___Kozák Gyula: Szent csőcselék___Vissza
KOZÁK GYULA:
Szent csőcselék


A dolgozat szociológiai módszerekkel közelíti meg az 1956-os forradalmat. Arra kísérel meg választ adni, hogy a felkelők honnan, milyen társadalmi csoportokból kerültek ki, s milyen értékek választása és követése alapján lettek fegyvers harcosok. Robert K. Menon anómia elmélete felhasználásával és a felkelőkről rendelkezésre álló (hiányos) dokumentumok másodlagos elemzése alapján eljut arra a következtetésre, hogy a fegyveresek jelentős része anómiás személyiség volt. Felveti a dolgozat azt a hipotézist is, hogy '56-ban három, egymás mellett, egymással különböző szinten kommunikáló forradalom zajlott: az első a reformkommunistáké, az értelmiségi véleményformáló elité volt, a második a munkástanácsoké, a forradalmi tanácsoké és bizottságoké, a harmadik pedig az utcáé, a fegyvereseké. Végül a forradalom tisztaságát bizonyítja a szerző.

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon