___Románia 1956 bibliográfia___Back

Összeállította: Lázok Klára
Szerkesztés lezárva: 2006. június 30.


Kötetek, tanulmánykötetek

1956 kézikönyve. 2. Bibliográfia. Főszerk. Hegedűs B. András, bibliográfiát szerk.

Litván György. Budapest, 1996, 312 p.

A szocializmus védelmében. Dokumentumok a Magyar Autonóm Tartományból az 1955.  október-novemberi magyarországi ellenforradalommal kapcsolatban. Szerk. Balázs Lajos. Marosvásárhely, 1957, 254 p.

Akik imádkoztak üldözőikért. Börtönvallomások, emlékezések. 1-2. Szerk. Miklós László. Kolozsvár, 1996.
 
Andreescu A.- Nastasă L.-Varga A.: Maghiarii din România (1956-1968), Cluj-Napoca, 2003.
1005 p.

Az 56-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. (Az 1991. június 13-15.-én Budapesten tartott konferencia jegyzőkönyve). Budapest, 1993. /A romániai 56-ról a 98-108. lapon Aurel Baghiu, Dávid Gyula és Szabó T. Ádám szövegei./ 155 p.

Baghiu, Aurel: Printre gratii. 1. Cluj, 1995.; 2. Cluj, 2000. 192 p.

Bălan, Ion: Regimul concentraţionar din România. 1945-1964. Bucureşti, 2000. 308 p.

Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt. Tófalvi Zoltán bevezető tanulmányával. Nagyvárad, 2001. 298 p.

Balogh László: ...és te hol voltál, Szent György? Sepsiszentgyörgy, 1999. 255 p.

Balogh László: Múltbirtokosok jövő nélkül. Sepsiszentgyörgy, 2000. 304 p.

Bartis Ferenc: Börtönrácsok között Romániában. Budapest, 1988. 91 p.

Batkai Ferenc: Székelyek üzenik. (Romániai útinapló). Budapest, 1958.

Benkő Levente: Volt egyszer egy 56. Sepsiszentgyörgy, 1998. 260 p.

Boca, Ioana: 1956. Un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar şi stalinismul antisovietic. Bucureşti, 2001. 440 p.

Bottoni, Stefano: A hatalom értelmisége és az értelmiség hatalma. A Földes-ügy. In: Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Csíkszereda, 2005. 572-613. p.

Bottoni, Stefano: Kényszerből stratégia: a román állambiztonság válaszlépései a magyar forradalomra 1956-1958. In: Folyamatok a vátozásban. Szerk. Fedinec Cs.-Ablonczy B. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005, 221-254. p.

Budapesti Oral History Archívum. 1981-1996. Szerk. Kozák Gyula, Korösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Budapest, 1996. 154 p.

Caravia, Paul: Biserica întemniţată. 1944-1989. Bucureşti, 1998. 464 old.

Csiha Kálmán: Fény a rácsokon. Budapest, 1992; Kolozsvár, 1993.

Dudás József élete és tevékenysége. Kronológiai vázlat. Összeállította Baló A. Péter. In: Évkönyv 2. Budapest. 1993. 221-228. p.

Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben 2. Bukarest, 1957. (Kiadja a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala).

Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben 4. Bukarest, 1957. (Kiadja a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala).

Gagyi Balla István: 56 Erdélyben. CD-ROM. Kolozsvár-Budapest, 2000.

Gellérd Judit: A Liberté rabja. Dr. Gellérd Imre (1920-1980). Kolozsvár, 2005. 238 p.

Ghinea, Cornelia: Un caz de revoltă anticomunistă în armată. (Teodor Mărgineanu). In: Anii 1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Analele Sighet (8). Bucureşti,  2000. 712-721. p.

Grigorescu, Aurelian: Reflectarea revoltei din Ungaria (în Scînteia, oct/nov. 1956). In: Anii 1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Analele Sighet (8). Bucureşti,  2000. 612-616. p.

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. 2. Abaliget, 1994. 576 p.

Horváth Miklós: Maléter Pál. Budapest, 1995. 327 p.

Ioniţoiu, Cicerone: Cartea de aur a rezistenţei româneşti. 1-2. Bucureşti, 1995-1996. 347 p.

Ioniţoiu, Cicerone: Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dictionar.  1. A-B. Bucureşti, 2000. 320 p.; 2. C. Bucureşti, 2002. 296 p..; 3. D-E. Bucureşti, 2002. 232 p.; 4. F-H. Bucureşti, 2003. 324 p.; 5. I-L. Bucureşti, 2004. 416 p.; 6. M. Bucureşti, 2006. 447 p..; 7. M-O. Bucureşti, 2006. 255 p.; 8. P.-Q. Bucureşti, 2006. 504 p.

Jakab László: Az erdélyi vértanú börtönviselt és jelesebb elhunyt papok rövid életrajza. Csíkszereda, 2001. 144. p.

Közös nevezőink. Mozaikkockák egy iskola életéből. 1945-1990. Szerk. Váli Éva. Csíkszereda, 2005. /Benne Kovács Gyula, Palczer Károly, Puskás Attila, Szőcs László, Zsók László visszaemlékezései/.

Kun József: Miképpen mi is megbocsátunk. Miskolc, 1992. 178 p.

Lőrincz György: Feketében. Székelyudvarhely, 1996. 162 p.

Lungu, Cornel Mihai - Retegan, Mihai: 1956 - explozia. Percepţii române, iugoslave şi sovietice asupra evenimentelor din Polonia şi Ungaria. Bucureşti, 1996, 466 p.

Magyar 56. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Hatások a Kárpát-medencében., 1-2. Szerk. Székelyhídi Ágoston. Budapest, 1996. /Benne Gagyi Balla István és Tófalvi Zoltán fejezete a romániai 56-ról./ 233 p.

Magyar-román kapcsolatok. 1956-1958. Dokumentumok. Szerk. Lipcsey Ildikó. Budapest, 2004. 409 p.

Maier Alexandru: Orvos voltam...Szamosújváron. Ford: Vitus K. György. Marosvásárhely, 2001. 269 p.

Nagy Benedek: Egy sors volt ez is. Csíkszereda, 2004. 104 p.

Nagy Imre és bűntársai ellenforradalmi összeesküvése. Bukarest, 1958.

Nagy Imre: Însemnări de la Snagov. Corespondenţă, rapoarte, convorbiri. Ileana Ioanid

bevezetőjével és gondozásában. Bucureşti,  2004. 487 p.

Nyitrai Mózes: Nyolcvan év. In: Nagy Ödön - Hermán János - Nyitrai Mózes: Palástban. Lelkészek szórványban. Szerk. Keszeg Vilmos. Marosvásárhely, 2001.

P. Sebők Anna: Kolozsvári perek, 1956. Budapest, 2001. 240 p.

P. Sebők Anna: Szabadságra vágyó Ifjak Szervezete 1956. Budapest, 2003. 670 p.

Palczer Károly: Képek a szenvedés éveiből. Csíkszereda, 1999. 123 p.

Páskándi Géza: Begyűjtött vallomásaim. Lakitelek, 1996. 239 p.

Perei Francisc - Aurel Brazdă: Au fost deţinuţi politici şi după 1964. In: Anii 1961-1972 - Tările Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării. Analele Sighet (9). Bucureşti, 2001. 587-591. p.
 
Péterszabó Ilona: Ötvenhat után ötvenheten... '56 után 57-en... a temesvári perben. /A
Szoboszlay-per/. Arad, 2003, 310 p.

Pietsch Miklós: Börtönnapló. Heidelberg, 2000. 172 p. 

Rădulescu-Zoner, Şerban: Reflectarea în arhive a eliberării deţinuţilor politici în prima parte a anilor 60. In: Anii 1961-1972 - Tările Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării. Analele Sighet (9.). Bucureşti, 2001. 379-388. p.

Retegan, Mihai: A román kommunizmus és az 1956-os magyar és lengyel válság. A Politikai Bizottság újonnan feltár levéltárának dokumentumai. In Évkönyv. 5. 1996-1997. Szerk. Biz. Hegedűs B. A., Kende P., Kozák Gy., Litván Gy., Rainer M. J. Budapest, 1956-os Intézet, 1997, 132-136. p.

Rosca, Nutu: Închisoarea elitei româneşti. Baia Mare, 1998. 163 p.

Mecanismele represive în România. 1945-1989. Dicţionar biografic. 1. A-C. Bucureşti, 2001. 575 p.; 2. D-G. Bucureşti, 2002.; 3. H-L. Bucureşti, 2004. 516 p..; M. Bucureşti, 2006. Szerk. Octavian Roske.

Salcă, Alexandru: Braşovul solidar cu revoluţia maghiară. In: Anii 1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Analele Sighet (8). Bucureşti,  2000. 710-713. p.

Sitariu, Mihaela: Oaza de libertate. Timişoara, 30 octombrie 1956. Iaşi, 2004.

Someşan, Maria - Iosifescu, Mircea: Ecourile şi consecinţele revoluţiei maghiare din 1956 în universităţile din România. In: Anii 1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Analele Sighet (8). Bucureşti,  2000. 617-634. p.

Szabó Gyula: Képek a kutyaszorítóból. 1-2. Csíkszereda, 2001. 780 p.

Szakács János: A titokzatos /bonchidai/ feliratok. Kézirat.

Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében 1956-1962. Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. Budapest, 2003, 418 p.

Szilágyi Sándor: Boldog rabságom. Kolozsvár, 1997. 144 p.

Tófalvi Zoltán - Gazda József: Kövek a siratófalhoz. Budapest.-Stockholm, 1994. 218 p.

Tófalvi Zoltán: 1956 - koncepciós perek Erdélyben. In: A Maros megyei magyarság történetéből. Marosvásárhely, 1997. 270-302. p.

Tófalvi Zoltán: Erdély 1956-ban. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Budapest.-Debrecen, 2002. 377-378. p.

Tompa István: Hogyan történhetett? Kolozsvár, 1995. 183-195. p.

Troncotă, Cristian: Istoria Securităţii regimului comunist din România 1948-1964. Bucureşti, 2003. 307 p.

Varga László: A fegyencélet fintorai. (Románia 1956 után).  Budapest, 1998. 152 p.

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája. 1947-1968. In: Autonóm magyarok?  Csíkszereda, 2005. 628-682. p.

Visky András: Anti /Papp Antal élete/. Kolozsvár, 2006. 253 p.

Visky Ferenc: Bilincseket és börtönt is. Kolozsvár, 1996. 162 p.

Visky Ferenc: Fogoly vagyok. Kolozsvár, 2002. 164 p.

Wurmbrand, Richard: Beszédek a magánzárkában. Kolozsvár, 1992. 160 p.

Wurmbrand, Richard: Mélységben járatta őket. Kolozsvár, 2006. 364 p.

 

Romániai és külföldi folyóiratok

1956. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 2-29. p. /A romániai magyarság szószólóinak idézett szövegeit Lipcsey Ildikó a szovjet, magyar és román kommunista párt hivatalos nyilatkozatainak összefüggéseiben elemzi. A folyóirat tematikus száma közli még Pomogáts Béla, Fodor Sándor, Katona Szabó István, Gál Mária, Tófalvi Zoltán, Robotos Imre, Takács Ferenc és Salamon László írásait, visszaemlékezéseit; a belső borítón a kolozsvári diákgyűlések egyik szervezőjének 1956. december 13-i ítéletének kivonatát./

1956 Romániában. Napút, 2001/10. Budapest.

A Kolozsvári Egyetemi hallgatók pere. Erdélyi Magyarság, 1996/27. 20-23. p.

Aniszi Kálmán beszélget Sipos Gáborral a romániai 56-ról. Kapu, 1997/10.

Apostolescu, Marilena, et alii: Rezistenţa anticomunistă în România. Repertoriu bibliografic. Analele Totalitarismului, 1995/1. 250-289. p.

Baghiu, Aurel: Az 1956-os romániai diákmozgalmak. Hitel, 1991/21. 23-27. p.

Baghiu, Aurel: A temesvári diákok 1956-os memoranduma. Erdélyi Figyelő, 1990/23-24. 13.

Bălan, Ion: Lista persoanelor decedate în gulagul românesc. 1954-1964. Analele Totalitarismului, 1998/23. 245-254. p.

Balázs Imre: A köd mögül. Korunk, 1996/10. 42-45. p.

Baráth Magdolna: Rákosi és Andropov beszélgetése a magyar-román viszonyról. Kritika, 1989/12. 32-33. p.

Bartis Ferenc: Az 1956-os erdélyi-romániai valóság megközelítése. Hitel, 1991/26. 59-60. p.

Beke Mihály András: "Hitványabb anyag mi sem vagyunk..." : Az erdélyi magyarok '56-ja. Magyar napló, 2001/10-12. 70-78. p.

Beke Mihály András: Megtorlás- napi emlékezés az erdélyi 56-ra. Nyugati Magyarság, 2000/11.

Dávid Gyula: 1956 Erdélyben, és ami utána következett. Korunk, 1996/10. 30-40. p.

Bottoni, Stefano: A hontalan forradalmár. Reflexiók Szoboszlay Aladár ügyére. /Közli Szoboszlai Confederatio-tervezetének szövegét is/. Magyar Kisebbség, 2004/3. 143-160. p.

Bottoni, Stefano: Recepció és párhuzamosság. A romániai 56 és a magyar forradalom viszonya. Korunk, 2006/2. 40-49. p.

Dávid Gyula: 1956 ősze Kolozsváron. Emléktöredékek. Erdélyi Figyelő, 1990/23-24. 14-15. p.

Dávid Gyula: Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. Hitel, 1991/21. 20-22. p.

Dobai István nyilatkozata peréről. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 7-8. p. (Újraközölve: Lipcsey i. m.).

Dobai István: Vallomás ötvenhatról. 1-3. Kapu, 1992/10. 29-32. p.; 1992/11. 26-28. p.; 1992/12. 33-34. p.

Egy Erdélyből elszakadt 56-os mártír: Derzsi Sándor.  Vagyok, 1996/1.

Fekete szalag. Beszélgetés Páll Lajossal. Kérdez Kozma Huba. Forrás, 2003. május. 51-69. p.

Finta Ella: Szilágysomlyói sirató. Erdélyi Magyarság, 1994/20. 5-6. p. 1996/27. 28-30. p.

Fodor Sándor: Diverzió Kolozsváron. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 13. p.

Gagyi Balla István: Az erdélyi 56-os kutatás jelenlegi állásáról. Erdélyi Múzeum, 1997/4.

Gagyi-Balla István: A vallásosság gyakorlása 1956 után. Erdélyi Magyarság, 2000/44. 21-23. p.

Gál Éva-Emese: Nyugati kölcsönért kegyelem. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 16. p.

Gál Mária: A hatalmat ellenségei minősítik. Interjú Dávid Gyulával. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 26-27. p.

Gál Mária: Az erdélyi 56 hátteréről és következményeiről. Korunk, 1996/10. 113-120. p.

Gál Mária: Nemzedékem. Erdélyi Magyarság, 1993/16. 10-11. p.

Gáll Ernő: Az erdélyi magyar értelmiség '56 után. Tánczos Gáborra emlékezve. Valóság, 1992/12.

Gazda József: Emlékszilánkok az erdélyi 1956-ról. Székelyföld, 2006/4.

Jordáky Lajos: Napló: 1956. márc. 11-1957. márc. 8. Bevezeti és közli Molnár Gusztáv. Medvetánc, 1988/2-3. 279-316. p.

Juhász László: Erdély októbere. Hitel, 1989/21. 18-20. p.

Kántor Lajos: Három vers /az Egy mondat a zsarnokságról romániai visszhangja/. Korunk, 1996/10. 70-73. p.

Katona-Szabó István: 56-ról Erdélyben. Tallózás az egykorú sajtóból. Erdélyi Magyarság, 1993/16. 6-9. p.

Kelemen Kálmán: Isten büntetése: a kommunizmus. Az interjút készítette Czegő Zoltán. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 14-15. p.

Kiss Zsuzsa: Rabok vagyunk vagy szabadok. Látó, 1993/11. 66-76. p.

Kotsa Szabó István: A megtévesztettek. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 17- 19. p.

Kristály Lehel: Jobban vágtak a magyar szekusok, mint a románok. Erdélyi Napló, 1997. november 4. 6. p.

Kusztos Endre: A vonal külön élete. 1956-ról, művészetről beszélget Székely Sebestyén György. Korunk, 2006/2. 99-104. p.

Lászlóffy Aladár: Ébresztő a forradalom első reggelén, Morgó magyar, Vasárnap hajnal c. versei. Korunk, 1996/10. 8-18. p.

Lipcsey Ildikó: A forradalom hatása és következményei Erdélyben. Erdélyi Magyarság, 2005/60. 16-21. p.

Lipcsey Ildikó: A Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete. Páskándiné Sebők Anna könyve. Erdélyi Magyarság, 2003/51. 43. p.

Lipcsey Ildikó: Románia 1956-1958-ban. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 3-6. p.

Máthé József: Emlékképek 56-ról. Erdélyi Magyarság, 1994/20. 3-4. p.

Mişcările studenţeşti în toamna anului 1956. Dosarele Istoriei, Bucureşti, 1996/1.

Nagy Miklós Kund: Magyar áldás a román nacionalizmusra. Erdélyi Magyarság, 1990/1. 40-41. p.

Orbán László: Történet a 33-as cellából. Erdélyi Magyarság, 1994/20. 7-8. p.

P. Sebők Anna: Az erdélyi 1956-os per : Beszélgetés az egykori rab Dávid Gyula irodalomtörténésszel.  Kortárs, 2001/10.

Párt- és kormányküldöttség Romániában. Dokumentumok. Erdélyi Magyarság, 2003/52. 31-33.

Páskándi Géza: Bűntudat az alig létezőért. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 20-23. p.

Páskándi Géza: Megvallás. Kortárs, 1998/10.

Pomogáts Béla: Harangszó a mélyből. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 2. p.

Pop Traian - Pop Cristian: Proporţiile represiunii comuniste /Temesvár és Bukarest/.

Dosarele Istoriei, 1996/1. 51-55. p.

Pop, Adrian: A temesvári és bukaresti diákság tiltakozó megmozdulásai. Erdélyi Magyarság, 1996/27. 31-32. p. Ua. Korunk 1996/10. 46-49. p.

Retegan, Mihai.: Conducerea PMR şi evenimenele din Ungaria. Arhivele Totalitarismului, 1995/3. 137-162. p.

Retegan, Mihai: Grupul Imre Nagy în România. Magazin Istoric, 1996/11. 19-22. p.

Robotos Imre: Bukarest, 1956. Emlékezés egy őszi éjszakára.   Kritika, 1988/4. 30- 37. p.

Robotos Imre: Moszkva tanulhatott volna Bukaresttől. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 24-25. p.

Szabó Gyula: Égések ideje. Erdély, 1956. Kortárs, 1996/10, 36-50. p.

Székelyhidi Ágoston: Erdély, 1956. Emlékülés. Zárszó. Erdélyi Magyarság, 1996/27. 43. p.

Szépréti Lilla: "A nemzetiségemet idézőjelbe tették". Erdélyi Figyelő, 1990/23-24. 10-12. p.

Takács Ferenc: Kései gyertyagyújtás. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 28-29. p.

Tamáska Péter: Halál januárban. Dudás Józsefről. Világszövetség, 1993/2. 13. p.
Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. Kortárs, 2001/ 12. 78-86. p.

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. A megtorlás halálos áldozatai. 1-2. Székelyföld, 1998/10. 104-119. p., 11. 114-142. p.

Tófalvi Zoltán: Megbűnhődött magyarság. "Hazaárulási" kirakatperek Erdélyben. Napút, 2001/ 8. 3-26. p.

Tófalvi Zoltán: "Akinek felületes hite volt, a legtöbb elveszett". Valóság, 2001/10. 88-106. p.

Tófalvi Zoltán: 1956-os megtorlás. Moyszesz Márton. Erdélyi Magyarság, 2001/46. 30-31. p.

Tófalvi Zoltán: Az 1956-os forradalom visszhangja Romániában. Századok, 1998/5. 989-1018. p.

Tófalvi Zoltán: Fodor Pál és az erdélyi kérdés. Korunk, 2003/6. 53-88. p.

Tófalvi Zoltán: Hova tovább?. Valóság, 2000/12. 42-62. p.

Tófalvi Zoltán: Magyarellenes megtorlások Erdélyben. Erdélyi Magyarság, 1992/12. 9-12. p.

Tófalvi Zoltán: Magyarok a vádlottak padján. Erdélyi Magyarság, 1993/16. 2-5. p.

Tófalvi Zoltán: Negyven éve végezték ki a tizenkét erdélyi ötvenhatost. Erdélyi Magyarság, 1998/36. 44-45. p.

Tófalvi Zoltán: Romániai 56-osok nyomában. Honismeret, 1997/5. 38-42. p.

Újévi levél a Magyar Népköztársaság íróihoz. Dokumentumon. Erdélyi Magyarság, 2004/57. 37-38. p.

Varga László: Az erdélyi ENSZ-per. Erdélyi Magyarság, 2000/44. 18-20. p.

Vasas Samu: Még az újságolvasás is bűn volt. Erdélyi Magyarság, 1994/20. 2. p.

 

Romániai és magyarországi napilapok és hetilapok

Ambrus Attila: 56 a Cenk alatt. Erdélyi Napló, 1997. november 4. 6. p.

Bagoly Zsolt: Hiánypótló 56-os könyv. Erdélyi Napló, 2003. október 14.

Csóg Szidónia, Képzelt forradalom, avagy Osztrák-Magyar Románia. Beszélgetés Zágoni Balázs filmrendezővel. Erdélyi Napló, 2006. március 21.

Csóg Szidónia: Erdélyi 56. Beszélgetés Stefano Bottoni történésszel. Erdélyi Napló, 2006. márc. 21.

Daczó Dénes: Minta helyett példa. Romániai Magyar Szó, 1998. október 27.; október 28.; október 30. Szabad Szombat melléklet.

Benkő Levente: "A magam történetét én írnám meg". Beszélgetés Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspökkel, '56-os politikai elítélttel. Krónika, 2004. október 22-24. 13. p.

Bodolai Gyöngyi: 56 hullámverésében /Kelemen Kálmán visszaemlékezései/. Népújság, 1990. okt. 23. 1-2. p.

Bottoni, Stefano: Kényszerből stratégia. A román állambiztonság válaszlépései a magyar forradalomra (1956-1958.) 1. A Hét, 2005/40.; 2. Uo. 2005/41.

Bikfalvy György: Emlékezzünk..., Erdélyi Napló, 2003. október 28.

Dávid Gyula: 1956 ősze a Bolyai Egyetemen. Romániai Magyar Szó, 1996 okt. 19-20. Szabad Szombat melléklet.

Duka János, ifj.: "Minden, amit bizonyítani kell, gyanús" - mondták a rómaiak. Hargita Népe, 1999. aug. 11.

Fábián Tibor: Két hét gyászért 14 év kényszermunka. Beszélgetés Dr. Péter Miklós lelkész-professzorral a kolozsvári teológia egyetlen rádiójáról, tíz méter gyászszalagról és a szamosújvári börtön "papi szobájáról", Romániai Magyar Szó, 2002. október 29.

Fábián Tibor: Nem reménykedhetünk másokban Dr. Péter Miklós, volt politikai elítélt az erdélyi '56-ról, Romániai Magyar Szó, 2004. november 2.

Gagyi-Balla István: Bolyai Egyetem - 1956. Szabadság, 1997. okt. 20-27.

Gagyi-Balla István: Kronológia a csíkszeredai gimnázium 1956-os eseményeiről. Hargita Népe, 1998. okt. 23.
 
Gagyi-Balla István: Mit írt az Igazság...? /1956. aug. 1 - dec. 31). Szabadság, 1996.
okt. 22; okt. 23; okt. 28.

Gál Éva Emese: 1956 emlékezete. Romániai Magyar Szó, 1999. október 27.

Gál Éva Emese: 1956. Tíz kivégzett Erdélyben. Romániai Magyar Szó, 1993. okt. 23-24. 1., 7.

Gál Mária: Erdély, 1956. Mítosz vagy történelem. Beszélgetés Várhegyi Istvánnal. Szabadság, 1994. jún. 24.

Gál Mária: Kolozsvári ötvenhat. Szabadság, 1990. okt. 24.

Gáspár Hajnal, In memoriam 1958 - Kolozsvár. A hetek és a többiek, Romániai Magyar Szó, 2003. október 25.

Gyila Sándor: Fájdalomküszöb. Forgatókönyv 56-os (családi) történelemhez. Háromszék, 1995. okt. 21.

Halmos Miklós: 1956 történelmi öröksége és igazsága. Erdélyi Napló, 1998. október 27. 5. p.

Kincses Előd: Moyses Márton, az erdélyi Jan Palach. Erdélyi Napló, 2001. november 6. 11. p.

Koczka György: Meséljenek, elvtársak. Erdélyi Napló, 1997. január 25. 13. p.

Kristály Lehel: Jobban vágtak a magyar szekusok, mint a románok. Erdélyi Napló, 1997. november 4. 6. p.

Kristó Tibor: Az áldozat. Hargita Népe, 2002. október 10.

Markó Béla: 1956 az erdélyi magyarság életében. Romániai Magyar Szó, 2000. október 23.

Milotai József: Bihar megyei megmozdulások az 1956-os magyar forradalom hatására. Romániai Magyar Szó, 1999. február 27-28.

N.Á. (Nits Árpád): Zsarolhatatlan forradalmár. Erdélyi Napló, 2002. november 5.

Nits Árpád: Útmutatások hatótávolsága. Erdélyi Napló, 2002. október 29.

n.n.: Ötvenhat jegyében. Forradalom - határok nélkül. Romániai Magyar Szó, 2003. október 22.

n.n.: Brassó (és Erdély) Moyses Mártonra emlékezik. Erdélyi Napló, 2001. október 30. 4. p.

n.n.: Hitének, magyarságának mártírja. Erdélyi Napló, 2002. október 29.

Nagy Lajos: Hittük, ha nagyon sokan akarjuk, megváltozik a világ. A marosvásárhelyi

ötvenhatról. Háromszék, 1997. január 12-22.

Oberten János: Gyermekek börtönkálváriája. Erdélyi Napló, 1993. máj. 20.

Palczer Károly: A csíkszeredai líceumtól a börtönig. Gagyi-Balla István bevezetőjével. Szabadság, 1998. aug. 18. 27. p.

Páskándi Géza: Kolozsvári ötvenhatos napok. Magyar Nemzet, 1992. ápr. 24.

Pomogáts Béla: Ötvenhatos párbeszéd. Szabadság, 1996. okt. 21.

Salló István: Levél Kovács Gyula tanár úrhoz. Hargita Népe, 1999. aug. 11.

Varga Andrea: Mosolydiplomácia és alkupolitika. Vázlat az 1956 és 1989 közötti

magyar-román kormányközi kapcsolatokról. Krónika, 2005. okt. 21-23. 16. p.


Please send comments or suggestions.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Last updated:  Friday, 13-April-2007

Search website