___Győri László___Vissza
Győri László


Életrajz:

Orosháza, 1942
1966-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-könyvtár szakán.

Munkahelyei:
salgótarjáni megyei könyvtár: 1966
kaposvári megyei könyvtár: 1966-1972
a tatabányai megyei könyvtár: 1972-1980
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár: 1980-1981
Központi Sajtószolgálat: 1981-1989
Múzsák Közművelődési Kiadó: 1989-1990
Mai Nap: 1990
Egyetemi Könyvtár: 1990-1994
1956-os Kutatóintézet: 1994-

Kitüntetései:
Radnóti Miklós-díj: 1977
József Attila-díj: 1992


Publikációk:

Bibliográfiai összeállításai:
Válogatott bibliográfia, 1994–1995. In: Évkönyv 4. 1995. Szerk. Hegedűs B. András et al. Budapest, 1956-os Intézet, 1995. 415–427. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 1995–1997. In: Évkönyv 5. 1996/1997. Szerk. Hegedűs B. András et al. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 364-392. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 1997–1998. In: Évkönyv 6. 1998. Szerk. Litván György. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 389–416. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 1998-1999. In: Évkönyv 7. 1999. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 1999. 426–439. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 1999-2000. In: Évkönyv 8. 2000. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 448–461. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2000-2001. In: Évkönyv 9. 2001. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. 281–297. p.

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2001. július 1.–2002. június 30. Összeáll. In: Évkönyv 10. 1992. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 494–509. p.

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2002. július 1.–2003. június 30. In: Évkönyv 11. 2003. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2003. 275–291. p.

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2003. július 1.–2004. június 30. In: Évkönyv 12. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 2004, 1956-os Intézet, 343–356. p.

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2004. július 1.–2005. június 3. 2004. július 1.-2005. június 30. In: Évkönyv 13. A demokrácia reménye. Magyarország, 1945. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2005. 254–262. p.

Publikációk, 1996. In: Évkönyv 5. 1996/1997. Szerk. Hegedűs B. András et al. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 344–350. p.

A munkatársak publikációinak jegyzéke, 1997-1998. In: Évkönyv 6. 1998. Szerk. Litván György. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 375–387. p.

A munkatársak publikációinak jegyzéke, 1998. június–1999. június. In: Évkönyv 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 1999. 419–425. p.

A munkatársak publikációinak jegyzéke, 2000. július–2001. június. In: Évkönyv 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. 273–280. p.

A munkatársak publikációinak jegyzéke, 2000. július–2001. június. In: Évkönyv 9. 2001. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. 273–280. p.

A munkatársak publikációinak jegyzéke, 2001. július 1.–2002. június 30. In: Évkönyv 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 486–493. o.

Az intézet munkatársainak publikációi, 2002. július 1.–2003. június 30. In: Évkönyv 11. 2003. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2003. 264–274. p.

Az intézet munkatársainak publikációi, 2003. július 1.–2004. június 30. In: Évkönyv 12. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2004. 336–342. p.

Az intézet munkatársainak publikációi, 2004. július 1.–2005. június 30. In: Évkönyv 13. 2005. A demokrácia reménye. Magyarország, 1945. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2005. 237–253. p.

Bibliográfia. In: Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza. 2. köt. 1957. november-1989. június. Budapest, Szabad Tér-Kossuth, 2003. 357–362. p.

1956-ról szóló bibliográfia. A szerkesztés lezárva 2005. december 31.
www.rev.hu/portal/page/portal/rev/bibliografia/tartalom_56
Átdolgozott, formailag egységesített bibliográfia

 

Bibliográfia. In: Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. 2. bőv., átd. kiad. Budapest, 1956-os Intézet, 2006. 345–376. p.

 

Az intézet munkatársainak publikációi, 2005–2007. Évkönyv. 14. Budapest, 1956-os Intézet, 2007.
 
Magyarország nemzetközi kapcsolatai 1956-ban. Bibliográfia. In: Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Szerk. Békés Csaba. Budapest, 1956-os Intézet–Gondolat, 2007. 368–390. p.

 

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2007–2008. In: Évkönyv. XIV. Budapest, 1956-os Intézet, 2008.

 

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2009–2010. In: Évkönyv. 15. Budapest, 1956-os Intézet, 2010.

 

Tanulmányok:

KÁDÁR megőrült, Maléter hatvanezer emberrel a Bükkben, a Szovjetunióban kitört a forradalom. Hírek, álhírek, rémhírek, legendák az 1956-os forradalom után. Forrás, 38. évf. 2006. 10. sz. 43–56. p.

Önálló verseskötetei:
Ez a vers eladó. Bp. Magvető, 1968. 81 o. (Új Termés)
Tekintet. Bp. Magvető, 1980. 104 p.
Laposkúszás. Versek. Bp. Magvető, 1984. 101 p.
Skandalum. Régi és új versek. Bp. Magvető, 1995. 95 p.
Kutyafoci. Gyerekversek. Miskolc, Felsőmagyarország, 1996. 56 p.
Bizonyos értelemben. Válogatott és új versek, 1964–2001. Tatabánya, 2002, József Attila Megyei Könyvtár, 242 o. (Új Forrás könyvek 36.)
A kései Éden. [Visszaemlékezések.] Budapest, Noran, 236 p.


Antológiák:
Elérhetetlen föld. Kilenc költő versei. Győri László, Mezey Katalin, Molnár Imre, Kiss Benedek, Oláh János, Koncz József, Kovács István, Rózsa Endre, Utassy József versei. Előszó Nagy László. Szerk. Angyal János. Kiad. az Írószövetség KISZ-szervezete. Bp. 1969. 183 o.

Verselemzések bibliográfiája. Összeáll. Győri László. Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár, 1974. 76 p.
 2. kiad. 1977.

Nomád katona. Vál. és szerk. Győri László. Budapest, Kozmosz, 1980. 413 p.
Magyar írók cigányokról szóló elbeszélései, regényrészletei.

Elérhetetlen föld 2. Vál. és szerk. Angyal János. Bp. Magvető, 1982. 226 o.

Elérhetetlen föld. Kilenc költő versei. Győri László, Mezey Katalin, Molnár Imre, Kiss Benedek, Oláh János, Koncz József, Kovács István, Rózsa Endre, Utassy József versei. Előszó Nagy László. 2., hasonmás kiadás. Bp. ELTE Közművelődési Titkársága, 1986. 183 o.

Szépen magyarul, szépen emberül. Vál. Győri László. Budapest, Kossuth-Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 1987. 176 p.
Nyelvművelő tanulmányok gyűjteménye.

Elérhetetlen föld, 1994. Győri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre, Utassy József versei. Az utószót írta Vasy Géza. Szerk. Angyal János. Bp. Anonymus, 1994. 259 o.

Piros a vér a pesti utcán. Az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai. Írott Szó Alapítvány–1956-os Intézet–Magyar Napló, 2001. 315 p.
2. jav., bőv. kiad. 2002. 389 p.
3. jav. kiad. 2006. 389 p.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. december 10. péntek

Keresés a honlapon