___A magyar Quisling-kormány___Vissza
A magyar Quisling-kormány
Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt
Szerkesztette, a bevezető tanulmány írta, sajtó alá rendezte és a mutatókat készítette: Karsai László, Molnár Judit
Budapest, 2005, 1956-os KHT., 964 o.
Bolti ára: 5200 forint.
Az 1956-os Intézetben megvásárolva: 4200 forint

Recenziók a könyvről

Hazánk német megszállása után 1944. március 22-én Horthy Miklós kormányzó, némi habozás és alkudozás után az elvakultan nácibarát és antiszemita Sztójay Dömét, volt berlini követét nevezte ki miniszterelnöknek. (A kép bal szélén). Mellette Rátz Jenő, nyugállományú vezérezredes, volt honvédelmi miniszter, Imrédy Béla híve áll, aki a Sztójay kormányban miniszterelnök-helyettes volt, Szálasi pedig a Felsőház elnökévé nevezte ki. A per harmadrendű vádlottja Reményi-Schneller Lajos, aki 1938 márciusától hét éven keresztül Darányitól Szálasiig minden kormányban pénzügyminiszter volt. Szász Lajos a Sztójay-kormányban iparügyi miniszter, majd Szálasit kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterként szolgálta. A Sztójay-per ötödrendű vádlottja Kunder Antal volt, aki a Sztójay kormányban kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter volt. Mind az öten a német megszállók engedelmes kiszolgálói, és az országot lelkesen zsidótlanító politikusok voltak. A népbíróság Kunder Antalt életfogytiglani kényszermunkára, vádlott-társait halálra ítélte.

Tartalom:

I. fejezet

Bevezetés

1. Köszönetnyilvánítás

2. A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt

3. A szövegközlés szempontjai

 

II fejezet

A per iratai

1. Jegyzőkönyv Imrédy Béla tanúkihallgatásáról a politikai rendőrségen, 1945. október 5.

2. Jegyzőkönyv Bárcziházi Bárczy István tanúkihallgatásáról Sztójay Döme ügyében a politikai rendőrségen, 1945. november 1.

3. Jegyzőkönyv Altorjay Sándor tanúkihallgatásáról Sztójay Döme ügyében a Budapesti Népügyészségen, 1945. július 12.

4. Jegyzőkönyv Imrédy Béla tanúkihallgatásáról Sztójay Döme ügyében a Budapesti Népügyészségen, 1945. november 27.

5. Jegyzőkönyv Bárdossy László tanúkihallgatásáról Sztójay Döme ügyében a Budapesti Népügyészségen, 1945. december 5.

6. A Budapesti Népügyészség vádirata, 1946. február 11.

7. Főtárgyalás a Budapesti Népbíróság előtt, 1946. március 4-március 22.

A tárgyalás első napja, 1946. március 4.

Vádirat felolvasása

Sztójay Döme kihallgatása

A tárgyalás második napja, 1946. március 5.

Sztójay Döme kihallgatása

Rátz Jenő kihallgatása

A tárgyalás harmadik napja, 1946. március 7.

Rátz Jenő kihallgatása

Reményi-Schneller Lajos kihallgatása

A tárgyalás negyedik napja, 1946. március 8.

Szász Lajos kihallgatása

Kunder Antal kihallgatása

A tárgyalás ötödik napja, 1946. március 11.

Kunder Antal kihallgatása

Lakatos Géza vallomása

Jungerth-Arnóthy Mihály vallomása

Jaross Andor vallomása

A tárgyalás hatodik napja, 1946. március 12.

Ambrózy Gyula vallomása

A tárgyalás hetedik napja, 1946. március 13.

Ambrózy Gyula vallomása

Veesenmayer, Edmund vallomása

Lakatos Géza vallomása

A tárgyalás nyolcadik napja, 1946. március 14.

Wilhelm Károly vallomása

Pető Ernő vallomása

Antal István vallomása

Baky László vallomása

Ruszkay Jenő vallomása

Back Imre vallomása

Ruszkay Jenő vallomása

bíróság iratismertetései

Kutassy-Szeglethy István vallomása

Mojzer Ignác vallomása

A tárgyalás kilencedik napja, 1946. március 18.

Ghyczy Jenő vallomása

Bárányos Károly vallomása

Ghyczy Jenő vallomása

Vladár Gábor vallomása

Baranyai Lipót vallomása

Schlick István vallomása

Nánássy János vallomása

Rostássy István vallomása

Fluck István vallomása

A tárgyalás tizedik napja, 1946. március 19.

Veesenmayer, Edmund vallomása

bíróság iratismertetései

Óhidy Lajos népügyész vádbeszéde

Marosán György politikai ügyész vádbeszéde

A tárgyalás tizenegyedik napja, 1946. március 20.

Fekete Zoltán védőbeszéde

Varga László védőbeszéde

Káldi István védőbeszéde

Bárdoly Sándor védőbeszéde

A tárgyalás tizenkettedik napja, 1946. március 21.

Kahán Elemér védőbeszéde

Sztójay Döme beszéde az utolsó szó jogán

Rátz Jenő beszéde az utolsó szó jogán

Reményi-Schneller Lajos beszéde az utolsó szó jogán

Szász Lajos beszéde az utolsó szó jogán

Kunder Antal beszéde az utolsó szó jogán

A tárgyalás tizenharmadik napja, 1946. március 22.

Ítélet

8. A Népbíróságok Országos Tanácsának ítélete, 1946. július 1.

9. A Magyar Köztársaság Elnökének döntése a vádlottak kegyelme ügyében, 1946. augusztus 22.

10. A Népbíróságok Országos Tanácsának végzése a halálra ítéltek újrafelvételi indítványainak ügyében, 1946. november 7.

11. A Népbíróságok Országos Tanácsának végzése a halálra ítéltek és kivégzettek ügyében, 1949. március 10.

 

III. fejezet

Dokumentumok

1. Sztójay Döme, berlini követ jelentése Bárdossy László miniszterelnökhöz, 1941. június 17.

2. Sztójay Döme, berlini követ számjeltávirata Bárdossy László miniszterelnökhöz, 1941. június 29.

3. Sztójay Döme, berlini követ számjeltávirata Bárdossy László miniszterelnökhöz, 1941. június 30.

4. Sztójay Döme berlini követ jelentése Bárdossy László miniszterelnökhöz, 1941. július 2.

5. Reményi-Schneller Lajos lemondó levele, 1942. október 22.

6. Kormánynyilatkozat, 1944. április 2. (Magyarság)

7. Sztójay Döme bemutatkozó beszéde a képviselőházban, 1944. május 24.

8. Szász Lajos nyíregyházi beszéde, 1944. május 24. (Új Magyarország)

9. Minisztertanácsi jegyzőkönyv I., 1944. június 21.

10. Minisztertanácsi jegyzőkönyv II., 1944. június 21.

11. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1944. június 24.

12. A Nemzeti Szövetség ülésének jegyzőkönyve, 1945. január 2.

13. Tudósítás Magyarország második világháború alatti segélypolitikájáról, Új Magyarország, 1945. augusztus 14.

14. Dr. Jungerth-Arnóthy Mihály feljegyzései a „zsidókérdésről”, 1945. augusztus

15. Otto Winkelmann feljegyzései dr. Pál őrnagynak, 1945. november 8-14.

16. Magyarország kivitele a Német Birodalomba 1943 és 1944 április – július

17. Magyarország behozatala a Német Birodalomból 1943 és 1944 április – július

18. Magyarország külkereskedelmi forgalma a Német Birodalommal a fontosabb áruk, illetőleg árúcsoportok szerint az 1944. év július havában és január-július időszakában, szembeállítva az 1943. év január-július havi adataival. Behozatal.

19. Magyarország külkereskedelmi forgalma a Német Birodalommal a fontosabb árúk, illetőleg árúcsoportok szerint az 1944. év március havában és január-március időszakában, szembeállítva az 1943. év január-március havi adataival. Kivitel.

 

IV. fejezet

Függelék: Az 1945. VII. tc szövege

Rövidítések jegyzéke

Időrendi táblázat

Annotált személynévmutató

Földrajzi névmutató


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon