___Eörsi László: A II. kerületi Magyar Nemzeti Bizottmány___Back
EÖRSI LÁSZLÓ
A II. kerületi Nemzeti Forradalmi Bizottmány

Dudás József technikus kezdeményezésére 1956. október 29-én létrejött a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány, amely az egész ország forradalmárainak egységbe szervezését tűzte ki célul. A szervezet azonban valójában csak a II. kerületben funkcionált, ott is csak részben: feladatai közül sikeresen átvette a szétzilálódott közigazgatás szerepét, de lényegi befolyást nem gyakorolt az ország politikai és társadalmi berendezkedésének átalakítására. Katonai szerepvállalása viszont túl merésznek bizonyult: előbb a kerületben, később az egész budai oldalon magához szerette volna ragadni a fegyveres erők irányítását. A november 2-i balul sikerült akciójával, a Külügyminisztérium megtámadásával, vezetőinek letartóztatásával a II. kerületi Bizottmány helyrehozhatatlan presztízsveszteséget szenvedett, még akkor is, ha még a forradalom leverése után is funkcionált néhány napig.


Please send comments or suggestions.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Last updated:  Monday, 18-September-2006

Search website