___Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában___Vissza

Békés Csaba:

Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában

 

 

Előszó a második kiadáshoz 

Bevezető

I.
A kelet-nyugati viszony alakulása, 1945-1953 
A hidegháború kialakulása
A német kérdés
A Marshall-terv
Kelet-Közép-Európa szovjetizálása
A klasszikus hidegháború évei

 

II.
Kelet-Közép-Európa és a nagyhatalmak, 1953-1956
A Szovjetunió 
 A szovjet-kelet-közép-európai viszony átalakulása
 Szovjet válságkezelés és desztalinizáció Kelet-Közép-Európában
A nyugati nagyhatalmak

 

III.
A magyar forradalom és a nemzetközi politika
A magyar társadalom reményei
A Nagy Imre-kormány külpolitikája
A semlegességi nyilatkozat megszületése
A Szovjetunió és a keleti blokk
A nyugati világ, a szuezi válság és az ENSZ 
 Az Amerikai Egyesült Államok 
 Nagy-Britannia, Franciaország és a szuezi válság 
 A magyar kérdés az ENSZ-ben

 

IV.
A forradalom nemzetközi hatása 
A kelet-nyugati viszony alakulása 
Az ENSZ és a harmadik világ 
Az Amerikai Egyesült Államok 
A Szovjetunió 
A keleti blokk
A nyugati közvélemény 

 

FÜGGELÉK
A dokumentumok jegyzéke 
Dokumentumok 
Magyarország 
Szovjetunió 
Amerikai Egyesült Államok 
Nagy-Britannia 
Franciaország 
Ausztria 
Lengyelország 
Jugoszlávia 
Románia 
Csehszlovákia 
Hivatkozások 
Kronológia 
Bibliográfia  (Összeállította Győri László és Kiss András)
Névmutató 
Rövidítések 
Summary 
Contents 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. március 30. péntek

Keresés a honlapon