___A hosszú háztól a kockaházig___Vissza
Valuch Tibor
A hosszú háztól a kockaházig
A lakásviszonyok változásai a magyar falvakban a hatvanas években

A második világháborút követő időszakban a falvakban élők életfeltételeinek gyakori és rendszerint drasztikus változásaival párhuzamosan az életkörülmények és az egyes társadalmi részcsoportok életmódja, életstílusa is jelentősen átalakult. Érdekes kérdés, hogy az életmódbeli változások miként követték az egyes társadalmi folyamatokat, az átrétegződést, a mobilitást, a gondolkodásmód és az értékrendszer módosulásait, és miként befolyásolta az életmód változása a kisebb-nagyobb társadalomszerkezeti átrendeződéseket. Ebben a tanulmányban az életmóddal kapcsolatos kérdések közül a jövedelmi helyzet és a lakásviszonyok kérdéseit igyekszünk áttekinteni a kollektivizálás befejeződését követő bő évtizedben. A falusi lakásviszonyok átalakulása a hatvanas évek második felétől nyilvánvalóan szorosan összefüggött a jövedelmi helyzet alakulásával, s a változások menetét befolyásolták a változó építészeti divatok, a táji és települési adottságok. Az átalakulás eredményeként jelentős mértékben csökkentek a falusi házépítésre jellemző táji-regionális különbségek, végbement egyfajta építészeti egységesülés. Továbbra is fennmaradtak azonban azok az eltérések, amelyek az egyes régiók gazdasági adottságaiból, az ott élők társadalmi és jövedelmi különbségeiből eredtek. Az átalakuló falukép nemcsak az adott helyi társadalmak jobb életkörülmények utáni vágyát, hanem a vagyoni különbségek fokozatos újratermelődését is kifejezte.

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. május 31. hétfő

Keresés a honlapon