___AZ 1956-OS INTÉZET 2005. ÉVI KUTATÁSI TERVEI___Vissza

1. A 2005-ös év nagyrészt 2006 jegyében zajlik majd. Folytatjuk, sőt sok tekintetben be is kell fejeznünk a magyar forradalom 50. évfordulójára való felkészülést. Tervezett munkáink (1956 krónikája és okmánytára, 1956 – a magyar forradalom emlékezete. Válogatás az OHA interjúiból, Békés Csaba: Az 1956-os forradalom a világpolitikában – bővített és átdolgozott kiadás, fotóalbum, egy gyermeknapló facsimile kiadása, tudományos konferenciák, dokumentumfilmek stb.) előkészítését, az anyaggyűjtést, a rendelkezésre álló adatok és tudás új struktúrákba való rendezését, valamint az ehhez kapcsolódó szervezési munkákat nagyrészt 2005-ben kell elvégeznünk. Több munkatársunk számíthat jelentős megbízásokra, illetve megkeresésekre az évfordulóval kapcsolatos és más hazai és nemzetközi projektekben (pl. Békés Csaba fejezetet készít a Cambridge History of Cold War című nagyszabású, háromkötetes enciklopédikus kiadványba). Mindezek okán függesztettük fel 2006-ig az új NKFP pályázatra szánt projektünk (A kései Kádár-korszak – a hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországon) kimunkálását.

2005-ben anyagi helyzetünk várhatóan kedvezőbb lesz, mint 2004-ben. Központi állami költségvetési támogatásunk növekedik, és a fővárosi támogatás is minden bizonnyal megmarad. Ám anyag- és munkaigényes projektekbe kezdtünk, ezért semmiképpen sem mondhatunk le a pályázati úton, elsősorban az 1956-os emlékbizottság alapjából megszerezhető többletforrásokról. Ezekre elsősorban az évfordulóhoz kapcsolódó kiadványokhoz lesz szükség, illetve – hasonlóan 2004-hez – korábbi és újabb munkáink angol nyelvre való lefordításához, illetve újabb nemzetközi (elsősorban európai) kapcsolataink ápolásához és erősítéséhez. Amennyiben módunk lesz rá, az üresen álló földszinti helyiség felújításával új tanácskozótermet alakítunk ki, mert a régi az utóbbi időben rendre kicsinek bizonyult. 2005-ben várhatóan ismét szükséges lesz számítógépparkunk és informatikai berendezéseink, fejlesztése, illetve másológépeink (egyikének) cseréje.

2. Munkánk közös súlypontja a az 1956 Krónikája/Okmánytára című reprezentatív, képes összefoglaló. A szerkesztő bizottság elképzelése szerint az év végére el kell készíteni a mű teljes kéziratát, tipográfiai tervét, a CD-ROM-on mellékletként szereplő forrásokat teljes körben össze kell gyűjteni – annak érdekében, hogy a mű még jóval 2006 októbere előtt megjelenjen. Tekintve, hogy a könyv kronológiát, forrásszemelvényeket, visszaemlékezés-részleteket, fotókat, térképeket, ábrákat, táblázatokat, kis- és nagyesszéket tartalmaz, valamennyi munkatársunk hathatós közreműködését igényli.

3. Az 1956-os forradalom történetére összpontosító egyéni kutatásokat 2005-ben Eörsi László (a budapesti felkelésről és a felkelőkről), Szakolczai Attila (munkástanácsok), Standeisky Éva (civil szerveződések) folytatja. Két világháború közötti kutatási témán dolgozik Ungváry Krisztián és Keller Márkus. A volt „Hatvanas évek”-projektben dolgozók tovább dolgoznak a munka során megkezdett egyéni kutatási témáikon. Négy munkatársunk folytatja doktori tanulmányait, közülük Keller Márkus az egész év folyamán távol lesz. (Ő Németországban végzi doktori felkészülését ösztöndíjasként.)

4. Az OHA-ban folytatódik a Repatriáltak című interjú-, illetve interjúfeldolgozási program. Az Oktatási Minisztériumtól elnyert támogatással új interjúprogramot kezdünk A másik Magyarország – kritikai ellenzéki mozgalmak és csoportok a Kádár-korszakban címmel Kozák Gyula és Rainer M. János vezetésével. (A programhoz levéltári kutatás, fotógyűjtés, tanulmányok készítése, valamint a folyamatban lévő Monor-kiadás és a szamizdatról szóló dokumentumfilm is kapcsolódik.) Meg kell oldani az OHA-nyilvántartások naprakésszé tételét és a kutatások szervezését, szükség szerint meghatározott időre segéderő (tudományszervező) alkalmazásával.

5. 2005-ben – az év elején tartandó szakmai viták kijelölte irányokban – felülvizsgáljuk, s ennek nyomán tovább fejlesztjük az Oracle alapú integrált jelenkortörténeti adatbázist. Tisztázzuk az adatbázis lehetséges felhasználói körét, a benne tárolt adatok nyilvánosságának kérdését és a nyilvános hozzáférés módozatait is. Megkezdjük honlapunk felújítását és – elmaradt feladatként – ki kell teljesítenünk a hatvanas évekről szóló tartalomszolgáltatást. Be kell fejezni a fotódokumentációs adatbázis magyar és angol adatállományának felülvizsgálatát, az adatok egységesítését. Folytatjuk a jelenkortörténeti tárgyú dokumentumfilmek készítését – a 2004-ben a Magyar Történelmi Film Alapítványtól elnyert támogatás nagy részét 2005 első felében tudjuk csak felhasználni, ezért az új pályázaton előreláthatólag csak kisebb mértékben veszünk részt.

6. 2005. évi könyvkiadási programunkban a következő kiadványok szerepelnek:

1945 és 1985 – a magyar demokrácia erői (Évkönyv 2005). Megjelenés decemberben, szerk. Standeisky – Rainer;

Vidék forradalma II. köt. Dunántúl. Megjelenés decemberben, közösen Budapest Főváros Levéltárával, szerk. Szakolczai – Á. Varga László;

A monori tanácskozás (facsimile szamizdat + bevezető). Megjelenés júniusban, szerk. Rainer;

Standeisky Éva: A hatalom és a kulturális elit. Tanulmányok. Megjelenés októberben, ÁBTL-lel közösen;

Vademecum Contemporary History, Hungary. Megjelenés októberben, angol–magyar, Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur-ral közösen, szerk. Topits – Rainer;

Sixties in Hungary. Megjelenés decemberben, angol, Trondheim Universityvel közösen, szerk. Péteri György – Rainer;

2005-ben megjelenik Kőrösi-Molnár: Titokkal a lelkemben... című kötete németül. Elkészül a Rainer M. János: Nagy Imre. Rövid életrajz című könyvének német illetve angol fordítása (a Külügyminisztériumtól közel 4 millió Ft-ot nyertünk pályázati úton a két fordításhoz).

7. 2005-ben előreláthatólag négy dokumentumfilm (Szamizdat – Magyarország, Szabadság kis kerülővel, Két napló, A forradalom janicsárjai) készül el. Az 1956 – a magyar forradalom története című film munkálatai jelentősen előrehaladnak.

8.1. 2005. júniusában az Intézet egynapos konferenciát rendez 1945 – a magyar demokrácia erői munkacímmel, a hatvan évvel ezelőtti demokratikus újrakezdési kísérlet szellemi-politikai hátteréről, elsősorban intézeti munkatársak részvételével. A konferencia előadásai képezik majd a 2005. évi Évkönyv gerincét.

8.2. Húsz év múltán – Monor címmel az 1985-ös tanácskozás jegyzőkönyvét tartalmazó kötet bemutatóján (Monoron) visszaemlékező és előretekintő beszélgetést tartanánk az egykori résztvevőkkel. Ha az esemény sikeres lesz, ennek szerkesztett anyaga is bekerülhet a 2005. évi Évkönyvbe.

9. 2005-ben legfőbb feladatunk a forradalom közelgő 50. évfordulójára való tudományos és szervezeti felkészülés. A munkában valamennyien részt veszünk. Azt reméljük, hogy sikeres felkészülési évet magunk után hagyva 2006-ban meghatározó módon járulhatunk hozzá, hogy a magyar történettudomány és a szellemi kulturális élet méltó módon emlékezzen meg 1956-ról.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 19. szerda

Keresés a honlapon