___Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon___Vissza

1956-os Intézet - Nógrád Megyei Levéltár, 2008
szerk: Szederjesi Cecília

VÖRÖS-FEHÉR-ZÖLD-VÖRÖS. A MEGTORLÁSOK ALAKVÁLTÁSAI
Salamon Konrád: Vörösterror-fehérterror. Okok és következmények
Szita Szabolcs: Bűnbakképzés és a magyar zsidóság tragédiája
Stark Tamás: „Malenkij robot”. A Magyar állampolgárok elhurcolása a Szovjetunióba 1944-1945-ben
Tóth Ágnes: A németek internálása a Dunántúlon, 1945-1946
Varga Zsuzsanna: „Kényszeríteni kell a parasztot...” (Hatalom és agrártársadalom az 1950-es években)
Baráth Magdolna: Az SZKP megbízottjainak magyarországi tevékenysége a szovjet katonai beavatkozást követően
Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalmat követő megtorlás dimenziói
Mikó Zsuzsanna: Az 1956 utáni jogszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos nemzetközi bírálatok (ENSZ, nemzetközi szervezetek)
Szerencsés Károly: Elhatárolás, megtorlás, bosszú. Magyar miniszterelnökök bírósági perei, mint a megtorlások jelképes aktusai

 

KATONAHALÁL - LESZÁMOLÁS A FEGYVERES TESTÜLETEK TAGJAIVAL
Szakály Sándor: A második világháborút követő népbírósági és bírósági eljárások amagyar királyi honvédség tagjai ellen
Okváth Imre: Katonaperek a „Katpolon” belül. 1948-1953
Horváth Miklós: A megtorlás méretei, iránya és módszerei a magyar honvédségnél az 1956-os forradalom és szabadságharc után
Tyekvicska Árpád: Hős? Mártír? Áldozat? Pallavicini-Pálinkás Antal élete és halála

 

MUNKÁSOK, PARASZTOK, ÉRTELMISÉGIEK - AZ 1956-OT KÖVETŐ MEGTORLÁS TÁRSADALMI MÉRETEI
Gyáni Gábor: Ezerkettőszáznegyvenkilenc év. Az 1956-os Hajdú-Bihar megyei elítéltek társadalmi jellemzői
Orgoványi István: A megtorlás Bács-Kiskun megyében
Németh László: A Zala megyei bíróságok ítélkezési gyakorlatának kialakulása és az ügyvédi védelem az „ellenforradalmi” bűncselekményekben
Germuska Pál: Megtorlás a felsőoktatásban az ELTE BTK esettanulmánya alapján
Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon. Koncepciós elemek az 1956-os perekben. A Brusznyai-per.
Szabó Csaba: Bosszú vagy kiiktatás? Gondolatok a Turchányi-per kapcsán (1957)

EMLÉKEZÉS ÉS NEM EMLÉKEZÉS - MEGTORLÁS ÉS TÁRSADALMI TUDAT
Gyáni Gábor: A megtorláa és az emlékezet narratívái
Kovács Csaba: Sorsok és emlékezetek. A második világháborús megtorlások délvidéki magyarok visszaemlékezéseiben
Horváth Sándor: A munkásidentitás változása - az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás hatásai
Kónya Anikó: Történelem az élettörténetben. '56 generációs emlékezete
Kőrösi Zsuzsanna: „Életerőt adtak a küzdelemben.” A feleség a börötnbüntetésre ítélt férfiak emlékezetében
Standesky Éva: „Élni kell, nem igaz?” - Déry Tibor börtönbéli önvizsgálata
Ö. Kovács József: Az erőszak történelmi tapasztalatai a politikai diktatúrában


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2009. szeptember 7. hétfő

Keresés a honlapon