___Búvópatakok – munkaprogram a 2012-2014-es évekre___Vissza

A munkaprogram teamek és egyének programjaiból áll.

I. Team-programok:

1. ÁB-csoport. Az állambiztonság által „feldolgozott” jobboldali-konzervatív személyek ill. csoportok (1948-89). Vezető: Ungváry Krisztián (1956-os Intézet). Az ÁB-csoport célja az első ütemben (2012-13) 10-15 esettanulmány készítése, amelyből a projekt valamelyik közbülső kötetében, illetve – esetleg – önálló kötet keretében várható megjelenés. Részvétel a projekt workshopjain, hazai és nemzetközi konferenciáján.

2. ID-csoport. A közelmúlt, mint a magyar jobboldal identitásképző tényezője 1990 után.
Vezető:  Rainer M. János (1956-os Intézet). Az ID-csoport célja 3-6 esettanulmány készítése, amelyből a projekt valamelyik közbülső kötetében, illetve – esetleg – önálló kötet keretében várható megjelenés. Részvétel a projekt workshopjain, hazai és nemzetközi konferenciáján.

3. KOMP-csoport:  Jobboldaliak és konzervatívok Kelet-Közép-Európában – 1990 előtt és után; összehasonlítások tanulságai  (1. ütem) illetve Életút-rekonstrukciók: konzervatívok, jobboldaliak életútjai és emlékező stratégiái  (2. ütem). Vezető: Rainer M. János (1956-os Intézet). Az 1. ütemben a résztvevők a releváns szakirodalmi diskurzusok alapján review esszéket készítenének a térség néhány országának (Románia, Szlovákia, Lengyelország és a balti államok) hasonló jelenségeiről. A 2. ütemben (2013 második felétől) a búvópatak-jelenségről elemzések, jelesül személyi esettanulmányok készülnének az OHA interjúi valamint más emlékezeti dokumentumok alapján. Az 1. ütem outputja a projekt valamelyik közbülső kötete lehetne. A 2. ütem önálló kötetben és/vagy a projekt végső kötetében jelenne meg.

II. Egyéni kutatási programok:

1. Standeisky Éva (1956-os Intézet): Sulyok Dezső
2. Tabajdi Gábor (1956-os Intézet): Kádár János és a jobboldal (1945/1956–1989) - A jobboldal és a kádárizmus (1989–2010)
3. Rainer M. János (1956-os Intézet): Túlélés – értékőrzés – áthagyományozás 1945-1989
4. Kenedi János (1956-os Intézet): A Budapester Rundschau-komplexum

Az egyéni programok végső eredménye nyilván tanulmányok sorozata avagy szaktudományos monográfia – ez utóbbi elkészültét azonban nem lehetséges a projekt 2014 végi lejártához kötni. Az egyéni programok résztvevői résztanulmányaikkal jelennének meg a projekt közbülső kötetében (esetleg köteteiben), illetve a zárókötetben. Részt vesznek a projekt workshopjai, hazai és nemzetközi konferenciáján.

Bevezető kötet: Évkönyv 2011/12 megj. 2013 eleje
Közbülső kötet Évkönyv 2013, megj. 2013 vége
Közbülső kötet ÁB-csoport esettanulmányai 2013 vége
Közbülső kötet ID-csoport kötete 2014 közepe
Közbülső kötet KOMP-csoport kötete 2014 közepe
(Az ÁB, ID és KOMP csoportok kötetei „kombinálhatók”.)
Zárókötet – konferencia/nemzetközi konferencia kötet 2014 vége

Workshopok – a projekt résztvevőinek, külső meghívottakkal: félévente (az első 2013 februárjában).
Konferencia 1.: 2013 kora ősz
Konferencia 2.: 2014 tavasz (legkésőbb június)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2012. december 23. vasárnap

Keresés a honlapon