___Emlékezés a kollégiumra___Back
MAJTÉNYI GYÖRGY – METRO, ROLAND, DINI
Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták – szakérettségisek

A szerzők a népi-, illetőleg a szakérettségis kollégiumok utóéletét vizsgálják, azt, hogy a későbbi események hatásai hogyan alakították azt a képet, ami mára a NÉKOSZ és a szakérettségi történetéről kialakult. Miután a népi kollégiumokat a sztálinista tisztogatásokkal egyidejűleg szüntették meg, a kollégisták múltja az „egypártrendszer tudati hatása” alatt értelmeződött újra. A szakérettségis tanfolyamok története igaz ellenkező előjellel, de szintén összekapcsolódott az 1948-as politikai fordulattal – a köztudatban és a történeti tudatban egyaránt. A szerzők a tanulmányban a kérdéskör forrásai és irodalma közötti sokrétű kapcsolatot elemezve reflektálnak a korábbi értelmezésekre.

Please send comments or suggestions.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Last updated:  Monday, 18-September-2006

Search website