___AZ 1956-OS INTÉZET 2002. ÉVI KUTATÁSI TERVEI___Vissza

Az év legfontosabb feladata a 2001-ben körvonalazott egyéni és intézeti szintű tematikai váltás kidolgozása, és az ehhez szükséges „befektetés”. Elsősorban kutatásra és műhelyben, szűkebb körben való gondolkodásra, belső vitára van szükségünk. Jelen helyzetünkben nem vagyunk képesek megjelentetni a szokásos évi öt-hét kiadványt. Eredményeinket az Interneten, illetve az Évkönyvben fogjuk publikálni. Továbbra is számítunk eddigi támogatóinkra, de nem igyekszünk minden áron új forrásokat találni – mert az végképpen áttekinhetetlenné tenné az adminisztrációt és energiánk szétforgácsolódásához, hosszabb távon pedig általános elsekélyesedéshez vezet. Újabb pályázatokat csak a géppark felújítása céljából adunk be, vagy olyanokat, amelyek tematikailag illeszkednek folyó programjainkhoz.

Ezek közül a legfontosabb a 2002. évben folytatódó, 2001-ben megkezdett „Hatvanas évek” kutatási program. Az év folyamán megfelelő anyaggyűjtés, kutatás nyomán lehetőleg a korszak kontextusába helyezett mikroelemzések (esettanulmányok) készülnek majd. A kontextusról, módszertanról az év első felében műhelybeszélgetéseket tartunk. Az elkészült tanulmányokat 2002. novembere körül szűk körben, workshop keretében megvitatjuk, a vitát rögzítjük. Tanulságai alapján az év végére véglegesíteni kell egy ilyen mikrotörténetekből álló „kötetet”, nagyjából a következő tematikában:

Kozák Gyula: Lábjegyzetek a hatvanas évek Magyarországának történetéhez

Békés Csaba: Magyarország és a Varsói Szerződés a hatvanas években

Tischler János: Magyarország és Lengyelország

Standeisky Éva: Demokratikus jobboldaliság a kora Kádár-korszakban – Zsigmond Gyula és társasága

Rainer M. János: A „történelmi középosztály” a Kádár korszakban – Antall József és a Toldy Gimnázium esettanulmánya

Germuska Pál: Tatabánya az 1960-as években

Valuch Tibor: A paraszti társadalom felbomlása és a falusi életmód átalakulása a hatvanas években – esettanulmány

Kenedi János: Nyugatosodás és ifjúság (egy galeri esettanulmánya)

Molnár Adrienne: Ötvenhatos elítéltek visszailleszkedése – esettanulmány

A workshop résztvevőinek már rendelkezésére állna az OHA (Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsa) válogatása, „Sorsparadigmák a hatvanas évekből” vagy „A hatvanas évek világa az emlékezetben” címmel, első, nyers változatban. Elképzelhető egy kisebb válogatás újabban készült repatriált interjúkból: „A magyar hatvanas évek kívülről – avagy az (első) „hazalátogatás(ok)” című OHA-interjúválogatás is. Rendelkezésre áll az első válogatás a fotó-adatbázis anyagából, ami később kiadvánnyá fejleszthető. Meg kell kezdeni a „Hatvanas évek” című digitális (Internet) történelmi segédkönyv munkálatait, amelynek terveit külön ki kell dolgozni (Lux Zoltán, M. Topits Judit és mások). Jelen elképzelés szerint ez – az eddigiektől (1956, 1944-53, ill. 1944-56 CD) eltérően nem elsősorban szövegekre épülne, mint inkább adattár jellegű volna – kronológia, bibliográfia (Győri László), szereplők, fogalmak, képek, adatok, táblázatok, ábrák, térképek (mindenki) stb.

Az 1956-os forradalom történetére összpontosító kutatásokat 2002-ben Eörsi László (a budapesti felkelésről és a felkelőkről), valamint Szakolczai Attila (Szigethy Attila-életrajz, munkástanácsok, vidék) és kisebb részben Standeisky Éva (Civil szerveződések az 1956-os forradalomban) folytatja. Ungváry Krisztián tovább dolgozik „Népirtás és szociálpolitika” című könyvén, mely az év folyamán megjelenhet.

Az OHA 2002-ben is folytatja „Sorsparadigmák” és „Repatriáltak” című interjú- illetve interjúfeldolgozási programjait. Számítógépes adatbázisaink továbbépítésének legfontosabb mozzanata a hatvanas évekről szóló tartalomszolgáltatás fejlesztése lesz. Tovább bővül a fotodokumentációs adatbázis, elsősorban a hatvanas évek és a Kádár-korszak képi forrásainak adatbázisba rendezésével. Folytatjuk a jelenkortörténeti tárgyú dokumentumfilmek pályázati formában történő készítését.

2002. évi kiadási programunkban bizonyosan csak egyetlen kiadvány szerepel: a 2000-ben rendezett III. Országos Jelenkortörténeti Konferencia válogatott tanulmányainak kötete (a Debreceni Egyetemmel közös kiadás), mivel erre részesedésünket már korábban befizettük. Amennyiben lehetséges, év végére kiadjuk az Évkönyv 10. kötetét. Idén a CEU Pressnél megjelenik az 1956 forrásait tartalmazó angol nyelvű gyűjtemény. Ha sikerül forrásokat szerezni, újranyomjuk Szakolczai Attila nagy sikert aratott forradalomtörténetét. Egyébként az Intézet a jövőben valószínűleg csak más, erre vállalkozó kiadóknál tudja majd könyveit megjelentetni.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 19. szerda

Keresés a honlapon