___Tükrök.___Vissza
Standeisky Éva
Tükrök
Népi írók, parasztpárti politikusok és a hatalom (1960–1973)

Mi is történt a népi írókkal és néhány parasztpárti politikussal az 1960-as években? Célunk a népiek – politikusok és írók –, valamint az őket figyelő hatalom szereplőinek, korabeli véleményüknek bemutatása, értelmezhetővé tétele.

A népi írók, a parasztpártiak harmadikutas szocializmusa a forradalmat követő másfél évtizedben veszített befolyásából, és változásokon ment keresztül: a forradalom idején újra egységesnek tűnő ideológia részekre bomlott. A szakadást most is, mint korábban a politikai változások idézték elő.

A harmadikutas népi szocializmus hívei közül sokakat elbódítottak a saját eszméik megvalósulására emlékeztető pártállami vívmányok: a szövetkezetesítés életszínvonal-növelő hatása, a közművelődési lehetőségek bővülése, a polgári kulturális befolyás elleni hatósági fellépések stb. A népieknek a forradalom utáni évtizedekben nem volt olyan új garnitúrája, amely átvette volna a félreálltak és félreállítottak örökségét.

Az 1970-es évek elején, a pártvezetés konzervatív fordulatával egyidejűleg már egy új, nacionalista alapon álló csoport jelent meg a közéletben, tagjai számos vonatkozásban a hatalom lojális partnerének bizonyultak, ugyanakkor ellenzékének is számítottak. Többségük a „nemzeti kommunistákhoz” sorolható. Elnevezésük is megváltozott: „népi-nemzeti” csoportosulásnak nevezték őket – és ők is önmagukat.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon