___Magyar Füzetek 11.___Vissza

A magyar kérdés
Kelet-Európa jövője
Magyar Füzetek 11. szám
Párizs, 1982

Szerkesztői munkaközösség:
Borsody István (Pittsburg)
Fejtő Ferenc (Párizs)
Kemény István (Párizs)
Kende Péter (Párizs)
Király Béla (New York)
Schöpflin György (London)
Szabó Zoltán (Bretagne)
Varga Iván (Kanada)

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Kende Péter
Főmunkatárs: Kemény István

Kiadja: Dialogues Européens
12, rue Drouet Peupion, 92240 Malakoff, Franciaország


TARTALOM

A Bibó Emlékkönyv

Egy kiáltás visszhangja
BALI SÁNDOR: Bibó István
BENCE GYÖRGY - KIS JÁNOS: Határolt forradalom, megszorított többpártrendszer, feltételes szuverénitás

*

Szabó Zoltán köszöntése

Magyar Világ

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS: A magyar kérdés
MARTAI * MÁRTON (?): A magyar katolikus egyház válsága
HARASZTI MIKLÓS: Politikai pszichiátria Magyarországon
Hogyan sztrájkolnak Magyarországon? (A budapesti Beszélő nyomán)
ZÖLD * PÉTER (ELEK ISTVÁN): A FIJAK legújabb válsága

Kelet-Európa jövője

A „SZOLIDARITÁS” PROGRAMJA (tömörített szöveg
CLAUDE LEFORT: Leverték-e a lengyel népet?
KENDE PÉTER: A szovjet modelltől való távolodás kilátásai 1982-ben

Szabad fórum

Hozzászólás Vajda Mihály cikkéhez (Dr. Trencséni János)
A Recski Szövetség felhívása (Sztáray Zoltán)
A Magyar Füzetekhez beérkezett írások


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2011. június 28. kedd

Keresés a honlapon