___Tanulmányok___Vissza
Albert Fruzsina–Dávid Beáta–Kőrösi Zsuzsanna
Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére.
Évkönyv 2000 – VIII. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 323–337. o.


Germuska Pál
Az állambiztonsági szervek ipari elhárító tevékenysége a szocialista nagyüzemekben az 1960-as években
Évkönyv VIII. –2000, Budapest, 1956-os Intézet, 58–77.o.


Germuska Pál
Ellenálló a WC-ben
Népszabadság, 2000. augusztus 14. 10.o.


Germuska Pál – Murányi Gábor
A látható légió. Így született a munkásőrség
Heti Világgazdaság, 2001. február 3., 73–77. o.


Horváth Sándor
Urbanizáció és társadalmi integráció a hatvanas években
Évkönyv X. – 2002. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 36–51.o.


Kenedi János
Kismester dalnokok. Egy-két szó Kun Miklós könyve ürügyén
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 323–329.o.


Kozák Gyula
A hatvanas évek társadalmáról
Évkönyv X. – 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 11–35.o.


Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne
„Még mondtuk is tréfásan egymásnak, ezért érdemes volt ülni egy pár évet”. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívuma interjúiból.
Beszélő évek 1957–1968. A Kádár korszak története. 1. rész. Budapest, 2000, Stencil Kulturális Alapítvány, 6–35. o.


Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne
„Hosszú, idegőrlő lélektani harc volt”. Összeállítás az Oral History Archívum visszaemlékezései alapján.
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 128–154.o.


Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne
Ha valami tabu, akkor azt az emberek lassan eltemetik...”.
A megtorlás következményei az ötvenhatosok második nemzedékének életében.
Hitel, 1996. október. 41–62. o.


Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne
Kádár János a kortársak emlékeiben.
A megtorlás következményei az ötvenhatosok második nemzedékének életében.
Rubicon, 2000. 7–8. sz. 75–98. o.


Kőrösi Zsuzsanna
Titokkal a lelkemben éltem...”.
Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben
Café Bábel, 1996. I. (19. szám) 75–87. o.


Molnár Adrienne
Elévülés nélkül. Válogatás az Oral History Archívum gyűjteményéből
Évkönyv X. – 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 109–134.o.


Molnár Adrienne
„Minden eszközzel gátoltak bennünket”. A Borsod megyei munkástanács-vezetők sorsa a forradalom leverése után
Évkönyv IX. –2001, Budapest, 1956-os Intézet, 111–127.o.


Standeisky Éva
A belügy, a párt és a népi írók
2000, 2002. szeptember, 48–53. p.


Standeisky Éva
Cipő fűzővel. A hatalom és az irodalmi elit
20002004. november, 45–56. p.


Standeisky Éva
Egy születésnap következményei
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 109–122.o.


Standeisky Éva
Értelmiségi antiszemitizmus a Kádár-korszakban
Évkönyv VIII. –2000, Budapest, 1956-os Intézet, 26–39.o.


Standeisky Éva
Honvágy és szabadságvágy szorításában
Zilahy Lajos hazacsalogatása: kísérlet és kudarc

2000 –2000, Budapest, 1956-os Intézet, 26–39.o.


Standeisky Éva
Illyés Gyula és a hatalom az 1960-as években
2000, 2003. június, 59–71.o.


Standeisky Éva
Mélyrétegi metszet. Jobboldali fiatalok a hatvanas években
Évkönyv IX. –2001, Budapest, 1956-os Intézet, 87–110.o.


Standeisky Éva
Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban. Zsigmond Gyula, Püski Sándor és társaik pere
Évkönyv X. – 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 169–190.o.


Szakolczai Attila
Megtorlás és restauráció, 1956–1963
A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük (1956–1999). Szerk. Király Béla és Lee W. Congdon, Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, Budapest, 2001, 147–166. o.

Tischler János
Az Infecundin sztori. Szeplős fogantatás
Heti világgazdaság, 2004. január 8.


Tóth Eszter Zsófia
Változó identitások munkásnők élettörténeti elbeszéléseiben
Évkönyv X. – 2002. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 36–51.o.


Valuch Tibor
A „gulyáskommunizmus” valósága
Rubicon, 2001/10–2002/1. sz. 69–76.o.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon