___AZ 1956-OS INTÉZET 2001. ÉVI KUTATÁSI TERVEI___Vissza
A 2001. évben is 1997 elején kitűzött új stratégiai célunk, a jelenkortörténeti intézetté való átalakulás, illetve 1998-ban kidolgozott hosszabb távú kutatási tervünk alapján tevékenykedünk. Folytatjuk azokat az egyéni és kollektív kutatásokat, amelyek nemcsak átfogják a II. világháború végétől a rendszerváltozásig terjedő korszakot, hanem visszanyúlnak a háború előtti korszakba is. (Ez némiképp kitágítja még azt a korszakot is, melyet Magyarországon általában a jelenkori történettel azonosítanak.) A 2001. év elején a bevezetőben említett pénzügyi problémák miatt nem látjuk előre, mit tudunk kiadni abból, amivel az év során elkészülünk. Ezért az év során elsősorban arra koncentrálunk, hogy folyamatban lévő munkáinkat befejezzük, a kutatásokat pedig a lehetőségek szerint belső erőforrásokra támaszkodva folytassuk. Ha máshogyan nem megy, eredményeinket az Interneten, illetve az Évkönyvben fogjuk publikálni. Továbbra is számítunk eddigi támogatóinkra, igyekszünk új forrásokat találni (elsősorban kiadványok megjelentetéséhez). 2001-ben pályázatot nyújtunk be az Oktatási Minisztérium Kutatási és Fejlesztési Helyettes Államtitkárságához („Hatvanas évek”, OHA-gyűjtemény feldolgozása). A pályázatok sikere esetén az egyéni kutatási terveket is a korábbinál szorosabb összhangba kell állítani a pályázott projektekben megfogalmazott célokkal és vállalt kötelezettségekkel.

Az 1956-os forradalom történetére összpontosító kutatásokat 2000-ben a következő fő irányokban szándékozunk folytatni: „A vidék forradalma”-program befejezése, a budapesti felkelésről és a felkelőkről folytatott kutatás, valamint a „Civil szerveződések az 1956-os forradalomban” munkacímű interjú- és dokumentumgyűjtemény összeállítása, illetve a zárótanulmány megírása.

Jelenkortörténeti kutatásaink továbbra is a Kádár-korszakra összpontosítanak a következő főbb témákban: az állambiztonsági szervezet története, Magyarország nemzetközi kapcsolatai és hidegháború, társadalom- és mentalitástörténeti problémák (Az ötvenhatos elítéltek kapcsolatrendszere. Az Oral History Archívum életútinterjúinak másodelemzése kapcsolathálózati módszerrel., huligánok, galerik a hatvanas években -- mint az állambiztonsági szervezet „objektumai”, az agrártársadalom változásai ill. a „szocialista városok” jelensége -- esettanulmányok alapján). 2001-ben az előző évi tervezés nyomán megkezdjük az 1998-as „Fordulat”-projekthez hasonló komplex program (konferencia, kötet, kiállítás) kivitelezését a „berendezkedő” és „virágzó” Kádár-rendszerről. A „Hatvanas évek (1958-1972) projekt első konferenciáját 2002 derekára tervezzük. A new yorki Soros Alapítvány „Support for Research on Recent History” programja keretében kutatást kezdünk illetve folytatunk Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak, a kommunista korszak paramilitáris szervezeteinek, valamint az állambiztonsági szervezet gazdasági szerepvállalásának témaköreiben, s ha lehet, más témakörökben is. Folytatódik az OHA életútinterjúinak feltárása és számítógépes feldolgozása. „Repatriáltak” címmel új célzott interjúprogramot kezdünk az 1989/90 után emigrációból hazatelepültek életútjairól. Tovább építjük számítógépes adatbázisainkat, melyek egyben kiadványaink bázisai. Befejeződik Internet-honlapunk felújítása. Továbbra is pályázunk a fotodokumentációs adatbázis bővítésére (elsősorban az 1956 utáni időszak képi forrásainak adatbázisba rendezésével). Folytatjuk a jelenkortörténeti tárgyú dokumentumfilmek pályázati formában történő készítését. Folytatjuk az 1989-es rendszerváltás történetének kutatását is, elsősorban az ötvenhatos hagyomány újraéledésének tematikai körében.

2001. évi kiadási programunkban a következő kiadványok szerepelnek – az Évkönyv és a CD-ROM kivételével csak abban az esetben, ha a teljes kiadási költséget sikerül pályázati vagy más formában az év folyamán előteremteni:

Évkönyv 2001. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. (Állambiztonsági dosszié, Esszék és tanulmányok, Szemle, Beszámolók, 1956 történetének bibliográfiája)

Magyarország története 1944-1956. Multimédia CD-ROM. Szerk. Rainer M. János, Lux Zoltán.

Vidék, 1956. Szerk. Szakolczai Attila és Á. Varga László. I-II köt. (Tanulmánykötet)

Eörsi László: Corvinisták, 1956. (Monográfia)

Ungváry Krisztián: A magyar szélsőjobboldal társadalompolitikai tervei és azok végrehajtása (Monográfia)

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom (segédkönyv középiskoláknak).

A III. Országos Jelenkortörténeti Konferencia válogatott tanulmányai (a Debreceni Egyetemmel közös kiadás)

Nyugdíjkorhatár (dokumentumfilm Kádár János 1972-es lemondásáról, kooprodukció)

Az év folyamán kiállítást tervezünk később kiválasztandó partner bevonásával az 1956-os részvételük miatt halálra ítéltek portréiból és életrajzaiból. 2001. októberében az Intézet (lehetőség szerint széleskörű intézményi együttműködéssel) kétnapos konferenciát rendez az 1956-os forradalom és szabadságharc négy és fél évtizedes történeti és társadalmi (kollektív) emlékezetéről, beleértve a lokális emlékezeteket is (utóbbi a vidékkutatáshoz kapcsolódó tematikus blokk.)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 19. szerda

Keresés a honlapon