___A családok mindennapjai.___Vissza
Horváth Sándor
A családok mindennapjai
Az abortusz és a válás Sztálinvárosban az ötvenes–hatvanas évek fordulóján
Egy Állami Díj emlékezete munkásnők életút-elbeszéléseiben

Az ötvenes években lezajlott társadalmi folyamatok számos elemét nem lehet megérteni az országos statisztikákból vagy az állampárt legfelsőbb szerveinél keletkezett iratokból. Sztálinváros ötvenes évekbeli története – éppen a nagyfokú állami kontroll miatt – sűrítve magában foglal számos olyan, a magyar társadalom történetét jellemző folyamatot, amely meghatározó volt a második világháború után. A tanulmányban a szerző két olyan probléma történeti változását vizsgálja, amelyek meghatározóak voltak a családok mindennapjairól folyó hivatalos közbeszédben: ezek az abortusz és a válás. Miért volt olyan magas az abortuszok és a válások száma a „mintavárosnak” tervezett Sztálinvárosban? Milyen funkciója volt a két kérdéskörnek a korabeli közbeszédben? Hogyan jelenítették meg saját döntéseiket a hétköznapi emberek a különböző hatóságok előtt?

A sztálinvárosi abortuszbizottságok és a tanács egészségügyi osztályának iratain kívül a szerző elemzi két (1959-es, és 1962-es) tiltott magzatelhajtás miatt indított bírósági tárgyalás beszédmódját is. A válásokról folytatott közbeszéd és a válóperek családok önreprezentációjára kifejtett hatását a helyi bíróság jelentésein kívül elsősorban egy sztálinvárosi ügyvéd 1957–1959 között keletkezett válóperes anyagán keresztül vizsgálja, összehasonlítva azt a korábbi időszak válási gyakorlatával.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon