___Felhívás a Nagy Imre-per hangdokumentumainak ügyében___Vissza

Június 9-én lesz ötven éve, hogy megkeződött a Nagy Imre-per tárgyalásának utolsó szakasza. Május 28-án arra kértük kollégáinkat, hogy az alábbi felhívás aláírásával segítsenek abban, hogy létrejöjjön egy különleges emlékezeti esemény. Ez, reményeink szerint, a megvalósulás küszöbén áll. Köszönjük támogatásukat.

Rév István, OSA Archivum

Rainer M. János, 1956-os Intézet


Felhívás a Nagy Imre-per hangdokumentumainak ügyében

Az ötven évvel ezelőtt lezajlott Nagy Imre-per a magyar közelmúlt egyik, szimbolikusan is legkiemelkedőbb jelentőségű eseménye volt. Annak idején, még a korabeli törvényes előírásokat is megszegve, a politikai hatalom - Nagy Imre tiltakozása ellenére - zárt tárgyalást rendelt el.  A magyar közvélemény így csak utólag értesülhetett arról, hogy az ország miniszterelnökét, kormányának tagjait illetve munkatársait kivégezték, vagy súlyos börtönbüntetésre ítélték.
Tudomásunk van arról, hogy a Magyar Országos Levéltár a Széchényi Könyvtár szakmai és technikai segítségével digitalizálta a Nagy Imre-per során rögzített teljes hanganyagot. Ezzel elhárult a technikai akadálya annak, hogy a magyar közvélemény ötven év után végre megismerkedhessen ezzel a kulcsfontosságú dokumentummal, amely a per áldozatainak megnyilatkozásait illetően az egyetlen hiteles, vágatlan és autentikus forrás. Az OSA Archivum és az 1956-os Intézet azt tervezte, hogy ötven évvel az események után az eredeti időrendet követve nyilvánosan lejátssza az 1958 júniusi tárgyalás hangfelvételét.
Úgy értesültünk, hogy a levéltár vezetése adatvédelmi okokra hivatkozva elzárkózik a felvétel kiadásától. Úgy véljük, hogy a levéltári és az adatvédelmi törvény életszerűtlen, szűkkeblű, a törvényalkotó eredeti szándékaival ellentétes értelmezése gördít akadályokat a megismerés és az emlékezés útjába. Megítélésünk szerint a Nagy Imre-per dokumentumai, beleértve a hanganyagot, kiemelt fontosságú közérdekű adatok. Alulírott történészek és levéltárosok ezért felhívjuk a Magyar Országos Levéltár vezetését, hogy az 50. évforduló alkalmából tegye lehetővé a per hangfelvételének lejátszását.

Bak János, történész
Bácskai Vera, a történettudományok doktora
Békés Csaba, történész
Borhi László, történész
Bottoni, Stefano, történész, Bolognai egyetem
Csorba Csaba, történész
Eörsi László, történész
Germuska Pál, történész
Gerő András, a történettudományok doktora
Hajdu Tibor, a történettudományok doktora
Horváth Sándor, történész
Ivacs Gabriella, levéltáros
Jeszenszky Géza, történész
Keller Márkus, történész
Kenedi János, történész
Király Béla, hadtörténész, vezérezredes
Klaniczay Gábor, a történettudományok doktora
Kontler László, történész
Lénárt András, történész
Litvánné Gál Éva, történész
M. Kiss Sándor, történész
Majsai Tamás, történész
Marelyn Kiss József, történész
Marosi Ernő, művészettörténész, akadémikus
Mink András, történész
Nóvé Béla, történész
Ormos Mária, történész, akadémikus
Orosz István, történész, akadémikus
Pajkossy Gábor, történész
Pécsi Vera, történész
Péteri György, történész, Trondheimi egyetem
Pető Andrea, történész
Révész Béla, történész
Ripp Zoltán, történész
Romsics Ignác, történész, akadémikus
Standeisky Éva, történész
Szabad György, történész-levéltáros, akadémikus
Szakály Sándor, a történettudományok doktora
Tischler János, történész
Tóth Eszter Zsófia, történész
Trencsényi Balázs, történész
Ungváry Krisztián, történész
Valuch Tibor, történész
Varga Balázs, történész


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. május 30. péntek

Keresés a honlapon