___Pirruszi győzelem. ...___Vissza
Péteri György
Pirruszi győzelem.
A „MEGÉV-ügy” és a politikai stílus változása a hosszú hatvanas években

A tanulmány az idevágó politológiai irodalommal vitázva egy elméleti problémával nyit s felveti a kérdést, hogy lehetséges-e politikai hatalmi botrány egy államszocialista politikai rezsimben. Ezután egy az 1973–74-es magyarországi baloldali politikai fordulat („resztalinizáció”) történetében fontos szerepet játszó, de a korábbi irodalomban figyelmen kívül hagyott politikai hatalmi botrány, az úgynevezett MEGÉV-ügy történetét vizsgálja. A MEGÉV-ügy korabeli politikai és történeti jelentőségét a kommunista politikai stílus változása szempontjából taglalja, összehasonlítva a kommunista apparátus-osztály konzervatív baloldali és reformista-revizionista hálózatai közötti konfliktusok „menedzselésének” és lezárásának módszereit az 1953–58 és 1968–74 közötti időszakokban

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. május 31. hétfő

Keresés a honlapon