___3. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2007. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai___Vissza

(az ünnepi megemlékezések és médiaszereplések a listába nem kerültek be)

Békés Csaba
1. Hungary and the Cold War, 1945-1991. Empire State College, New York, 2007 április 26. (Előadás az oktatói kar számára)
2. East Central Europe and the End of the Cold War, 1985-1991, Columbia University, 2007. szeptember 7.
3. The 1956 Hungarian Revolution and World Politics, Columbia University, 2007. november 2.
4. Magyarország és a nemzetközi politika, 1945-1991, Fészek Klub, New York, 2007. november 29.
5. The Hungarian Revolution of 1956 and After: Impact and Contribution. Bard College, NY.  (USA) February 15-17, 2007 Opening keynote speech: The 1956 Hungarian Revolution and World Politics
6. Transformation through Communication: Changes in the East-West Conflict in the Era of Détente (1966-1975) Budapest, 2007 október 19-20. Előadás: The interdependence of Ostpolitik and West German-Hungarian economic relations 1963-1973

Germuska Pál
1. Március 18. és 21. között került sor a 7th Annual Meetingre a PfP Military History Working Group és a a Royal Military College of Canada szervezésében Kingston Ontarioban, ahol From a Total Mobilization to a Strategic Planning. The Story of the General Organizing Department of the National Planning Office, 1948-1971 címmel tartottam előadást.
2. Május 10-én a Polgári Tatabányáért Alapítvány és a Tatabányai Múzeum által szervezett Tatabánya 60 éves. Lehetőségek és kihívások című konferencián A szocialista várostól az újvárosig. Válságkezelés után átalakuló gazdaság címmel tartottam előadást.
3. Május 16-án Dunaújvárosban, az Intercisa Múzeumban előadást tartottam Indusztria gyermekei. Magyar iparvárosok - Városfogalmak, városépítészet címmel.
4. Június 7. és 10. között került sor a Technical University of Eindhoven és a Foundation for the History of Technology szervezésében a Launch of Inventing Europe Technology and the Making of Europe, 1850 to the Present European Science Foundation EUROCORES Programme és a Third Plenary Conference of the Tensions of Europe Network c. közös konferenciára. Itt a Technology Dialogues: East and West c. szekcióban tartottam meg Al-Gaddafi's Ears. The development of Radio reconnaissance Instrument production in Hungary 1965-1985 c. előadásomat.
5. Október 19-21-e között került sor Washingtonban a Looking Back/Looking Beyond - The 50th Anniversary Conference of the Society for the History of Technology konferenciára, ahol a The Permeable Iron Curtain: Cases of Innovation and Technology Transfer from East to West in Communist Poland, East Germany, Czechoslovakia, and Hungary c. szekcióban tartottam meg a "Breakout: the Third World. Licenses and R&D in the Hungarian Military Industry in the 1970s and 1980s" c. előadásomat.
6. November 8-án Győrben, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán rendezett 20. századi magyar gazdaság és társadalom c. konferencián A katonai és védelmi kiadások alakulása és hatása a nemzetgazdaságra 1949 és 1979 között c. tartottam előadást.
7. November 14-én a Budapesti Corvinus Egyetemen a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának Gazdaságtörténeti Albizottsága megvitatta A katonai és védelmi kiadások alakulása és hatása a nemzetgazdaságra 1949 és 1979 között c. dolgozatomat.
8. November 28-án a "Nemzedékek" Jelenkortörténeti Kör megvitatta a Kadhafi "fülei". A magyar rádió-lehallgató berendezés gyártás fejlődése 1965-1985 c. dolgozatomat.

Eörsi László
1. A felkelők szerepének megítélése 50 év után (Politikatörténeti Intézet, február 14. AZ ÖTVENEDIK. Az 1956-os forradalom évfordulója a tudományban és a közgondolkodásban.)
2. Fikció és a történelem. (Beszélgetés a Bajor Gizi Színészmúzeumban Gajdó Tamással, Gyáni Gáborral, Hanák Gáborral, Sipos Balázzsal, Szakolczai Attilával. Február 17.
3. Március 15 és október 23 kapcsolata. (1956-os Dialógus Bizottság, március 6. Beszélgetés Bocskay T. Józseffel, Dr. Géczi József Alajossal, Dr. Marinovich Endrével, Dr. Mikola Istvánnal, Puchert Jánossal, Dr. Czeglédi Józseffel. Olivia Mediterrán Étterem, Budapest, IX. ker. Liliom u. 46.)
4. Mi volt itt? (1956/2006) Mi van itt? (A Liberális Akadémia internetes sorozatának voltam vendége, június 7.)
5. A forradalom 51. évfordulója. (1956-os Dialógus Bizottság, október 2. Beszélgetés Mécs Imrével, Sinkovits Gyulával, Bácskai Endrével, Dr. Czeglédi Józseffel, Terényi Ferenccel. Olivia Mediterrán Étterem, Budapest, IX. ker. Liliom u. 46.)
6. Pódiumbeszélgetés Sólyom András: 56 villanás filmjének levetítése után (Fészek klub, október 15. Sólyom András, Báron György, Nagy Mihály).
7. A forradalom emlékezete. Pódiumbeszélgetés. Moderátor: Liebhauser János. (Szekszárd, Illyés Gyula Megyei Könyvtár, október 17.)
8. A Kenyér és tank (1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei) című kötet bemutatása (XVIII. Kerület, Kassa utcai Általános Iskola, október 20.).
9. Pódiumbeszélgetés Sólyom András: 56 villanás filmjének levetítése után. (Nyitott Műhely, XII. ker., december 6.)
10. A forradalom árnyai. (Kerekasztal beszélgetés: Havas Szófia, Standeiszky Éva, Révész Sándor, Ripp Zoltán. MÚOSZ, december 7.

Keller Márkus
1. Rückständigkeit oder eigene Moderne? Lehrer der höheren Schulen in Preußen und Ungarn im Vergleich, im 19. Jh., Colloquium - Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas, Berlin,  26. November 2007
2. Professionalisierung der Gymnasiallehrer in Ungarn und Preussen im 19. Jh., 4. Immanuel-Kant-Stipendiatentagung, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa,  Oldenburg, 15-16. Oktober 2007
3. Die Gymnasiallehrer in Preußen und Ungarn in der zweiten Hälfte der 19. Jahrhunderts, Internationales Diplomanden- und Doktorandenkolloquium zur Geschichte und Gegenwart des Donau-Karpatenraumes, Ungarisches Institut, München, 9.-11. Oktober 2007
4. Professionalisierung von Gymnasiallehrern in Preußen und Ungarn im Vergleich, Prof. Dr. Hannes Siegrist - Doktorandenkolloquium, Institut für Kulturwissenschaften Vergleichende Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, Universität Leipzig, 10. Juli 2007
5. Staat, Kirche, Nation als Stützpunkte einer Professionalisierung?
(Die Gymnasiallehrer in Preußen und Ungarn im Vergleich, im 19. Jh.),  Prof. Dr. Manfred Hildermeier, Kolloquium zur Osteuropäischen Geschichte, Seminar  für Mittlere und Neuere Geschichte, Universität Göttingen, 15. Juni 2007
6. The Teachers and the State: Teachers of the Institutes of Higher Education in Prussia and Hungary in the 19th Century, New Histories of Politics. Topics, Theories, and Methods in the History of Politics beyond Great Events and Great Men a conference at Central European University (Budapest) 18-20 May 2007
7. Ausbildung einer professionellen Identität. Die Gymnasiallehrer in Preussen und Ungarn im 19. Jh., Identitäten in Europa - Europäische Identität, Europäisches Interdisziplinäres Doktorandenkolloquium, Deutsch-Italienisches Zentrum Villa Vigoni, 18. März bis 22. März 2007

Lux Zoltán
1. Renewal of the 1956 Institute website and connecting it to the National Digital Database (NDD). Building Global Knoeledge Communities with Open Data. May 15-18, 2007. McGill University, Montréal Québec, Canada

Rainer M. János
1. A Beszélő 25 éve - CD-ROM, bemutató, Beszélő-est, 2007. jan. 25.
2. The effect of Charter '77 on the Hungarian Political Opposition Movement. International Conference on Charter '77: From the Assertation of Human Rights to the Democratic Revolution (1977-1989), Prága, Károly Egyetem, 2007. márc. 23.
3. Nagy Imre-relikviák, könyvbemutató, Nagy Imre Ház, 2007. márc. 27.
4. Antall József és a Kádár-rendszer. Magyar Tudományos Akadémia, Mannheim Kör, 2007. márc. 28.
5. Duncan Shiels A Rajk fivérek, könyvbemutató, Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2007. ápr. 14.
6. Kádár János - Nagy Imre. Kerekasztal-beszélgetés, Budapest, Nagy Imre Ház, 2007. ápr. 14.
7. Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója. Történeti emlékezet - kísérlet számvetésre. Magyar Történelmi Társulat közgyűlése, főelőadás, 2007. máj. 12.
8. Kádár János, a reformer? Kádár János - mit kezdjünk vele? Nemzetközi konferencia, XX. Század Intézet, Budapest, 2007. jún. 15.
9. Revisiting Hungarian Stalinism. Stalinism Revisited - the Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe and the Dynamics of the Soviet Bloc, International Conference, Washington, D. C., 2007. nov. 30.

Standeisky Éva
1. Hétköznapok az 1956-os forradalomban címmel 2007. április 18. szerda de. előadás az Országos Kriminológiai Intézetben.
2. A forradalmi szervek és a munkástanácsok. Elhangzott a Nagy Imre Alapítvány, az 1956-os Intézet és a Nagy Imre Társaság Az 1956-57-es munkástanácsok szerepe és jelentősége című konferenciáján 2007. június 8-án.
3. Baloldalinak lenni a forradalomban. Elhangzott a Táncsics Alapítvány és a Friedrich Ebert Stiftung Ötvenhat mint a baloldal öröksége című budapesti - ELTE Gólyavár - konferenciáján 2007. október 20-án.

Szakolczai Attila
1. február 15: Pódiumbeszélgetés az 1956-os forradalomról. Bajor Gizi Múzeum
2. május 31: A vidéki munkástanácsok. Szegedi Tudományegyetem, konf.
3. június 8: Az 56-os munkástanácsok. Nagy Imre Ház-56-os Intézet, konf.
4. június 15: Az ÁBTL 56-os kötetének bemutatója, ÁBTL.
5. július 10-12: A forradalom utáni megtorlás keretei. Fogaras, konf.

Tischler János
1. Előadás a Varsói Egyetem Kelet-Európa Kollégiuma által negyedik alkalommal megrendezett Keleti Téli Iskola posztgraduális képzésen (2007. március 1-10.), Węgierski Październik - jego uwarunkowania, przebieg i następstwa (Az 1956-os magyar október - előzmények, eseménytörténet, utóélet). Wrocław, 2007. március 3.
2. Előadás a Varsói Egyetem Szlavisztikai Intézete által szervezett, 2007. május 14-15-én tartott, Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918 (Önmeghatározási folyamatok a közép-európai kultúra területén 1918 után) elnevezésű tudományos konferencián, Polacy i Węgrzy w przełomowych momentach historycznych, 1918-1956 - z perspektywy przyjaźni (Lengyelek és magyarok sorsfordító történelmi pillanatokban, 1918-1956 - egy barátság szemszögéből) címmel. Varsó, 2007. május 14.
3. Előadás a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, az Opolei Egyetem és az Opolei Városi Könyvtár által szervezett, 2007. november 6-án tartott, Wspólne losy. Relacje polsko-węgierskie na przestrzeni dziejów (Közös sorsok. Lengyel-magyar kapcsolatok a történelem távlatában) elnevezésű tudományos konferencián, Polacy i Węgrzy w przełomowych momentach historycznych (Lengyelek és magyarok sorsfordító történelmi pillanatokban) címmel. Opole, 2007. november 6.
4. Panelvita a szovjet tömb országai és az 1980-81-es lengyel válság címmel. Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN), Varsó, 2007. december 13. Résztvevők: Iskra Baeva (Bulgária), Petr Blažek (Csehország), Monika Tantzscher, Michael Kubina, Manfred Wilke (mindhárman Németország), Łukasz Kamiński, Andrzej Paczkowski, Norbert Wójtowicz (mindhárman Lengyelország) és Tischler János.

Ungváry Krisztián
1. December 3-4 Potsdam Militärgeschichtliches Forschungsamt "Krisenmanagement der Staatssicherheit zwischen 1988-1990"
2. November 28. Frankfurt/Oder kerekasztal beszélgetés és előadás a magyarországi kommunista múltfeltárás kérdéseiről
3. November 27 Oldenburg előadás a magyarországi németek kitelepítésének emlékhelyeiről (szervező Institut für die deutsche Siedlungseschichte in östlichen Europa)
4. November 23. Deutsch-Ungarisches Forum Budapest előadás az EU perspektívái 20 év múlva
5. Október 26 Genshagen. Erinnerungskultur in Mitteleuropa und die Probleme des XX. Jahrhunderts. Kerekasztal-beszélgetés
6. Július 28 Taiwan előadás az MSZMP pártvagyon privatizálásáról (szervező Taiwan Thinktank)
7. Április 26. Előadás a Budapestre akkreditált diplomatáknak a magyar történelmi kérdések instrumentalizálása a belpolitikában (szervezte a német követség)
8. Április 16-18 Konferencia a Jahrbuch für Kommunismusforschung és a Stiftung Aufarbeitung der DDR-Diktatur keretében, kerekasztal-beszélgetés
9. Január 25 Forum OSt-West Berlin kerekasztal-beszélgetés
10. Január 11. Tübingen Die Erinnerung in der ungarischen Gesellschaft an den kommunistischen Vergangenheit und an den Holocaust (Deutsch-Ungarische Gesellschaft szervezésében)
11. Január 10. Tübingen Die Narrative über 1956 in der ungarischen Politik und Geschichtsschreibung (Deutsch-Ungarische Gesellschaft szervezésében)
12. Január 9. Pforzheim Die Narrative über 1956 in der ungarischen Politik und Geschichtsschreibung (Deutsch-Ungarische Gesellschaft szervezésében)

Valuch Tibor
1. "Mosdunk, fürdünk, fogat mosunk...." - A tisztálkodási és a testápolási szokások változásainak néhány  jellegzetessége 1945 után. "Meg is mosakodjál..." Az MTA Néprajzi Kutató Intézetének konferenciája. Budapest, 2007. 04. 16-17.
2. Social mobility and identity changes in Hungary after the Second World War. A CEU nemzetközi konferenciája - Budapest, 2007. 09. 28.
3. A városi öltözködés változásai Magyarországon 1945 után. "Kirakat - divat a szocializmusban" A Budapest Történeti Múzeum konferenciája, Budapest, 2007. november 6-7.


 

 

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 17. hétfő

Keresés a honlapon