___Egy „kompromisszum” hétköznapjai – ...___Vissza
Rainer M. János
Egy „kompromisszum” hétköznapjai – jelenetek a hatvanas évekből.
Antall József és az állambiztonság embere

1956 után az államhatalom képviselői – a struktúra különféle szintjein más és más előfeltevésekkel, különböző intenzitással – ifjabb Antall József magyar–történelem szakos középiskolai tanárt a rendszerrel politikai és világnézeti alapon szembenállónak tekintette, s ugyanígy vélekedett ő maga is. Ám eközben az ötvenes évtized végére kialakultak, megszerveződtek az együttélés keretei, határai. Tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy e kereteket és határokat, vagyis az ötvenes–hatvanas évek fordulóján kialakult „egyezség– üzemi hétköznapjait ábrázoljam 1960 és a hetvenes évek eleje között.

Először az állambiztonsági szervezet Antall Józseffel kapcsolatos „ügyvitelét” vizsgálom. Ezt követően az egzisztenciális konszolidáció, a hatvanas évek második felének politikai változásaihoz való viszony, a nyugati emigrációval fenntartott kapcsolatok kérdésével foglalkozom az Antallt az egész évtized folyamán megfigyelő ügynök jelentései alapján. Végül ugyanennek a személynek tollából felidézek egy az évtized végéről származó politikai „személyiségrajzot”, amelyet az említett üzemi hétköznapok sajátos összefoglalásának tartok.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon