___Illúziók és realitások ...___Vissza
Varga Zsuzsanna
Illúziók és realitások az új gazdasági mechanizmus történetében


Az 1968. január 1-jén bevezetett gazdaságirányítási reform történetével bőséges szakirodalom foglalkozott 1989 előtt, történeti munkák, közgazdasági és politológiai feldolgozások egyaránt. A rendszerváltás után azonban a korábban titkosított levéltári anyagok felszabadulása nem adott új lendületet a téma további vizsgálatának. A dolgozat kronologikus rendben követi nyomon az 1968-as reform történetét. Az agrárium történései mind az előzményeket tárgyaló első, mind a megvalósult reformról szóló második részben fontos szerephez jutnak: részint új információval szolgálnak, részint rávilágítanak olyan kérdésekre, melyek újragondolást, további kutatást igényelnek. A jelen tanulmány a legújabb levéltári kutatásokra és az Oral History eredményeire támaszkodva vizsgálja, hogyan kapcsolódott össze a mezőgazdasági reform kérdése az új gazdasági mechanizmus folyamatával.

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. május 31. hétfő

Keresés a honlapon