___Az OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum munkatársainak konferenciaszereplései és előadásai 2013-ban___Vissza

Megtartott:

2013. január 7. Ungváry Krisztián: Der Zweifrontenkrieg. Juden- und Deutschfeindlichkeit in Ungarn in der Zwischenkriegszeit című előadás, Berlin Haus der Geschichte-Stiftung Flucht, Vertreibung, Integration című konferencia

2013. február 5. Kőrösi Zsuzsanna bemutatta az Elmozdulás. Munkáskultúra és életmódreform a Madzsar-iskolában című kötetet és a beszélgetést moderálta, Írók Könyvesboltja. Petőfi Irodalmi Múzeum, Kassák Múzeum

2013. március 20. Lénárt András: S. Nagy Katalin lakáskultúráról szóló kutatása című előadás a Társadalom -> Történet című műhelybeszélgetésen. 20. század hangja Archívum és Kutatóműhely, Nyílt Társadalom Archívum (OSA),  MSZT Kvalitatív Szekciója

2013. március 27. Rainer M. János: Könyvek a közelmúltról. Kerekasztal beszélgetés. (Résztvevők Pók Attila, László János, Rainer M. János), Budapest, MTA Klubja, Akadémiai Kiadó

2013. április 5. Kőrösi Zsuzsanna: „A bosszútól az amnesztiáig”. Büntetőpolitika, jogsértések és megtorlás 1956 és 1963 között című konferencián A politikai elítéltek társadalmi visszailleszkedése életútinterjúk alapján című előadás, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2013. április 5. Tabajdi Gábor: „A bosszútól az amnesztiáig”. Büntetőpolitika, jogsértések és megtorlás 1956 és 1963 között című konferencián A belső elhárítás és az amnesztia című előadás, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2013. április 9. Rainer M. János: Búvópatakok – a feltárás című könyv bemutatása, Budapest, 1956-os Intézet

2013. április 11. Ungváry Krisztián: Jugend debattiert című előadás a magyar rendszerváltozásról, különös tekintettel a falusi munkanélküliségre és a roma integrációra, Budapest, Goethe-Intézet

2013. április 18. Rainer M. János: Parlamentarizmus 1945-89 című előadás, Eger, EKF Történész-szakkollégium

2013. április 20. Sárközy Réka: Egy különös barátság története című előadás a Dr. Szentpétery Tibor emlékkonferencián, Klebersberg Kultúrkúria,

2013. április 26. Ungváry Krisztián: A kommunista múlt feldolgozásának állásáról című előadás, Regensburg

2013. május 9–10. Lénárt András: Nyilasper zsidók nélkül. Nyilas fegyveres pártszolgálatosok ellen folytatott per a nyilvánosságban című előadás a Forradalom – performativitás – struktúra című konferencián, Debrecen, ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

2013. május 10. Ungváry Krisztián: Előadás a Horthy-rendszer mérlege című könyv kapcsán, Eger

2013. május 10. Ungváry Krisztián: Előadás Magyarország II. világháborús szerepléséről, „Mintapa” rendezvénysorozat, Pilisborosjenő

2013. május 28. Somlai Katalin: konferencia címe: Nemzetőrjelvény – Tudományos konferencia a nemzetőrségről, előadás címe: Békés megye, 1956 – kitekintéssel a nemzetőrségre, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, rendező: 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa

2013. május 29.  Ungváry Krisztián: Kerekasztal beszélgetés Gulyás Józseffel az állambiztonsági iratok megismerhetőségéről, Veszprém

2013. május 29. Ungváry Krisztián: kerekasztal beszélgetés Eszenyi Enikővel és György Péterrel, Budapest Lore film

2013. június 3. Eörsi László: „Megbombáztuk Kaposvárt” könyvbemutató. Közreműködött: Pogány Judit, Koltai Tamás és Mohácsi János, Budapest, Katona József Színház, Napvilág Kiadó

2013. június 5. Rainer M. János: Sorsfordulók – sorsfordítók című sorozat, Nagy Imre sorsfordulói című előadás, Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

2013. június 6. Rainer M. János: Beszélgetés Méray Tiborral az 1953-as kormányprogram 60. évfordulóján, Budapest, Nagy Imre Emlékház

2013. június 14. Eörsi László: „Megbombáztuk Kaposvárt” könyvbemutató. Közreműködött: Huszka Imre, Kocsis Pál, Koltai Róbert, Kaposvár "Csorba Mari" kávézó

2013. június 14. Ungváry Krisztián: A Bundeszentrale für Politische Bildung csoportjának a magyar politika történelemképeiről című előadás német nyelven, Novotel

2013. június 18. Rainer M. János: Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás. Tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében, valamint Pajkossy Gábor: Lőcsei Pál a forradalomban és a megtorlás idején 1956–1958 című könyveinek bemutatása, Budapest, Nagy Imre Emlékház

2013. június 19. Lénárt András: Tabajdi Gábor: A III/III. krónikája (könyvbemutató), ELTE BTK, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktori Programja

2013. június 22. Tabajdi Gábor: Két előadás: A „belső ellenség" elleni harc a Kádár-korszakban a politikai megrendeléstől, az akcióterveken át, az ügynökök irányításáig, valamint A III/III célkeresztjében, 1962–1990 – A politikai rendőrség legfontosabb ügyei és célszemélyei a Kádár-korszakban, Kémmúzeum, Múzeumok éjszakája

2013. június 22. Ungváry Krisztián: Két előadás: A magyar hírszerzés és a magyar kémelhárítás a Kádár-korszakban, Kémmúzeum, Múzeumok éjszakája

2013. június 26. Tabajdi Gábor: Az MSZMP „szövetségi politikája” 1956–1963, ELTE BTK doktori védés

2013. június 28. Rainer M. János: Nagy Imre történelmi szerepe és emlékezete című előadás, Nyíregyháza, Nagy Imre Társaság jubileumi közgyűlése

2013. június 28. Ungváry Krisztián: Nach den Diktaturen: Der Umgang mit den Opfern in Europa, referátum a magyar helyzetről, konferencia, Drezda

2013. június 30. Ungváry Krisztián: A holokauszt feldolgozásáról című előadás, Budapest Zachor alapítvány

2013. július 4. Keller Márkus: A lakáskérdés percepciói című előadás, ELTE,  MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport

2013. augusztus 22–24. Lénárt András: Testi erőszak mint elterelő művelet. A zuglói nyilasperben ábrázolt erőszakos cselekedetek című előadás, a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi konferenciája, Sümeg

2013. szeptember 5. Rainer M. János: Donáth Ferenc emlékkonferencia: Nagy Imre és Donáth Ferenc című előadás, Budapest, Politikatörténeti Alapítvány

2013. szeptember 18. Ungváry Krisztián: Aktuelle politische Konflikte in Ungarn und ihre historischen Bezüge című előadás, Wiesbaden, Juristische Gesellschaft

2013. szeptember 25. Ungváry Krisztián: Előadás 1956-ról és kerekasztal beszélgetés Oplatka Andrással és Kálnoky Borisszal, Berlin, Collegium Hungaricum

2013. szeptember 25–27. Lénárt András: Challenges of secondary socio-historical analysis on sociological interviews című előadás a Opening up Social History Repositories New Technologies and New Methods című konferencián, CEU és International Association of Labour History Institutions (IALHI)

2013. szeptember 27–28.  Sárközy Réka: A Krónika humánuma című előadás a Sára Sándor – Gaál István emlékkonferencián, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

2013. szeptember 29. Ungváry Krisztián: Kerekasztal-beszélgetés Pető Andreával a Hannah Arendt film bemutatója kapcsán a Művész moziban, a Goethe-Intézet szervezésében

2013. október 4. Ungváry Krisztián: A Szociálpolitika etnicizálásáról című előadás a Gróf Bethlen István és kora című konferencián, Budapest, Magyar Országgyűlés


Megtartandó:

2013. október 7. Rainer M. János: Trójai faló a Belügyminisztériumban című könyv bemutatása, Budapest, ÁBTL

2013. október 12. Ungváry Krisztián: előadás Ősz Gábor tárlata kapcsán, Budapest, Ludwig Múzeum

2013. október 17. Rainer M. János: A kolozsvári Korunk című folyóirat 2013. évi 10., Kádár-korszakkal foglalkozó számának bemutatása, Bp., ÁBTL

2013. október 23. Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom emlékezete című előadás, Párizs, Magyar Kulturális Intézet

2013. október 24. Eörsi László: 1956 utáni politikai gyilkosságok, OSZK, KönyvTÁRlat

2013. október vége Eörsi László: „Megbombáztuk Kaposvárt”, Előadás és beszélgetés a kaposvári Csiky Gergely Színház múltjáról, OSZMI

2013. november 5. Rainer M. János: XX. század. Beszélgetések a történelemről című sorozat, vezeti: Varga László, résztvevők: Kukorelly Endre, Rainer M. János, Bp., FUGA

2013. november 17. Rainer M. János: 1956 mint ünnep című előadás, Bp., Pax Romana Egyesület – Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem

2013. november 21. Rainer M. János: János: Kádár and Kádárism: new perspectives című előadás, Boston (USA), Association for Slavonic, Eastern European and Eurasian Studies, 45th Annual Convention

2013. november 27. Ungváry Krisztián: Kerekasztal beszélgetés Fullajtár Andreával, Katona József Színház

2013. november 28. Ungváry Krisztián: előadás a Szentendrei Hadtörténeti Körben, Szentendre

2013. november vége Sárközy Réka: Változások a dokumentumfilmek múltszemléletében című előadás a Paradigmák versengése a művészetben című konferencián Magyar Művészeti Akadémia

2013. december 4. Búvópatakok – mélyfúrások című konferencia
Rendező: OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum, 1956-os Intézet Alapítvány
Az Intézet munkatársainak előadásai:
Bevezető – a kutatás programja (Rainer M. János)
Tabajdi Gábor: Kádár János és a „jobboldal”
Ungváry Krisztián: A volt nyilas elit sorsa a Kádár-korszakban
Lénárt András: Volt nyilasok elleni nyomozások és az ügyek nyilvánosságban való megjelenése a Kádár-korszakban
Sárközy Réka: A „kommunizmus bűnei” dokumentumfilmen (Biszku Béla esettanulmánya)
Keller Márkus: Életmód-kísérlet versus konzervatív értékrend
Rainer M. János: „Századosok” 1.0


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2013. október 8. kedd

Keresés a honlapon