___AZ 1956-OS INTÉZET 2003. ÉVI KUTATÁSI TERVEI___Vissza

1. 2003-ban a mintegy másfél éve tartó új kutatási szakasz (melynek tengelyében a hatvanas évek kutatása áll) döntő esztendeje. Az eddigi „felhalmozó-befektető” szakasz eredményeit is be kell mutatnunk. Ősszel nyilvános konferencián kell számot adnunk a projekt eredményeikről, az év végére pedig ezeket összefoglaló tanulmányokká kell érlelnünk. Mindehhez a 2002-esnél jobb és hatékonyabb munkára lesz szükség. Az új helyzetben több kiadványt is megjelentetünk. Anyagi támogatásunk lényegében biztosított, de nem mondunk le a pályázati úton megszerezhető többletforrásokról sem. Számítógépparkunk és informatikai berendezéseink további fejlesztésre szorulnak, amihez számítunk többletforrásokra.

2. 2003-ban a legfontosabb közös intézeti munkánk a 2001-ben megkezdett „Hatvanas évek” kutatási program. Az év folyamán megfelelő anyaggyűjtés, kutatás nyomán összefoglaló elemző tanulmányok készülnek majd. Az elkészült tanulmányok első változatait 2003 októberében nyilvános konferencián mutatjuk be, majd az év végére ennek tanulságai nyomán véglegesítjük őket. A konferenciára, illetve a majd 2004-ben megjelenő kötethez külső szerzőket is meghívunk. Ennek alapján terveink szerint a konferencia, illetve a projekt-záró kötet tematikája a következőképpen alakulna:

Békés Csaba: Magyarország és a világ, 1956–1975

Germuska Pál: A hadiipar és az új gazdasági mechanizmus

Keller Márkus: Tanári önképek/identitások változása 1945 után

Molnár Adrienne: 56-os elítéltek visszailleszkedése

Rainer M. János: Összefoglaló (politika)történeti előadás

Standeisky Éva: A kádári hatalom és a harmadikutas népiek

Tischler János: Politikai–gazdasági bűnügyek az 1960-as években.

Valuch Tibor: A történeti parasztság változásai és felbomlása az ötvenes és hatvanas években

Kenedi János: Az ifjúsági szubkultúrák és a nyugatosodás

Kende Péter: Az emigráció és Magyarország

(Kozák Gyula és Litván György előadásaikról még nem döntöttek véglegesen)


Külső résztvevők közül a következőkre számítunk:

Beke László MTA Művészettörténeti Intézet): A magyar képzőművészet a 60-as években

Sasvári Edit (BTM): Avantgarde és állambiztonság

Baráth Magdolna (TH): A Szovjetunió és Magyarország a hatvanas években

Szabó Csaba (BFL): Egyházpolitika, katolikus egyház

Prakfalvi Endre (Építészettörténeti Múzeum): Építészet a hatvanas években

Varga Balázs (Nemzeti Filmarchívum): Film a hatvanas években

Kovács Gábor (MTA FI): A hatvanas évek (politikai) filozófiai áramlatai

Péteri György (Trondheim University): A gazdasági reform bukása – a MEGÉV-ügy

Horváth Sándor (MTA TTI): Urbanizáció a hatvanas években

Tóth Eszter Zsófia (Politikatörténeti Intézet): Fogyasztás a hatvanas években

Kalmár Melinda: A Kádár-korszak ideológiája

A konferenciára az OHA (Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna) interjú-válogatást készít, „A hatvanas évek világa az emlékezetben” munkacímmel. Addigra rendelkezésre áll a hatvanas évek képanyaga a fotó-adatbázis anyagából, ami később kiadvánnyá fejleszthető. Tovább fejlesztjük a hatvanas évek digitális történelmét Internet-honlapunkon további cikkekkel, szövegekkel, tematikus kép-galériával(-ákkal), adattárakkal és visszaemlékezések részleteivel. Amennyiben külön forrást találunk hozzá, a már kész tervek alapján hozzáfogunk egy a hatvanas évekkel foglalkozó CD-ROM kifejlesztéséhez.


3. Az 1956-os forradalom történetére összpontosító kutatásokat 2002-ben Eörsi László (a budapesti felkelésről és a felkelőkről), valamint Szakolczai Attila (Szigethy Attila-életrajz, munkástanácsok) és kisebb részben Standeisky Éva (Civil szerveződések az 1956-os forradalomban) folytatja. Ungváry Krisztián tovább dolgozik „Népirtás és szociálpolitika” című könyvén, valamint más kutatási témáin.

 

4. Az OHA 2003-ban is folytatja „Sorsparadigmák” és „Repatriáltak” című interjú- illetve interjú feldolgozási programjait. Számítógépes adatbázisaink továbbépítésének legfontosabb mozzanata a hatvanas évekről szóló tartalomszolgáltatás fejlesztése lesz. Tovább bővül a fotódokumentációs adatbázis, elsősorban a hatvanas évek és a Kádár-korszak képi forrásainak adatbázisba rendezésével. Folytatjuk a jelenkor-történeti tárgyú dokumentumfilmek pályázati formában történő készítését (féltucat dokumentumfilm tervezete készült el, amelyek 2003-ban kerülnek a döntéshozó kuratóriumok elé). A nyolcvanas években készült interjúk hanganyagának digitalizálását tovább folytatjuk – amennyiben pályázat útján további forrásokat sikerül találni, az eddiginél nagyobb ütemben.


5. 2003. évi könyvkiadási programunkban a következő kiadványok szerepelnek:

–Évkönyv – 2003

–A vidék forradalma I.-II.

–A hatvanas évek Magyarországon – megközelítések, esettanulmányok (a 2002-es műhelykonferencia tizenegy tanulmánya – a „Hatvanas évek” NKFP program forrásaiból)

–Germuska Pál: A szocialista városok kialakulása Magyarországon (doktori disszertáció)

–Tischler János: Magyarország és Lengyelország 1956–1981 (doktori disszertáció, Jelenkor Kiadóval közösen)

–Bujdosó Alpár: Visszaemlékezések (Magyar Műhellyel közösen)

–Rainer M. János: Ötvenhat után – tanulmányok és esszék a Kádár-korszakról


6. Az Intézet 2002 őszén a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezetébe került, s a miniszterrel és munkatársaival folytatott eredményes megbeszélések nyomán decemberben az Országgyűlés 133 millió Ft költségvetési támogatást szavazott meg részünkre a 2003. évre. Ez az összeg, ha nem is bőségesen, de fedezni látszik ezévi kiadásainkat. Feladatunk most az, hogy a számunkra kedvező anyagi helyzetet maximálisan kihasználjuk – nyugodt és eredményes munkával. Az együttmaradás a most lezárult három–négy nehéz évben önmagában érték volt. Az Intézet együtt maradt, s általában nem is dolgozott rosszul. A következő években kizárólag a teljesítmény munkánk közös, és kinek–kinek egyéni mércéje.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 19. szerda

Keresés a honlapon