___AZ 1956-OS INTÉZET 2004. ÉVI KUTATÁSI TERVEI___Vissza

1. 2004 ismét „felkészülés”-jellegű év lesz. Egyfelől meg kell kezdenünk a magyar forradalom 50. évfordulójára tervezett munkáink előkészítését, az anyaggyűjtést, a rendelkezésre álló adatok és tudás új struktúrákba való rendezését, valamint az ehhez kapcsolódó szervezési munkákat. Amennyiben ismét kiírják az NKFP pályázatokat (e sorok írásakor ez csak valószínűnek tűnik), akkor 2004-ben kell elkészíteni az előpályázatokat, illetve ezek sikere esetén magát a pályázatot. 2004-ben lezárul a „Hatvanas évek” projekt egy tanulmánykötettel, egy emlékezet-kötettel, továbbá a kialakítandó Internet-tartalomszolgáltatással.

Mindehhez valószínűleg a 2003-asnál némiképp szerényebb anyagi alapok állnak rendelkezésünkre. Központi állami költségvetési támogatásunk 10 %-kal csökken, ezért semmiképpen sem mondhatunk le a pályázati úton megszerezhető többletforrásokról. Ezekre 2004-ben elsősorban különféle kiadványaink előállításához lesz szükség, illetve korábbi és újabb munkáink angol nyelvre való lefordításához, illetve nemzetközi (elsősorban európai) kapcsolataink újjászervezéséhez. Be kívánjuk fejezni az Intézet helyiségeinek felújítását, számítógépparkunk és informatikai berendezéseink további lényeges fejlesztésére azonban ebben az évben feltehetőleg nem lesz lehetőség.

2. A 2001-ben megkezdett „Hatvanas évek” kutatási program befejező kötete az év első felében jelenik meg, másfél tucat, többségében összefoglaló tanulmánnyal és egy reprezentatív fotóválogatással. A szerzők lényegében azonosak a 2003 októberi konferencia előadóival. Molnár Adrienne szerkesztésében elkészül egy önálló kötetnyi válogatás az Oral History Archívum gyűjteményéből. Végleg kialakítjuk a „Hatvanas évek” digitális történelemkönyvét Internet-honlapunkon. Új szolgáltatás lesz elérhető ugyanitt „Magántörténelem” címmel. A vidék forradalma 2. kötetének munkálatai jelentősen előrehaladnak majd.

3. Az 1956-os forradalom történetére összpontosító egyéni kutatásokat 2004-ben Eörsi László (a budapesti felkelésről és a felkelőkről), Szakolczai Attila (munkástanácsok), Standeisky Éva (Civil szerveződések az 1956-os forradalomban) folytatja. Két világháború közötti kutatási témán dolgozik Ungváry Krisztián és Keller Márkus. A „Hatvanas évek”-projektben dolgozók tovább dolgoznak a munka során megkezdett egyéni kutatási témáikon. Négy munkatársunk folytat doktori tanulmányokat, közülük ketten disszertációik megírásával is foglalkoznak majd.

4. Az OHA 2004-ben befejezi a „Sorsparadigmák” projekt OTKA által támogatott első ütemét és folytatja a „Repatriáltak” című interjú- illetve interjú feldolgozási programot. A nyolcvanas évek eleji „Gazdasági vezetők”-vizsgálat interjúira építve új kutatásba kezd „Rendszerváltás a gazdaságban” címmel azok körében, akik az átmenet időszakában is gazdasági vezetők maradtak.

5. 2004-ben tovább fejlesztjük az Oracle alapú intergrált adatbázist, illetve befejezzük az Informatikai Minisztérium eVILÁG-projekt keretében az Oral History Archívum Magántörténelem – 1956 és a Kádár-korszak című internetes modulját. Tovább bővül a fotódokumentációs adatbázis, elsősorban a hatvanas évek és a Kádár-korszak képi forrásainak adatbázisba rendezésével. Folytatjuk a jelenkor-történeti tárgyú dokumentumfilmek pályázati formában történő készítését – 2004-ben a Magyar Történelmi Film Alapítvány külön pályázatot hirdet majd a forradalom 50. évfordulójához kapcsolódó dokumentum- és játékfilmek előkészítésére és gyártására. Ebben nyilvánvalóan részt veszünk.

6. 2004. évi könyvkiadási programunkban a következő kiadványok szerepelnek:

–Évkönyv – 2004

–„Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok

–Molnár Adrienne (szerk.): A „hatvanas évek” emlékezete. Válogatás az OHA gyűjteményéből

–Germuska Pál: A szocialista városok kialakulása Magyarországon

–Eörsi László: A budapesti II. kerületi felkelők

–Valuch Tibor: Magyar öltözködéstörténet 1945 után

Amennyiben együttműködési tárgyalásaink eredményesek lesznek (pl. az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, Nagy Imre Alapítvánnyal), részt veszünk Kurcz Béla: 1989. június 16. munkacímű kötetének megjelentetésében, illetve Hans Olink: In strijd met de waarheid (Harcban az igazsággal) című, a magyar forradalom hollandiai visszhangját elemző könyvének hazai kiadásában.

Megkezdődne a The Sixties in Hungary c. tanulmánykötet összeállítása a Trondheim University-vel (Norvégia) történő közös kiadás céljából. 2004-ben remélhetőleg megjelenik Kőrösi-Molnár: Titokkal a lelkemben... c. kötete németül. Tovább tárgyalunk a CEU Press-szel egy 56-ról szóló angol tanulmánykötetről és a Nagy Imre-életrajz német illetve angol verzióinak kiadás céljából való előkészítéséről, fordításáról.

7. 2004-ben elkészül az Üzemi baleset, a Theodor Herzl és – sikeres pályázat esetén – a Szamizdat – Magyarország című dokumentumfilm. Az év elején beadandó pályázatok sikerétől függően további 1-3 dokumentumfilm is készülhet.

8. 2004 őszén a Miskolci Egyetem Újkori Magyar Történeti Intézetével és a német Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas-szal együttműködve magyar-német-lengyel-cseh-szlovák műhelykonferenciát rendezünk Staatliche Herrschaft und gesellschaftliche Selbstorganisation im Systemübergang. SBZ/DDR, Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg und 1980/90 im Vergleich munkacímmel.

9. Az Intézet 2002-es „konszolidációja” nyomán 2003-ban olyan eredményeket mutathatott fel, amelyekre joggal lehettünk büszkék. 2004-ben az új programokra, mindenekelőtt a közelgő 50. évfordulóra való felkészülés jegyében kell megőrizni a tavalyi lendületet. Anyagi helyzetünk 2004-ben a hazai gazdaság problémái következtében várhatóan valamivel kedvezőtlenebb lesz, mint 2003-ban. Azt reméljük, hogy nem döntően. Továbbra is úgy véljük, hogy akár a korábbi, a következő években is kizárólag a teljesítmény lesz munkánk közös, és kinek–kinek egyéni mércéje.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 19. szerda

Keresés a honlapon