___Tabajdi Gábor - Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990___Vissza

Recenziók

Kötetünk az állambiztonság 1956-1990 közötti működésének eddigi legteljesebb összefoglalóját adja. A jelenlegi társadalmi közbeszéd „ügynökközpontúságán” túllépve munkánk bemutatja az ügyek valós irányítóit és felelőseit is. Ők fényképükkel és életrajzukkal szerepelnek a könyvben. A kötet részletesen, szervezeti egységekre lebontva tárgyalja az állambiztonság szervezetét és vezetőit. Külön hangsúlyt kap a pártirányítás kérdése. A „pártállam” és a „legvidámabb barakk” életének mögöttes és mindez idáig láthatatlna közegét az egyéni tragédiák sorozatait végigkövető esettanulmányok világítják meg. Szereplőik, a tettesek és áldozatok közül sokan ma is köztünk élnek.

A kötet szerzői: Tabajdi Gábor történész, szakterülete a XX. század második felének politikatörténete, valamint Ungváry Krisztián történész, a II. világháború és az állambiztonság történetének kutatója. A Corvina kiadásában 1998-ban megjelent Budapest ostroma című munkája eddig hat magyar, négy német, két angol és két amerikai kiadást élt meg.

 

 

 

Tartalom

Az állambiztonsági szervek és a kommunista párt kapcsolata
A politikai rendőrség irányítói és parancsnokai
Az állambiztonsági munka eszközei és módszerei
Az állambiztonság működése számokban 
Egy értelmiségi megtörése: A Kovrig dosszié
A szocialista ipar védelmében: A belügyi szervek tevékenysége a Vörös Csillag Traktorgyárban
Egy III/III-as ügynök „fejlődéstörténete” A Feledy-dosszié
Harangozó Szilveszter rendőr altábornagy és a zeneművészet
Egy klasszikus koncepciós ügy - Péntek István reformkommunista szervezkedése
A "„evelező” Málnási Ödön
Sarokba szorítva: Hátszegi-Hatz Ottó és az állambiztonság
A katolikus egyházi hierarchia megtörése a Kádár-rendszerben
Koncepciós-per a Kádár-rendszerben: A Hagemann-ügy
Mozgástér és kényszerpálya: ecsetvonások egy egyházfő életrajzához
Szélsőbaloldali társaság: Imre Katalin és körének megfigyelése
Az „Ámor Háza”
Március 15. az állambiztonság célkeresztjében
A Hétfői Szabadegyetem
A Dialógus Békemozgalom
Egy eljárás genezise: A Dialógus Pécsett
Szignalizáció, kuxusbordély, fegyverkereskedelem és az elhárítás. Eset a Kádár-rendszer átmentő elitjének mindennapjaiból.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. július 14. hétfő

Keresés a honlapon