___Kende Péter___Vissza
 
 

Kende Péter

Életrajz :

A szociológus és politikai esszéista KENDE Péter 1927-ben született Budapesten, 1956-ban újságíróként részt vett a felkelésben, majd elhagyta Magyarországot. Franciaországban telepedett le, ahol közel negyven évig dolgozott társadalomtudósként, elsősorban a szovjet blokk kutatójaként. Oktatott többek között a nanterre-i Paris-X. Egyetemen (1970-1974), az Aix - Marseille III. Egyetemen (1975-1978) és a párizsi Társadalomtudományi Főiskolán (1979-1991); közreműködött több francia folyóirat munkájában, így az Esprit, a Contrepoint, a La Nouvelle Alternative és a Commentaire-éban. 1993-ban kutatási igazgatóként ment nyugdíjba a Centre National de la Recherche Scientifique-nál. Ugyanebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjául választották. Egyik alapítója 1989-ben a budapesti 1956-os Intézetnek, 1994 óta az Intézet kuratóriumának elnöke. A Politikatudományi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke.

 

Fontosabb publikációi - önállóan vagy társszerzőként :

Párizsban:
La vérité sur l'affaire Imre Nagy /Igazság a Nagy Imre-ügyben/ (1958)

La logique de l'économie centralisée /A centralizált gazdaság logikája/ (1964)
L'abondance est-elle possible? /Lehetséges-e a bőség?/ (1971)

Varsovie-Budapest, la deuxieme révolution d'octobre /Varsó - Budapest, a második októberi forradalom/ (1978)

Le systeme communiste, un monde en expansion /A kommunista rendszer, egy terjeszkedőben lévő univerzum/ (1982)

Egalité et inégalités en Europe de l'Est /Egyenlőség és egyenlőtlenségek Kelet-Európában/ (1984)

La grande secousse, Europe de l'Est /A nagy földrengés, Kelet-Európa 1989-1990-ben/ (1990)

Le défi hongrois /A magyar kihívás/ (2004)


Budapesten:
A párizsi toronyból (Válogatott politikai tanulmányok, 1991)

Miért nincs rend Közép-Európában? (1994)

Az én Magyarországom (1994)

A köztársaság törékeny rendje (2000)

Nem élhetek birodalom nélkül
Gombár Csabával és másokkal (Helikon, Budapest, 2002. december)

Még egyszer a párizsi toronyból (2003)

A képtelen háború
Gombár Csabával és másokkal (2004)


Időrendben az utolsó publikáció:
Az eltékozolt forradalom (2006)

1956-tal kapcsolatos fontosabb magyar nyelvű írásainak jegyzéke :
Mi történt 1956. október 23-án? Első közlés: Kultúra (Sao Paulo), 1957, 11-12. szám. Utánközlés Pozsonyi Gábor szignóval, „Amikor kinyílik a palack” címmel, Magyar Füzetek (Párizs), 1986,17, 67-72.

Tanuságtétel az októberi lázadókról. Új látóhatár (München), Vajda Pál szignóval, 1961, 5, majd saját neve alatt, in : Borbándi Gyula (szerk.), Tanulmányok a magyar forradalomról, Auróra kiadó, München, 1976.

Tárgyilagos emlékbeszéd. Irodalmi Ujság (Párizs), 1973, május-június. Utánközlés, in : Boross Imre (szerk.), Írások nehéz időkből, MUOSZ – Omni Media, Budapest, 1999, 196-201.

Mitosz és modell. A magyar forradalom európai hatásáról. Irodalmi Ujság, 1977, szeptember-október. Utánközlés 1:Magyar Füzetek, 1981 9-10, 164-179 ; 2:in : Kende Péter, A párizsi toronyból, Cserépfalvi kiadó, Budapest, 1991, 57-71.

Rendhagyó életút (Hegedüs András életrajzi interjújáról), Irodalmi Ujság, 1985, 4. Utánközlés in : Rozgonyi Tamás, Zsille Zoltán (szerk.), Búcsú Hegedüs Andrástól, Osiris, Budapest, 2001, 241-252.

Elkerülhető volt-e a forradalom 1956-ban ? Magyar Füzetek, 1986, 17, 5-27. Utánközlés in : Kende Péter, A párizsi toronyból, Cserépfalvi, Budapest, 1991, 23-45. („Elkerülhetetlen volt-e a forradalom 1956-ban ?” címmel.)

A pártállam és a nemzeti sorskérdések, in : 30 év, 1956-1986, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása, Bern-Basel, 1986, 34-75. Utánközlés in : Kende Péter, A párizsi toronyból, Cserépfalvi, Budapest, 1991, 184-224.

Forradalom, ellenforradalom, népfelkelés, in : Kende Péter, A párizsi toronyból, Cserépfalvi, Budapest, 1991, 46-56. ( Az írás a szerző egy 1958-ban, Párizsban, csak franciául megjelent tanulmányának néhány részletét is tartalmazza.)

Megmarad-e 1956 nemzeti hagyománynak ? in : Évkönyv II., 1956-os Intézet, Budapest, 1993, 7-14. Rövidített előközlés : Magyar Hírlap, 1993. október 22. Utánközés in : Kende Péter, Az én Magyarországom, Osiris, Budapest, 1997, 124-132.

Még egyszer a magyar forradalom világjelentőségéről, in : Évkönyv IV, 1956-os Intézet, Budapest, 1995, 7-23.

Elkerülhetetlen volt-e a forradalom és mi volt a haszna ? Világosság, 1996, 10, 3-22.

A magyar 56 helye a szovjet világrendszer történetében. Rubicon, 1996, 8-9, 43-48. Utánközlés in : Kende Péter, Az én Magyarországom, Osiris, Budapest, 1997, 46-64.

1956 historiográfiája az emigrációban (1956–1989)
In: Évkönyv 2002. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 201–205. o.

Mi történt a magyar társadalommal 1956 után?
In. Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések, Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Törénelmi Intézete és az 1956-os Intézet, 2002, 223–227. o.

Mi történt a magyar társadalommal 1956 után? (átdolgozott, bővített szöveg) In. Évkönyv XI, 1956-os Intézet, Budapest, 2003, 9-17.

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. március 30. péntek

Keresés a honlapon