___1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája___Vissza
Kezdeti formájában 1986-ban készült, egy „magánkeretekben működő budapesti munkaközösség” jegyezte, és szamizdat kiadásban jelent meg. Jelentősége abban állott, hogy egyfelől egy kényesen őrzött tabut sértett meg, hatósági tilalom ellenére is hozzányúlt a forradalom témájához, másfelől Magyarországon első ízben adott hiteles tájékoztatást arról, hogy mi történt 1956 őszén...
Az 1953-tól 1963-ig terjedő kronológia olyan bő és részletes, hogy tömör történeti beszámolónak is felfogható, és olyan olvasmányos, hogy összefüggő szövegként is megállja a helyét. Ha azt nézzük, hogy mily gyér volt az első változat kiadásakor rendelkezésre álló forrásanyag, összeállítói elsőrangú munkát végeztek. érzékletes képet nyújtottak Magyarország történetének fordulatos és sorsdöntő tíz esztendejéről...
Az annotált bibliográfia ugyancsak megbízható képet nyújt ötvenhat irodalmáról, pontos műfaji felosztásban és kitűnő eligazító jegyzetekkel. Mivel észrevehetően csak a Magyarországon könnyen elérhető könyvtári és magánkézben lévő művekre korlátozódott, több fontos és említésre méltó munka hiányzik belőle.

Borbándi Gyula, Hitel, 1994 április.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon