___Kecskés Gusztáv: A francia tömegsajtó és az 1956-os___Vissza
KECSKÉS GUSZTÁV
A francia tömegsajtó és az 1956-os magyar forradalom

A szerző a francia tömegsajtóval kapcsolatos korábbi publikációkra és az AFP francia hírügynökség irattárában végzett kutatásaira támaszkodva vizsgálja az 1956-os magyar forradalom francia tömegmédiára tett hatásának természetét, jelentőségét és időbeli kereteit. Felidézi, hogy a korabeli francia sajtó meghatározó szereplői – a legjelentősebb napilapok (Le Monde, Le Figaro, L’Humanité), a nagy példányszámú hetilapok (Jours de France, Paris-Match), a rádióállomások (Radio Nationale, Europe 1), valamint az AFP francia hírügynökség – hogyan viszonyultak a magyar eseményekhez, és milyen eszközöket alkalmaztak a magyarországi válság híreinek közvetítése során.

Megállapítást nyert, hogy a sajtó felerősítette a magyar forradalom francia közvéleményre gyakorolt amúgy is igen erőteljes hatását: számos felhívást tettek közzé, amelyek a szolidaritási akciókban és politikai tüntetéseken való részvételre buzdítottak, tömegesen jelentettek meg a forradalom harcairól és a menekültek nyomorúságos helyzetéről megrázó fotókat és megdöbbentő riportokat, történelmi analógiákat elevenítettek fel. A magyarországi események francia sajtóvisszhangja a közvélemény reakciójához hasonlóan rendkívül intenzív, de időleges jelenség volt, és a napilapokban a november 19-i héten, a nagy példányszámú hetilapokban 1956 végén lényegében lezárult. Az óriási sajtóvisszhang a közvélemény nagyfokú, a sajtó által tovább erősített érdeklődésével, a nemzetközi sajtó kitűntetett figyelmével, a francia lakosság többségének mentalitásában még elevenen élő háborús emlékekkel és a francia sajtóban ekkoriban még megfigyelhető hőskultusszal magyarázható.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon