___Antall József búvópatakja, 1956–1989___Vissza

Az 1956-os Intézet 2011-ben új kutatásba kezdett. A kutatás tárgya a két világháború közötti magyar konzervatív-jobboldali politikai ideológia, gondolkodás és értékrend, valamint az ezt hordozó, valló társadalmi csoportok útja 1945-től a nyolcvanas/kilencvenes évek fordulójától kezdődő átmenetig, majd – egy esetleges második fázisban – azon túl. Célkitűzéseink részletesebben itt olvashatók: /portal/page/portal/rev/projektek/buvopatakok_projekt, a kutatás munkaprogramja itt: /portal/page/portal/rev/projektek/buvopatakok_munkaprogramAntall József (1932-1993), a Harmadik Magyar Köztársaság első miniszterelnöke 1956-ban huszonnégy éves volt, fiatal, pályakezdő gimnáziumi tanár. Édesapja, idősb Antall József (1896-1974) 1945 előtt magas beosztású köztisztviselő, minisztériumi osztályvezető, 1945 után miniszter volt, a háború után és 1956-ban egyaránt a Független Kisgazdapárt egyik vezető alakja. Fiát sok minden arra predesztinálta, hogy az 1980-as évek végén az újjáalakuló Kisgazdapártban találja meg politikai helyét.

 

Ám amint az itt közölt dokumentumokból kiderül, Antall Józsefnek már 1956-ban is más elképzelése volt erről. Az 1. sz. irat részlet „Kátai György” fedőnevű állambiztonsági ügynök 1960. augusztusi jelentéséből. „Kátai” Antall osztálytársa (és jó barátja) volt a budapesti Piarista Gimnáziumban. 1980-ról 1989-ig informálta a titkosrendőrséget Antall politikai nézeteiről. 1960-ban épp (Antallal sokban közös) 56-os szerepvállalásával zsarolták, így szervezték be. A Keresztény Ifjúsági Szövetség megalakításának kísérlete nem tartozott a legfontosabbak közé, de alkalmat adott Antallnak, hogy elmondja barátainak a nagy, jobbközép konzervatív pártra vonatkozó koncepcióját. Akadhatott a „szerveknél” olyasvalaki 1988-ban, 1989-ben, aki még emlékezett „Kátai” csaknem harminc évvel korábbi jelentésére. Ha akadt ilyen, a 2-5. sz. dokumentumok (ún. napi operatív információs jelentések, amelyeket a BM felső vezetői kaptak, de alapanyagul ugyanolyan jelentések szolgáltak, mint az 1960-as) olvastán azt hihette: 1956-ban megállt az idő. Antall érvelése, de még az apropó, sőt a szereplők egy része is megegyezett. Ahogyan egyezett az is, hogy amint 1956-ban, úgy 1989-ben sem valósult meg Antall József búvópatakként rejtőző víziója a magyar jobboldal konzervatív középpártjáról...

 

1. számú irat
Részlet a BRFK Politikai Nyomozó Osztályának jelentéséből az „Antall” ügyről

ÁBTL 0-11386/2

1960. augusztus 17.

 

2. számú irat
A BRFK III/A alosztályának napi operatív információs jelentése

ÁBTL 2.7.1. NOIJ BRFK-148 1988. 08.
1988. augusztus 22.

 

3. számú irat
A BRFK Állambiztonsági szerv III/A alosztály napi operatív információs jelentése

ÁBTL 2.7.1. BRFK-12
1989. január 25.

 

4. számú irat
A BRFK Állambiztonsági szerv III/A alosztály napi operatív információs jelentése

ÁBTL 2.7.1. BRFK-87
1989. május 26.

 

5. számú irat
A BRFK Állambiztonsági szerv III/A alosztály napi operatív információs jelentése

ÁBTL 2.7.1. BRFK-130
1989. július 28.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2013. október 21. hétfő

Keresés a honlapon