___Fotográfus életművek___Vissza

2005-ben a Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot írt ki fotográfusok életművének feltárására. A pályázat nyertesei 1956-os Intézet ajánlásai alapján közösen alakították ki a fotográfus-életművek adatait feldolgozó rendszert, amely lehetővé tette az egyes kutatások eredményeinek egységes adatbázisban való feldolgozását.

A pályázaton nyertes hat kutatás mindegyike a magyar fotográfia történetének – különböző szempontból – meghatározó fotográfusai, Nádor Ilona, Almási László, Balla Demeter, Féner Tamás, Gadányi György és Tarcai Béla életművét dolgozza fel. Az egyes kutatások két, egymással szorosan összefüggő tartalmi egységből állnak. Az oral history módszereivel feltárt és dokumentált életút bemutatása az életút interjúk hanganyagából, illetve azok írott változatából áll. Az életútinterjúk webes publikálásra alkalmas, szerkesztett formában; tartalmi elemeik pedig adatbázisba szervezve jelennek meg, lehetővé téve a szövegben való célirányos keresést. Az életútinterjúkhoz kapcsolódnak, mégis külön egységet alkotnak a fotográfusok és a kutatók közös döntései alapján válogatott, az életművet reprezentáló fényképek, melyeknek szintén egységesített tartalmi feltárása a vizualitás területén kínál célzott keresési és összehasonlítási lehetőségeket.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. május 7. hétfő

Keresés a honlapon