___1956 – régi elbeszélések és új interpretációk. A kétezres évek megközelítései (tudományos konferencia), 2012. november 27.___Vissza

Az OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum terve az OSZK 2012. évi tudományos konferenciájára (a pontos időpontokról és a helyszínről később adunk tájékoztatást) 
Ezen belül az 1956-os Intézet – Oral History Archívum panelje 2012. november 27-én délelőtt (25 perces előadások):

Kezdés: 11 óra
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár (Bp. I. Szent György tér 4-6.)


A. Események

1. Budavár ostroma, 1956 (Eörsi László)
1956 november 4-én mintegy 80 főnyi civil fegyveres igyekezett megállítani a szovjet intervenciós haderőt a Várnegyedben. A kilátástalan küzdelem, amely november 7-éig tartott, mindkét féltől követelt áldozatokat, és a Magyar Országos Levéltár is leégett.

2. Utcakép a Corvin-közben 1956  (dr. Ungváry Krisztián)
A Corvin-köz 1956 utcai harcainak szimbolikus helyeként közismert. Kevéssé ismert azonban az, hogy ezen a helyen pontosan hány szovjet harcjárművet pusztítottak el a felkelők, holott a fennmaradt fotók alapján az események meglehetősen jól dokumentáltak. Az előadás a Corvin-köz elleni fegyveres akciókat és az elpusztult szovjet technikát kívánja bemutatni.

3. Önrendelkezési illúziók (Somlai Katalin)
Békés megye kistelepülésein az 1956 októberében megválasztott forradalmi bizottságok és a tanácsrendszer hivatalos helyreállításával restaurált kommunista községi tanácsok egymáshoz való viszonya, törekvéseik, személyi összetételük változása a forradalom leverését követő hónapokban.

4. Munkástanácsok a forradalomban (dr. Keller Márkus)
Az 1956-os munkástanács-jelenség recepciója a nyugat-európai szakirodalomban és beszámolókban a forradalom utáni évtizedekben.

Kávészünet

B. Elbeszélések, interpretációk

5. 1956 államvédelmista elbeszélésekben (Tabajdi Gábor)
A közelmúltban kutathatóvá vált iratok (elsősorban a politikai rendőrség személyi állományának iratai, valamint belügyi pártiratok) lehetővé teszik a pártállami rendszert mindvégig támogató intézmény, illetve csoport: az államvédelem (tagjainak) 1956-hoz kötődő elbeszéléseinek mélyebb vizsgálatát. Az elemzés a kádárista hatalom által kanonizált történetek és a belső dokumentumokban feltáruló események viszonyára koncentrál.

6. Az erőszak tere. A budapesti pártbizottság ostromának ábrázolásai (dr. Lénárt András)
Az előadás azt kísérli meg bemutatni, hogy az 1956-os forradalom egyik emblematikussá emelt eseménysorát, a budapesti Köztársaság téri pártház ostromát hogyan igyekezett a Kádár-rezsim felhasználni saját legitimációjához, valamint hogyan változott meg, jelentéktelenedett el a szerepe az 1989-90-es rendszerváltás után.

7. A forradalom jelentésváltozatai – az 50. évfordulón és túl (dr. Rainer M. János)
Mit adott a magyar forradalom jelentéseihez és értelmezéseihez a kerek évforduló? Mennyiben beszélhetünk majd hat évtized után a forradalom letisztult történeti emlékezetéről (kánonjáról), kollektív emlékezetéről, illetőleg hagyományáról?

Vita


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2012. november 20. kedd

Keresés a honlapon