___Eörsi László___Vissza

A Csengery utcai csoport. Beszélő 2011/1–2. 34–45. o.

A Hársfa utcai csoport, 1956. Beszélő 2011/3. 58–66. o.

A Lenin körúti csoport, 1956. Beszélő 2011/5. 34–38. o.

Az utolsó halálos per. Élet és Irodalom, 2011. VI. 17. 8. o.

A „megátalkodott ellenség” (Gyulai Lajos 1931–1958) Élet és Irodalom, 2011. IX. 9. 10. o.

Cigányok az 1956-os forradalomban. In: Cigányság-identitás-kultúra-történelem. Szerk. Daróczi Ágnes. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 2011. 243–256. o.

Köztársaság tér, 1956 – újabb források. Élet és Irodalom, 2011. X. 21. 5. o.

A Baross Köztársaság (Egy felkelőcsoport 1956-ban). Rubicon, 2011/11. 32–35. o.

Nickelsburg László (A Baross téri felkelőcsoport parancsnoka) Rubicon, 2011/11. 36–39. o.

„Kecskeméti” (Harangi Zoltán). Élet és Irodalom, 2012. II. 10. 10. o.

Az „örök vamzer” (Harangi Zoltán). Beszélő, 2012/1–3. 51–57. o.

Pongrátz Gergely (1932–2005). BBC History, 2012/4. 98. o.

„Málnási” és az állambiztonság (Molnár Sándor) megjelenés: 2012. X. 7. Élet és Irodalom

Memento: 56 06 / őrült lélek vert hadak (Kaposvári botránykeltés a forradalom ötvenedik évfordulóján). Színház, 2012/11. 2–12.

Külvárosi ’56. (Feitl István: Mikrotörténetek Pestszentlőrincről, Pestszentimréről – 1956. Napvilág, Bp. 2011.) In: Múltunk, 2012/4. 300–305

Eörsi István, 1956–57. Élet és Irodalom, 2013. X. 11. 6, 10. Másodközlés: Beszélő online, 2013. XI. 18.

„Napi félmillió, hogy itt ülök” (KGMTI, 1956) Élet és Irodalom, 2013. X. 18. 10.

Fegyveres ellenállás 1956 novemberében a Széna tér körzetében. In: Esemény és narratíva. Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, 2013. Szerk. Kötél Emőke és Rainer M. János

1956 képe az 1990 utáni jobboldali-konzervatív narratívakban. In: Búvópatakok. Az 1956-os Intézet Alapítvány Évkönyve, 2013. Szerk. Rainer M. János

La rivolta di Budapest (Il gruppodi Thököly út) In Storia Contemporanea, 2014/1–2. 126–135.o.

A konzervatív, jobboldali emlékezet 1956-ról. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/a-konzervativ-jobboldali-emlekezet-1956-ról 2014. IV. 26.

Az Országos Nemzeti Bizottság, 1956 – Bolla Dezső, Dénes György és Tóbiás Áron visszaemlékezése (beszélgetés). Kortárs, 2014/6.

Szilágyi József küzdelme. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/szilagyi-jozsef-kuzdelme 2014. VI. 16.

„Tisztelettel és szeretettel” (Wittner Mária kötetéről, Puchert Jánossal) Élet és Irodalom, 2014. X. 17.

A juta-dombi harcok Élet és Irodalom, 2014. X. 22.

1956 a XIII. kerületben. Dinamó Műhely, 2014. X. 22. http://dinamo.blog.hu/2014/10/22/1956_a_xiii_keruletben

Egy forradalmár Soroksárról http://magyarnarancs.hu/belpol/aaaaaaaaa-92256 2014. X. 23.


HONLAPSZERKESZTÉS:

www.eorsilaszlo.hu

Eörsi László

ÉLETRAJZ

Budapesten születtem, 1955-ben. 1991-ben fejeztem be a tanárképző főiskolai tanulmányaimat Szombathelyen, és ugyanekkor kezdtem el dolgozni az 1956-os Intézetben.
Az első írásom 1988. november 4-én jelent meg az Élet és Irodalomban. Ekkoriban főállásban pedagógusként dolgoztam.
1991 nyarától lényegesen kedvezőbb keretek között folytathattam a kutatómunkát. A fő kutatási területem a budapesti felkelés története. Ebben a tárgykörben már számos tanulmányom és több kötetem jelent meg. Az intézeti évkönyvekbe én szoktam írni a filmkritikákat.
A napilapokba is viszonylag gyakran publikálok. Többnyire évfordulóra írok megemlékezéseket, és nem ritkán vitacikkeket is.KÖTETEK:

Angyal István Saját kezű vallomása (szöveggondozás, dokumentumválogatás, jegyzetkészítés, névmutató-összeállítás)
Pesti Szalon Kiadó. Bp. 1991. 211 p.

Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. Bp., Századvég Kiadó–1956-os Intézet, 1993.

Ferencváros 1956. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 344 pp.

Az 1956-os forradalom a XIII. kerületben. XIII. kerületi Helytörténeti füzetek 2., 1997

Corvinisták 1956. (A VIII. kerület fegyveres csoportjai) 1956-os Intézet, 2001. 648 p.

Mítoszok helyett – 1956 –. Noran Könyvkiadó, 2003. 387 p. (Hat tanulmány: Budapest ostroma 1956; Dudás József a forradalomban; Tóth Ilona; Mansfeld Péter; A bécsi „Magyar Forradalmi Tanács”; A „Bástya” csoport)

Széna tériek 1956
Budapest, 1956-os Intézet–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára , 2004, 369 o., 3500 Ft

„Ellenfehérkönyv”. Szerzői kiadás, 2006, 44 pp.

1956 Mártírjai. (Szentpétery Tibor fotóival) Rubicon Ház Bt., 2006, 212 o.

Pesti srácok. Beszélő, 2006, 288 o.

Budapesti felkelő csoportok Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések I. Főszerkesztő: Topits Judit, szerkesztő: Eörsi László. Budapest, 1956-os Intézet, 2006

Köztársaság tér 1956
1956-os Intézet, 2006, 224 o.

1956 Ferencvárosban (társszerzőként).  Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, Bp. 2006.

Angyalföld 1956 (Juhász Katalinnal és Szabó Ivettel). Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény-1956-os Intézet, Bp. 2006.

The Hungarian revolution of 1956 - Myths and Realities. Ford. Mario D. Fenyő. Distributed by Columbia University Press, New York, 2006.

„Jogot akartam mindenkinek” Iván Kovács László Emlékkönyv (Filep Tiborral)
Gold Book, 2007, 179 o.

Angyal István (1928–1958) /Benne: Angyal István önvallomásai/ Noran, Bp. 2008. 350 o.

A „Baross Köztársaság” 1956 (A VII. kerület felkelőcsoportjai). 1956-os Intézet–L'Harmattan Kiadó, 2011. 512 o.

„Megbombáztuk Kaposvárt” (A kaposvári Csiky Gergely Színház és a kultúrpolitika). Napvilág Kiadó – 1956-os Intézet Alapítvány, 2013. 224 o.

Soroksár 1956. Bp., Táncsics Mihály Művelődési Ház, 2014. 304 o.EGYÉB PUBLIKÁCIÓK:

Kik lőhettek? (A Kossuth téri sortűz) Élet és Irodalom, 1988. XI. 4.

A tényekhez ragaszkodva. (Válasz Geréb Sándornak) Élet és Irodalom, 1988. XII. 2.

Grósz titkos dokumentumai Élet és Irodalom, 1990. VIII. 3.

A sortűz-specialista (Korsós Jenő interjúja) Beszélő, 1990. X. 20. 28-29.pp.

A „véres csütörtök”. Századvég, 1990/1 241-251.pp.

Egy felkelő kálváriája. (Vizi Imre) Beszélő, 1991. V. 14. 19.p.

Történészi ténykedések tények nélkül (Király Béla és a Forradalmi Bizottmány). Beszélő, 1992. VI. 13. 22.p.

A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban.  In: Évkönyv I., Bp., 1956-os Intézet 1992. 55-76. pp.

Széljegyzet egy memoárhoz (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956) Kritika, 1993. II. 2. 46-47.pp.

Iván Kovács László a forradalomban (forrásközlés). In: Évkönyv II. Bp, 1956-os Intézet, 1993. 209-219.pp.

Az ellenforradalmárok támadásától a sortűzig. Beszélő, 1993. III. 27. 21.p.

Egy megvádolt áldozat (Pongrátz Gergely és Renner Péter). Beszélő, 1993. X. 23. 22-23.pp.

Tüzek, sortüzek, ébresztők (Berki Mihály cikkeiről). Élet és Irodalom, 1993. XII. 17.

A bizonyítékok szegény tárháza (Tényfeltárás a sortűzekről). Beszélő, 1993. XII. 23. 8-10.pp.

Feltáratlan tények (A Kahler-bizottság 2. jelentése). Beszélő, 1994. VI. 16. 25-26.pp.

Göndör, Bütyök, Cigány és a többiek. Beszélő, 1994. X. 20. Adalékok az 1956-os emigráció történetéhez (A bécsi „MFT”) In: Évkönyv III. 1956-os Intézet, 1994. 107-124.pp.

Adalékok az 1956-os emigráció történetéhez In: Évkönyv III. 1956-os Intézet, 1994. 107-124. pp.

Három film '56-ról (Mindent a hazáért - Corvin köz 1956 I.-II., Széna tér '56 - Márton Erzsébet, Maléter I.-III.) In: Évkönyv III. 1956-os Intézet, 1994. 347-353.pp.

Interjú Csongovaival, Kabelács Pállal, Kajtár Imrével, Szigetvári Istvánnal, Vizi Imrével. In: Pesti utca 1956. Szvég-1956-os Intézet 1994.

„Egy hithű forradalmár” (Angyal István életrajza) - Rubicon 1995/8 32-34. o.

Az év filmjeiről (Magyarország levegőjét szívtam; Az áldozat; A forradalom dicsőséges és ostoba percei IV.; Irgalmatlanul) - Évkönyv 1995.

Adalékok az 1956-1957-es ellenállás történetéhez. A Bástya csoport. Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben 486-491. pp.

Angyal István saját kezű vallomásai (Forrásközlés) - Múltunk 1995/4 133-182. o.

A pesti srácok. Rubicon 1996/8-9 8-10.pp.

Dudás József. Rubicon 1997/8 Melléklet I.

1956 Kézikönyve. I. Kronológia. (társszerző - budapesti felkelés története) 1956-os Intézet, Budapest, 1996
1956 Kézikönyve, III. Megtorlás és emlékezés. (társszerző - életrajzok). Bp. 1956-os Intézet, 1996.

Corvinisták a második szovjet támadás után. Beszélő 97/11 60-65. pp.

Azt hiszitek, én nem vagyok olyan magyar, mint ti? Beszélő 98/10 44-52. pp.

1996-1997 Történelmi dokumentumfilmjeiből. Válogatás. (Deportálások a Szovjetunióba - 1956; A hegesztő-szemüveges ifjúmunkás; A birodalmi helytartók és A birodalmi rendcsinálók; Emlékszem egy városra; Krassó György (1932-1991).

Szabó Miklós: Az ellopott barikád. Beszélő 1999/4 28. p.

A corvinisták és a Nemzetőrség. Beszélő 1999/11 21-28 pp.

A Kisfaludy utcai felkelőcsoportok. In: Évkönyv VII. Bp., 1956-os Intézet, 1999. 301-311.pp.

Münchausen főhadnagy kalandjai. (Gajassy G. István: '56 - elárult szabadságharc) In: Évkönyv VII. 1956-os Intézet, 1999. 360- 362.pp.

Válogatás 1998 történelmi dokumentumfilmjeiből. Ki volt Tóth Ilona? - Pulzusszáma '56 (Portréfilm Naszlady Attila orvosprofeszorról) - Halál a hálaadás napján (A Bang Jensen-ügy) In: Évkönyv VII. 1956-os Intézet, 1999. 363-374. pp.

Corvin köz 1956. Beszélő 2000. 9-10. 95-98. pp.

A Vajdahunyad utcai felkelőcsoport. In: Évkönyv VII. Bp., 1956-os Intézet, 2000. 262-273. pp.

Budapest ostroma 1956. In: Budapesti Negyed 2000/29-30 256-310. pp.

Angyal István levele a Markó utcai fogságából (forrásközlés). Élet és Irodalom, 2000. december 1. 6. p.

Gulyás rémverziói. Élet és Irodalom, 2001. február 16. 10. p.

Olvasói észrevétel Tamás Károly riportja kapcsán. Heti Világgazdaság, 2001. április 7. 3. p.

Sajnálom, de... (Válasz Gulyás Jánosnak). Élet és Irodalom, 2001. április. 6. 2. p.

A „szabadnépesek”. Beszélő 2001. 4. sz. 79–92. p.

„Tizenkét évig íródott...” Beszélő 2001. 10. sz. 90–93. p.

Iránytű a diákoknak? (Orbán Éva: Iránytűnk ’56) In: Évkönyv IX. Bp., 1956-os Intézet, 2001. 255–259. p.

Civil felkelők az 1956-os forradalomban. Hadtörténelmi Közlemények, 2001. december, 626-639. pp.

’56 és az alvilág. (Egy börtönügynök jelentései, 1959)
Múltunk, 2002. 1. sz., 257–283. o.

Tóth Ilona. Valóság és mítosz
Beszélő, 2002. június, 82–96. o.

Szabó bácsi (1897–1957)
Élet és irodalom, 2002. október 18.

Mansfeld Péter és kultusza
Népszabadság, 2002. október 22.

Téves következtetések (Jobbágyi Gábor: A néma talp). Élet és irodalom, 2002. november 20. 24. o.

A Széna téri felkelők tűzszüneti tárgyalásai
Évkönyv X. Bp., 1956-os Intézet, 2002. 335–340. o.

Koncepciók (Jobbágyi Gábor: A néma talp).
Évkönyv X. Bp., 1956-os Intézet, 2002. 446–450. o.

A legendás parancsnokok (A fegyveres felkelés vezetői)
Rubicon, 2002/11–12. 20–25. o.

Tóth Ilona igaz története
Rubicon, 2002/11–12. 26–29. o.

Mansfeld Péter, a megtorlás legfiatalabb áldozata
Rubicon, 2002/11–12. 30-33. o.

Mansfeld Péter. A valóság és a mítosz
Beszélő, 2002/12. 46–58. o.

’56-os odüsszeia (Bujdosó Alpár: 299 nap) 2003. Élet és Irodalom, IX. 12. 24. o.

Az ’56-os amerikai magyarok (Az amerikai magyarok arcképcsarnoka). Élet és Irodalom, 2003. X. 24. 24. o.

A (II. kerületi) Nemzeti Forradalmi Bizottmány. Évkönyv XI. Bp., 1956-os Intézet, 2003. 208-222. o.

Bírósági bukták (Szalay Róbert, Ábrahám Dezső). Élet és Irodalom, 2003. június 6. 12. o.

A Wittner-jelenség. Beszélő, 2003/10. 104-106. o.

Harcos dilattantizmus (Stefka István: Ötvenhat arcai). Élet és Irodalom, 2004. január 9. 25. o.

Dudás József és '56. Beszélő, 2004/1. 48-56. o.

„Abszolút nem Beszélő-ellenes” (Gulyás János: Szamizdatos évek) Élet és Irodalom, 2004. február 6. 6. o.

A múltja tiszteletet érdemel, de... (Válasz Orosz Istvánnak) Élet és Irodalom, 2004. február 20. 16. o.

Széna tér 1956. Beszélő, 2004/5. 65-78. o.

Széna tériek a fegyverszünet idején. Évkönyv XII. Bp., 1956-os Intézet, 2004.

Széna tériek a rendszerváltás után. Beszélő, 2004/9. 64-69. o.

Dokumentumfilmek ’56 (1988–2003)
Az írás a Metropolis 2004/2. számában, a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilmről szóló összeállításban jelent meg.

Az egyetemi nemzetőrségek és az intervenció. Élet és Irodalom, 2004. XI. 5.

II. kerületi Nemzeti Bizottmány. Beszélő 2005/6–7. 78–86. o.

Csongovai Per Olaf (1930–2005) Beszélő 2005/12. 62–64. o.

Hős volt? (Válasz Máté Imrének) Élet és Irodalom, 2005. február 11. 13. o.

A II. kerületi Nemzeti Bizottmány. Beszélő, 2005/6-7 78-86. o.

Végletes leegyszerűsítés. Élet és Irodalom, 2005. szeptember 9. 2. o.

Felkelőcsoport a Corvin köz közben. In: Városunk (Budapesti Honismereti Híradó) 2006. október, jubileumi melléklet I-III.

A budai műegyetemi és a pesti bölcsészkar nemzetőrsége. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle, 2006/4, 424-426. o.

Felkelőcsoportok a forradalomban. História, 2006/8-9. 41-44. o.

Perek, bíróságok, ítéletek. História, 2006/10. 40-42. o.

„El kell mondanunk, hogy valójában hogyan is történt” Élet és Irodalom,  2006. február 10. 15.

Köztársaság tér, 1956. A Pesti Színház programfüzetéhez (Papp András-Térey János: Kazamaták)

Köztársaság tér, 1956. Beszélő 2006/6. 72–87 o.

Odbrązowiony symbol rewolucji. Zycie Warsawy, 2006. VII. 21.

Mansfeld-kép. HVG, 2006. szeptember 21. 86. o.

"Shakespeare is kevés lett volna" (László Ferenc interjúja) Magyar Narancs, 2006. szeptember 21. 8–9. o.

Hamis 56-os legendák és más történetek (Dalia László interjúja) Vasárnap reggel 2006. október 8. 7. o.

Felkelőcsoport a Corvin köz közben. In: Városunk (Budapesti Honismereti Híradó) 2006. október, jubileumi melléklet I-III.

Mansfeld-vita (Válasz Hanthy Kingának) Magyar Nemzet 2006. október 14. 25. o.
Köztársaság tér 1956. 1956-os Intézet, 2006. 224 pp.

1956 és a sajtó. www.muosz.hu. 2006. október 19.

„Szent suhancok” - Az 1956-os felkelők résztvevői (Vajda Zsuzsannával együtt) Beszélő 2006/10. 65–74. o.

A Széna téri felkelők fegyveres ellenállása. Rubicon 2006/9 26–39. o.

Angyalföld 1956 (Juhász Katalinnal és Szabó Ivettel). Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény-1956-os Intézet, Bp. 2006.

A szovjet birodalom megingatása (In: Limes 2006/3 5–15. o.)

„Fontos lenne láttatni” (Romák 1956-ban. Rácz Attila interjúja). Amaro Drom, 2006. november

Az előítélet béklyójában. (Válasz Szakolczai Attila vitairatára)

Köztársaság tér 1956–2007. (Válasz Szakolczai Attila vitairatára) ÉS, 2007. VI. 1.

A változatlan kiadás (Jobbágyi Gábor: A Néma talp kötetének recenziója)
In. Ötvenhat az ötvenediken

Skatulyák. (Válasz Takács Tibor és Szakolczai Attila írására) Élet és Irodalom, 2007. VII. 6.

„Halványka képeskönyv” (Szilágyi Andor Mansfeld c. játékfilmjének és forgatókönyvének kritikája)
Élet és Irodalom, 2007. VIII. 10. 30. o., In. Ötvenhat az ötvenediken

„Ott, akkor és úgy…”. (Recenzió: Kiss Réka–M. Kiss Sándor: A csalogány elszállt.) Beszélő 2007/10/ 71–80. o., In. Ötvenhat az ötvenediken

A corvinista ügynök. Élet és Irodalom, 2007. X. 19. 10–11. o.

Ki ölte meg a Köztársaság téren a francia fotóst? (Vita Szerdahelyi Szabolccsal.) http://www.nol.hu/cikk/470042

1956 hordaléka. Beszélő 2007/12. 66-70. o.

Új barázdát szántott az eke (Válasz Kenedi Jánosnak) Élet és Irodalom, 2007. január 5. 2. o.

Ötven év múltán. Élet és Irodalom, 2007. március 2. 9. o.

Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 1956-os gyűjteményének repertóriuma (Horváth Julianna, Napvilág Kiadó, 2006). Levéltári Szemle, 2007/4 42-45 pp.

„Saints of the Streets” The Participants is 1956. (Vajda Zsuzsannával) In: Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and Central Europe: Commemorating 1956. Hungarian Cultural Centre London, UCL, 2008. 227–237. pp.

Felkelőcsoport a Corvin közben. Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv IV. 94–102. o. Budapesti Honismereti Társaság, 2008.

Szegény Jobbágyi Gábor nem nyugodhat (Válasz dr. Jobbágyi Gábornak). Beszélő, 2008/4. 130–132. o.

Az 56-os vértanúk. Élet és Irodalom, 2008. VI. 27. 12. o. (LII. évf.)

„Madzag lesz b… meg!” (Bihari Dániel interjúja) Figyelőnet 2008. július 1. http://www.fn.hu/tudomany/20080629/madzag_lesz_b_meg/

A vértanúkról még egyszer. (Válasz dr. Horváth Miklósnak) Élet és Irodalom, 2008. VII. 11. 16. o. (LIV. évf.)

A várbeliek ellenállása. In memoriam Czérna Zoltán. Szegedi Műhely 2008/1 52–59. o

Az ’58-as DVD-ROM. http://revizoronline.com/article.php?id=971, 2008. november 10.

Az aczéli kultúrpolitika és a kaposvári Csiky Gergely Színház. Élet és Irodalom, 2009. I. 2. 12. o.
http://www.es.hu/index.php?view=doc;21710

A bölcsészkari és a műegyetemi nemzetőrség. In: Mi szegediek megtettük az első lépést…” (Universitas Szeged Kiadó, 2008. Szerk. Bencsik Péter.) 73–76. o.

Halda Alíz (1928-2008) Az 1956-os Intézet honlapja (/portal/page/portal/rev/rendezvenyek/halda_aliz

A XX. századi betyár. (Mansfeld Péter. Bihari Dániel interjúja) Figyelőnet, 2009. március 21. http://www.fn.hu/tudomany/20090320/mansfeld_xx_szazad_betyarja/

„Gabriella” és az állambiztonság (Bencze Gizella). Élet és Irodalom, 2009. IV. 8. 10. o.
http://www.es.hu/index.php?view=doc;22547

A budapesti egyetemek nemzetőrsége. In: Nagy Imre és kora V. kötet. (Nagy Imre Alapítvány – Gondolat Kiadó, 2009.) 243–272. o.

Ideológiai pragmatizmus és (ön)cenzúra. (A három „T” kultúrpolitikája. Világosság, 2008/11-12. 73–96. o.

A kádári megtorlás utolsó áldozata. Nickelsburg László (1924–1961). Élet és Irodalom, 2009. X. 22. 10. o.
http://www.es.hu/index.php?view=doc;24334

Cigány a forradalom élén. 2009. X. 23.
http://www.fn.hu/belfold/20091022/cigany_forradalom_elen/

A kaposvári Marat/Sade és a kultúrpolitika. Évkönyv XVI, 2009, 243-272. o.

A Corvin közi szobrok. História, 2009. 10. sz.

Fegyveres felkelőcsoportok, mint a nemzetőrség megalakításának előzményei. In: "A néppel tűzön-vízen át!" (Nemzetőrjelvény. Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2009. Budapest, Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, 2009.) 40-47. o.

Koncepciós mítoszrombolás (Vitairat Szakolczai Attila Szegény Jankó Piroska című tanulmánya kapcsán) Beszélő 2010/1. 52–56. o.

A kaposvári Marat/Sade és a kultúrpolitika. In: Kádárizmus – Mélyfúrások. 1956-os Intézet 2009-es Évkönyve, 243–272. o. Másodközlés: Színház, 2010/9. 2–14. o.

Baross tér 1956. I. rész. Beszélő 2010/2-3. 33–44. o.

Koncepciós mítoszrombolás II. (Válasz Szakolczai Attilának) Beszélő, 2010/2. 82–84. o.

A Corvin közi alelnök /Murányi Levente/ (Czájlik Péterrel) Élet és Irodalom, 2010. III. 12. 11. o.
http://www.es.hu/index.php?view=doc;25420

Baross tér 1956. II. rész. Beszélő 2010/4. 37–46. o.

Koncepciós mítoszrombolás III. (2010. március) http://www.eorsilaszlo.hu/eorsilaszlo.hu/mainindex.php?branch=el&parent_id=4&menu_id=V%E1logatott%20cikkek

Biszku Béla Angyalföldön 1956–57. Rubicon, 2010/7. 38. o.

A Thököly úti csoport, 1956. Beszélő 2010/7–8. 62–72. o.

A Biszku riport margójára. Élet és Irodalom, 2010. VIII. 13. 6. o.

A budaváriak ellenállása. Élet és Irodalom, 2010. X. 29. 9. o.

A „Wesselényi” csoport, 1956. Beszélő 2010/9–12. 65–80. o.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. április 6. hétfő

Keresés a honlapon