötvenediken, 2007, 1956-os Intézet,
http://www.rev.hu/reviews.
2. Egy orvos visszaemlékezése (Dr. Oláh Vilmos: A forradalom kórháza. A Péterfy kórház orvosának visszaemlékezése az 56-os eseményekre. Somorja, 2006, Méry Ratio, 167 oldal.) Ötvenhat az ötvenediken, 2007, 1956-os Intézet,
http://www.rev.hu/reviews.
3. Humor a röplapokon ("Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember..." '56 röplaphumora. Szerkesztette: Horváth Julianna. Budapest, 2006, Napvilág Kiadó, 112 oldal.) (A recenziók publikálására ígéretek vannak.) Ötvenhat az ötvenediken, 2007, 1956-os Intézet,
http://www.rev.hu/reviews.

Lénárt András
1. Történetgyűjtés" - Oral history archívumok Magyarországon, Aetas, 21. évf, 2007/2,  5-30.
2. Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten. In: Der Ungarnaufstand. Das Jahr 1956 in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Kende, Péter und Wolgast, Eike Budapest, 2007. 73-82.
3. Recenzió: Stefano Bottoni (főszerk., bev.): Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956-1959), Múltunk, 2007/4

Rainer M. János
1. Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 418 old.
2. Rainer M., János - Somlai Katalin (eds.): The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc: Reactions and Repercussions. Budapest, 2007, 1956 Institute - Historical Archives of the Hungarian State Security, 152 p.
3. Rainer M. János - Somlai Katalin (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet (Évkönyv XIV. köt.)
4. The Agent. Fragments on State Security and Middle Class Values in Kádárist Hungary. Trondheim Studies on East European Cultures and Societies No. 22. Trondheim, 2007, 46 p.
5. Rainer M. János - Topits Judit (szerk.): Ötvenhat az ötvenediken. Kritikai szemle. Internetes tartalomszolgáltatás,
www.rev.hu/reviews
6. Restauráció és megtorlás. 1956 mártírjai. História, 2006. 10. sz. 33-38. pp.
7. Jugoszlávia és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. In Balla Bálint - Szöllősy Pál (szerk.): 50 év 1956-2006. Basel - Budapest, 2006, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 174-180. pp.
8. Gondolatok a 80-as évek politikai ellenzékéről. In Stark Tamás (összeáll.): Korrajz 2006 - a XX. Század Intézet Évkönyve. Budapest, 2006, XX. Század Intézet, 203-212. p.
9. Heroes, "pasts", participants, people - Hungary, 1989. In Robert Stradling (ed.): Crossroads of European histories. Multiple outlooks on five key moments in the history of Europe. Strasbourg, 2006, Council of Europe Publishing, 325-332. pp.
10. Intersecting Lives - Imre Nagy and János Kádár in 1956. Hungarian Studies, Vol. 20, No. 2, 2006, 199-207. p.
11. A Szovjetunió. In Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet - Gondolat, 31-54. pp.
12. Egy kép(sor) funkcióváltása 1956-2006. In Kákóczki András, Sümegi György (szerk.): '56-os fényképek gyűjteményekben. Miskolc, 2007, Miskolci Galéria, 8-13. pp.
13. Az ötvenhatos és az állambiztonság. "Egri Gyula" esettanulmánya. In Okváth Imre (szerk.): ÁVH - Politika - 1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Budapest, 2007, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 179-192. pp.
14. Az 1956-os forradalom történetírása Magyarországon 1989 után. In Ihász István - Pintér János (szerk.): Történet Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 7. sz. Budapest, 2007, Magyar Múzeumi Történész Társulat, 85-90. pp.
15. Hatvannyolcról, -ről. Mozgó Világ, 2007. 9. sz. 27-31. pp.
16. Állami erőszak és ellenállás Magyarországon 1956 előtt. In Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 105-115. p.
17. Bevezetés. In Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 7-18. p. (Gyáni Gáborral közösen)
18. Kádár János, a reformer?
/portal/page/portal/rev/tanulmanyok/kadarrendszer/rainer_kadar_reformer
19. Introduction. In Rainer M. János - Somlai Katalin (eds.) The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc: Reactions and Repercussions. Budapest, 2007, 1956 Institute - Historical Archives of the Hungarian State Security, 7-13. pp.
20. Bevezetés. In Rainer M. János - Somlai Katalin (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet (Évkönyv XIV. köt.)
21. Kádár János - a kultusz nélküli ember. Rubicon, 2007. 9. sz. 42-48. pp.
22. Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója. Történeti emlékezet - kísérlet számvetésre. In Gábor György et al. (szerk.): A párizsi toronyőr. Kende Péter 80. születésnapjára. Budapest, 2007, Pallas, 498-515.
23. Magyarország, 1948-55. Fordulat, sztálinizmus, korrekció, visszafordulás. In Féner Tamás (szerk.): Kor-képek 1948-1955. Budapest, 2007, Magyar Távirati Iroda, 11-18.
24. 25 évfolyam Magyarország történelméből. Mozgó Világ, 2007. 2. sz. 110-113. pp. (Recenzió Balázs László Kristóf - Zádori Zsolt (szerk.) A Beszélő 25 éve c. CD-ROM-ról)
25. Kibeszélés mesterfokon. Mozgó Világ, 2007. 3. sz. 110-112. pp. (Recenzió Romsics Ignác Az 1947-es párizsi békeszerződés c. könyvéről)
26. Családunk sztorija, országunk imázsa. Mozgó Világ, 2007. 4. sz. 100-103. pp. (Recenzió Duncan Shiels A Rajk fivérek c. könyvéről)
27. Ex Libris. Moldova György: Kádár János, Kornis Mihály: Kádár János utolsó beszéde, Huszár Tibor: Kádár - A hatalom évei, Roger Gough: Kádár János, a jó elvtárs? Élet és Irodalom, 2007. ápr. 20.
28. Obsessed with 1956. András Nagy: A Bang-Jensen-ügy. The Hungarian Quarterly, Vol.XLVIII, No. 185, Spring 2007, 109-114. pp.
29. Újragondolni ötvenhatot. Mozgó Világ, 2007. 5. sz. 102-105. pp. (Recenzió Kende Péter Eltékozolt forradalom? c. könyvéről)
30. Dumagét. Mozgó Világ, 2007. 6. sz. 115-118. pp. (Recenzió Révész Béla A "Duna-gate" ügy jelentősége a rendszerváltás történelmében. (Politológiai értelmezési lehetőségek) c. könyvéről)
31. A Kovács Tanösvény. Mozgó Világ, 2007. 7. sz. 114-116. pp. (Recenzió Kovács Ákos A kitalált hagyomány c. könyvéről)
32. Oroszország megértése. Mozgó Világ, 2007. 8. sz. 111-114. pp. (Recenzió Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig c. könyvéről)
33. A börtön ablakából. Mozgó Világ, 2007. 10. sz. 108-112. pp. (Recenzió Norman J. W, Goda Tales from Spandau c. könyvéről)
34. Otthontalanság, emlék, mű. Mozgó Világ, 2007. 11. sz. (Recenzió Molnár Imre - Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára c. könyvéről)
35. Eszter a szocialista brigádban. Mozgó Világ, 2007. 12. sz. 120-123. (Recenzió Tóth Eszter Zsófia "Puszi Kádár Jánosnak" - Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben c. könyvéről)

Standeisky Éva
1. A magyar írók és a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. Kongresszusa. In Pál Lajos-Romsics Ignác (szerk.): 1956 okai, jelentősége és következményei. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2006. 37-56. o.
2. Eszmék az 1956-os forradalomban. Múltunk, 2006. 4. sz. 186-222. o.
3. Válasz a Múltunk 1956-tal kapcsolatos körkérdésére. Múltunk, 2006. 4. sz. 110-119. o.
4. Az Írószövetség 1956-ban. Alföld, 2007. március. 58. évfolyam. 39-45. o.
5. Az én Kassákom. Élet és Irodalom, 2007. március 9. LI. évf. 10. sz. 9. o.
6. A jelenség és az ok. Az Élet és irodalom indulása. Élet és Irodalom, 2007. március 16. LI. évf. 11. sz. 3-4. o.
7. Kassák, az ember és a közszereplő. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 296 o.
8. Így azért ne! Élet és Irodalom, (Agora), 2007. június 1. LI. évf. 22. szám, 16. o.
9. Irodalom és politika a forradalomban. 1956 Az Irodalmi Újság 1956. november 2-i száma. In Szegedy-Maszák Mihály-Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. 477-494.
10. Szovjetyizacija vengerszkoj lityeraturnoj zsiznyi v 1949-1951 godah. Fordította Ju. Guszev. In Ju. P. Guszev (szerk.): XX vek. Russzkaja lityeratura glazami vengrov, vengerszkaja lityeratura glazami russzkih. Insztyitut Szlavjanovegyenyija RAN, Moszkva, 2007. 188-217.
11. A forradalmi szervek és a munkástanácsok. Élet és Irodalom, 2007. július 13. LI. évf. 28. sz. 8-9. o.
12. Kassák Lajos-interjú 1960-ból. Múltunk, 2007. 2. sz. 254-267. o.
13. A kommunisták politikai antiszemitizmusa (1945-1957). Cél-ok. Századvég, Új folyam 44. szám, 2007. 2. sz. 3-30. o.
14. Ötvenhat-értelmezések. BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 2007, ősz. 19. évf. 3. sz. 199-207.
15. Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor-Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet, Budapest, 2007. 137-156. (A Híd, (Újvidék) 2006. 10. számában megjelent írás újraközlése.)
16. Eszmék az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor-Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet, Budapest, 2007. 169-202. (A Múltunk, 2006. 4. számában megjelent tanulmány újraközlése.)
17. Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor-Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet, Budapest, 2007. 222-253. (A Történelmi Szemle XLVIII. évf. 2006. 1-2. számában megjelent tanulmány újraközlése.)
18. Az ifjúság ötvenhatban. Reflexiók egy forrásgyűjteményre. Recenzió az 1956-os Intézet honlapja számára. (Vida István (felelős szerk.): Diák- és ifjúsági mozgalmak, 1956-1958. Forradalom - ellenállás - megtorlás. Válogatott dokumentumok. Gondolat Kiadó-Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2006. 664 oldal.)
19. Kaleidoszkóp ötvenhatról. Recenzió az 1956-os Intézet honlapja számára. (Csiffáry Gabriella (szerk.):'56 izzó ősze volt... Pillanatképek a forradalom napjairól. It Was the Fervent Automn of '56... Snapshots on the Days of the Uprising. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2006. 151 p.)
20. Baloldalinak lenni a forradalomban. Mozgó Világ, 2007. december.
21. Antiszemitizmusok. Argumentum Kiadó Budapest, 2007. 252. p.

Szakolczai Attila
1. A győri vagongyár munkástanácsa. Dokumentumgyűjtemény. Győr, 2007.
2. Michael Korda könyvéről kritika. Beszélő, 2007. július-augusztus.
3. Népköztársaság tér 2006. ÉS, 2007. június;
www.rev.hu

Tischler János
1. Tischler János: A hadiállapot ára. Élet és Irodalom, 2007. január 12. (2. sz.), 5. o.
2. Fórum - az idő tükrében. Megkezdődött a "magyar kérdés" vitája az ENSZ-ben. A mikrofon előtt: Kecskés Gusztáv, Tischler János és Vadász Sándor történész. Szerkesztő: Kerekes István. Kossuth Rádió, 2007. január 19., 22.30-23.00 óra.
3. Tischler János: Folt a stólán. A lengyel egyház és a kommunista múlt. Magyar Narancs, 2007. január 25. (4. sz.), 22-23. o.
4. Tischler János: "Kiváló alkalom". Szubjektív feljegyzések a "bolgár 1956-ról" és Szófiáról. Élet és Irodalom, 2007. február 2. (5. sz.), 9. o.
5. János Tischler: Węgry 1956: czy tragedii można było uniknąć? Więź, nr. 3., marzec 2007 (március), s. 134-138.
6. Tischler János: Az állambiztonság a kommunista Lengyelországban. Rubicon, 2007/3. sz., 88-91. o.
7. Janos Tischler: To partii ciąży. Polityka, nr. 15, 14 kwietnia 2007 (április 14.), s. 82-83.
8. "Lengyelország és Oroszország". Vendég Tischler János és Sz. Bíró Zoltán. Friderikusz Most. Magyar ATV, 2007. május 22., 21.00-21.37 óra.
9. Tischler János: Lengyelország. In: Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Budapest, 1956-os Intézet-Gondolat Kiadó, 2007, 83-110. o.
10. Dominika Rafalska: Towarzysz Edward Wielki. Rozmowa z Jánosem Tischlerem. Tygodnik Powszechny, nr. 22, 3 czerwca 2007 (június 3.), s. 26.
11. Tischler János: A közös múlt sűrű szövedéke. Élet és Irodalom, 2007. június 8. (23. sz.), 13. o.
12. Tischler János: Poznan-Budapest-Poznan, 1956-1958. In: ÁVH-politika-1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2007, 121-144. o.
13. János Tischler: Rewolucja Węgierska w 1956 roku oraz jej odgłosy w Polsce. In: Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania-Przebieg-Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 22-23 czerwca 2006. Red.: Konrad Białecki i Stanisław Jankowiak. Poznań, Instytut Historii UAM, 2007, s. 149-163.
14. Tischler János: Lengyelek a magyarokért. 1956 ősze Varsóban. Orvostörténeti Közlemények, 2007/1-2. szám (198-199. sz.), 95-100. o.
15. Tischler János: Lengyelország ünnepelt. A lengyelek és a magyar forradalom fél évszázados jubileuma. Élet és Irodalom, 2007. augusztus 3. (31. sz.), 10. o.
16. Tischler János: "Magyar Felkelők tere". Lengyelek és magyarok 1956-ban. Limes, 2007/1, 29-38. o.
17. János Tischler: Ungarn und die polnische Krise 1980-1982. In: Izabela Surynt-Marek Zybura (Hgg.): Die Wende. Die politische Wende 1989/90 im öffentlichen Diskurs Mittel- und Osteuropas. Hamburg, DOBU Verlag, 2007, s. 122-143.
18. Ősök tere. Gazdasági bűncselekmények a Kádár-korszakban. Felelős-szerkesztő Kosztolni Ildikó, műsorvezető Maráczi Tamás. Vendég Németh Zsolt kriminológus és Tischler János történész. Hír TV, 2007. szeptember 4., 18.30-19.00 óra.
19. Tischler János: "Feldolgozásra került". Az 1968-as lengyelországi antiszemita kampány. Magyar Narancs, 2007. szeptember 6. (36. sz.), 18-20. o.
20. Tischler János: Budapesten tüntetés volt. Élet és Irodalom, 2007. szeptember 7. (36. sz.), 10. o.
21. Szabad a pálya. Szerkesztette Vicsek Ferenc, műsorvezető Bojtár B. Endre. Beszélgetés a lengyelországi választásokról, vendég Tálas Péter és Tischler János. Klub Rádió, 2007. szeptember 30., 21.00-22.00 óra.
22. János Tischler: Jak bratanek z bratankiem. Przegląd, nr. 41, 14 października 2007 (október 14.), s. 36-37.
23. Tischler János: "Állunk a határon..." A lengyel írók a magyar írókért, 1956. Élet és Irodalom, 2007. október 19. (42. sz.), 9. o.
24. Tischler János: Magyar Felkelők tere. A lengyelek és az 1956-os magyar forradalom. Krónika (Erdély), 2007. október 19.
25. Tischler János: "Mikor az ENSZ mesélni kezd...". A világszervezet és a magyar forradalom. Népszabadság, 2007. október 20.
26. Műtermi meditáció. Szerkesztő-műsorvezető Dvorszky Hedvig. 1956. október 23-ra emlékezünk, vendég Tischler János. Magyar Katolikus Rádió, 2007. október 20., 18.34-19.00 óra.
27. Tischler János-Borenich Péter: Az 1956-os magyar forradalom a korabeli amerikai sajtóban. Kétrészes hangdokumentum-műsor. I. rész: Megleckéztetik az oroszokat. Kossuth Rádió, 2007. október 22., 21.04-21.57 óra.
28. "Lélegzetvételnyi szabadság". 1956 lengyel októbere. Domány András és Tischler János dokumentumműsora. Kossuth Rádió, 2007. október 23., 16.05-17.00 óra.
29. Tischler János-Borenich Péter: Az 1956-os magyar forradalom a korabeli amerikai sajtóban. Kétrészes hangdokumentum-műsor. II. rész: Meddig mehet el Magyarország?. Kossuth Rádió, 2007. október 23., 21.04-21.57 óra.
30. János Tischler: Protesty będą się powtarzały. Dziennik, 25 października 2007 (október 25.).
31. Tischler János: Belgrádi dilemmák, 56. Népszava, 2007. október 27.
32. János Tischler: The Polish October and Hungary. Polish-Hungarian Relations from Kádár's Assumption of Power to the Execution of Imre Nagy and His Comrades (4 November 1956-16 June 1958). In: The Polish October 1956 in World Politics. Ed by Jan Rowiński. Warsaw, The Polish Institute of International Affairs, 2007, pp. 115-151.
33. János Tischler: Z dziś wynika nasze wczoraj. Jak w szkołach uczono historii przed rokiem 1989, a jak uczy się obecnie? Tygodnik Powszechny, nr. 44, 4 listopada 2007 (november 4.), s. 15.
34. Lengyel Hét. Friderikusz Most. Szakértő, tanácsadó Tischler János. Magyar ATV, 2007. november 5-8., 20.00-21.00 óra.
35. Ősök tere. "Családi ügy". A magyar pártvezetés és a lengyel válság (1980-1981). Felelős-szerkesztő Kosztolni Ildikó, műsorvezető Maráczi Tamás. Vendég Szalai Attila és Tischler János. Hír TV, 2007. november 13., 18.30-19.00 óra.
36. Tischler János: Lengyelek a magyaroknak. Beszélő, 2007. november (11. sz.), 76-89. o.
37. Wojciech Roszkowski, Jan Kofman (eds.): Biographical Dictionary of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. Armonk, NY-London, M. E. Sharpe, 2007, pp. 1208. Ebbe a közép- és kelet-európai annotált életrajzi szótárba közel száz 20. századi magyar politikus és jelentős közéleti ember életrajzát írtam meg.
38. Tischler János: Demonstracja w Budapeszcie. Akcje solidarności z Polakami opozycji węgierskiej latem 1982 roku. Polityka, 2007. december 12.
39. Tischler János: Magyarok és lengyelek a XX. század történelmi fordulópontjain, 1918-1981 - egy barátság szemszögéből. Kortárs 2007. dec.;
40. Tischler János (közreműk.): Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. Tom II - kwiecień 1981-czerwiec 1982).
41. Tischler János: Harc a vagongyárért (A "győri csata - 1965) In: Kisalföld-válogatás. Győr, 2007, Kisalföld

Topits Judit
1. Kóthy Judit-Topits Judit: Huszonnyolc éve történt. Ami a kulisszák mögött van... (Zsanai gázkitörés) MOL Panoráma, 2007. 2. szám 8-9. o.
2. Kóthy Judit-Topits Judit: Hatvan éve történt. (Alföldi kőolajkutatások, Angyal Ferenc szabotázs pere)MOL Panoráma, 2007. 4. szám 8-9. o.
3. Kóthy Judit-Topits Judit: Ötvenhét éve történt. (Hideg szabotázs a MAORT-per után) MOL Panoráma, 2007. 7. szám 12-13. o.
4. Kóthy Judit-Topits Judit: Negyvenhat éve történt. (Az orosházi öblösüveggyár alapkőletétele) MOL Panoráma, 2007. 9. szám 12-13. o.
5. Kóthy Judit-Topits Judit: Harminc éve történt. Mi mindenhez kell értenie egy mérnöknek? (Az orenburgi gázvezeték kapcsán) MOL Panoráma, 2007. 12. szám 12-13. o.
6. Kóthy Judit-Topits Judit: Hatvanöt éves a nagykanizsai olajos lakótelep. MOL Panoráma, 2007. 14-15. szám 18-19. o.
7. Olaj, olaj, olaj V-VIII., dokumentumfilm-sorozat, forgatókönyvíró (Kóthy Judittal), kutató szerkesztő, dramaturg, 4X45 perc, KLT Kulturális Kft. 2007, (rendező: Kóthy Judit)
8. The World Press on the 1956 Revolution Internetes tartalomszolgáltatás, főszerkesztő: Topits Judit, felelős szerkesztő: Tischler János, Budapest, 1956-os Intézet, 2007
http://server2001.rev.hu/msite_next/index_e.html
9. 1956 az újabb történeti irodalomban. Közreműködő (Szerkesztő: Gyáni Gábor, Rainer M. János)
10. 56 az ötvenediken. Kritikai szemle a magyar forradalom félévszázados évfordulójára megjelent művekből. Szerkesztő (Rainer M. Jánossal), Filmográfia összeállítója, Honlapok listájának összeállítója, Konferencialista összeállítója (Pajkossy Gáborral)

Ungváry Krisztián
1. Koncepciós per: a Hagemann-ügy. In: Beszélő, 2007. február, 69-77.o.
2. Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungskultur. In: Bernd Faulenbach/Franz-Joseph Jelich (Hg.): "Transformationen" der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989. Klartext, 2006 Essen,  201-220.o
3. The Kádár-Regime and th Roman Catholic Hierarchy. In: The Hungarian Quarterly Vol. 48. Autumn 2007, 80-98.o.
4. Die Auseiandersetzung mit Ungarns KP-Vergangenheit. In: Europäische Rundschau, 2007/3, 17-25.o.
5. How power slips out of one's hands - the political transformation process in Hungary between 1988-1990. In: Iternational Conference ont he Comparative Studies of Transitional Justice. Taiwan Thinktank, 2007. Taiwan. (angol és kínai nyelven is).
6. Magyarország a hidegháborúban. (Borhi László könyvének recenziója). In: Valóság, 2007. 8.sz. 119-120.o.
7. Baloldali múltpolitika. In: Heti Válasz, 2007 augusztus 18, 55.o.
8. Régi csibészek. Egy szóvivő karrierje. In: Magyar Narancs, 2007. május 10., 19.o.
9. Kriegsschauplatz Ungarn. In: Das Deutsche Reich und der zweite Weltkrieg. Band 8. Die Ostfront. Hg. Karl-Heinz Frieser. München, 2007 DVA, 849-960.o.
10. A kormányzó 139 éves. In: Népszabadság, 2007. február
11. Volt belügyesek és az iratnyilvánosság. Papírdandár. In: Heti Világgazdaság, 2007 március 3., 20-22.o.

Valuch Tibor
1. Sorsok és pályák - az '56-osok életútvizsgálatának néhány tanulsága. In. Pál Lajos-Romsics Ignác (szerk.) 1956 okai, jelentősége és következményei. Budapest, 2006. Magyar Történelmi Társulat. 251-266. o.
2. Kis magyar retro. Debreceni Disputa, 2007/4. sz. 4-8. o.
3. A nemzeti azonosságtudat néhány sajátossága Magyarországon 1945 után. In. Stefan Sutaj-Szarka László (szerk.) Regionális és nemzeti identitás formák a 18-20. századi magyar és szlovák történelemben. Eperjes, Universum kiadó, 2007. 134-142. o.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 17. hétfő

Keresés a honlapon