___Ti-ti-ti-ti ti-ti tá! (Szabad magyar választást!)___Vissza

Olsvai Imre zeneakadémiai hallgató iratai az 1956-os forradalomból
Volt OSZK-munkatárs ajándéka az 1956-os Intézetnek

Olsvai Imre (1931-2014) kiváló zenetudós, népzenekutató, Kodály Zoltán és Szervánszky Endre tanítványa, az MTA Népzenekutató Csoportja, majd Zenetudományi Intézete főmunkatársa volt (önéletrajza: http://www.napkut.hu/naput_2000/2000_10/048.htm, életrajza: http://gerzanics.hu/2014/02/23/dr-olsvai-imre-nekrolog/), a dunántúli magyar népzene egyik legkiemelkedőbb gyűjtője. Munkássága, kutatásai, pedagógiai tevékenysége és művei beírták nevét a magyar zenetörténetbe.

Olsvai Imre adatközlőkkel Somogy megye, 1951 Olsvai Imre, 1951

Kevesen tudták, hogy Olsvai (akkori, eredeti nevén Vavrinecz) Imre aktív résztvevője volt az 1956-os forradalomnak. 1956-ban szerzett zenetudományi-népzenekutatói diplomát, de zeneszerző szakon még a Zeneművészeti Főiskola hallgatója volt (második diplomáját 1958-ban kapta meg.) Feljegyzéseit, az általa megőrzött iratokat húga, Vavrinecz Veronika, 1956-ban ugyancsak a Zeneakadémia hallgatója, később évtizedeken át az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának tudományos munkatársa bocsátotta rendelkezésünkre – amit ezúton is köszönünk.

Olsvai Imre, 1956 Olsvai Imre (balra, hátul) kollégáival

Valószínűleg zeneakadémista társaival vett részt vett az október 23-i tüntetésen a Parlament előtt, majd ott volt az október 25-i, úgynevezett „véres zászlós” demonstráción is. Október 23-án a feltehetőleg a zsebében lévő cédulákra (a Zeneakadémia koncertjeire szóló ingyenes hallgatói belépő-kérelmekre) jegyezte fel a hallott (és bizonnyal általa is skandált) jelszavakat. Olsvai Imre este hat órától majdnem kilencig (feltehetően Nagy Imre beszédéig) a pontos idő feltüntetésével öt cédulán rögzítette a jelszavak változását.

Kérőlap hangversenyre való belépéshez Jelszavak 1956. október 23-án 1. oldal
Jelszavak 1956. október 23-án 2. oldal Jelszavak 1956. október 23-án 3. oldal
Jelszavak 1956. október 23-án 4. oldal Jelszavak 1956. október 23-án 5. oldal
A DOKUMENTUMOKAT ITT BÖNGÉSZHETI NAGYBAN!

Feljegyzése jól érzékelteti a tömeg radikalizálódását és a gyűlés dinamikáját. Az október 25-i tüntetésről készült feljegyzése ugyancsak pontosan rögzíti annak idejét (12.30 – 17.00 óra). Ezen kívül nemcsak útvonalát (Sztálin tér [ma Dózsa György út] – jugoszláv követség – Dózsa György út – Lehel utca – Váci út – Vörös Csillag Nyomda [a mai Nyugati tér közelében, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Stollár Béla utca sarkán] – Bajcsy-Zsilinszky út – Madách tér – Tanács [ma Károly] krt. – Kossuth Lajos utca – Petőfi Sándor utca – Október 6. utca – angol követség – amerikai követség), az elhangzott jelszavakat, hanem még utóbbiak ritmusképletét is rögzítette. Hiába, a zenész a forradalomban is zenész marad...

Jelszavak, ahogy egy zenész hallotta
A DOKUMENTUMOT ITT BÖNGÉSZHETI NAGYBAN!

Olsvai Imre ceruzával írt feljegyzései egyedülálló személyes dokumentumok a forradalom első napjairól. Október 26-i kelettel őrizte meg a MEFESZ titkos vezérkara aláírású Kiáltvány a magyar nemzethez! című gépelt röplapot. Ez az eddig ismeretlen dokumentum lehetséges, hogy korábban született, mert nincs a szövegben utalás az október 25-i Kossuth téri vérengzésre – úgy tűnik hogy még a 23-i tüntetésre adott fegyveres hatalmi válasz és a szovjet katonai beavatkozás hatása alatt született.

A Kiáltvány a nemzethez! című röplap, 1956. október 26.
A DOKUMENTUMOT ITT BÖNGÉSZHETI NAGYBAN!

Olsvai Imrét valamikor november első napjaiban beválasztották a MEFESZ zeneakadémiai vezetőségébe. Amint sajátkezű feljegyzéseiből kiderül, már október 30-án tagja lett a diákszállóban megválasztott ideiglenes vezetőségnek, amelyet azután a hallgatóság megerősített – a diákok forradalmi szervezete együttműködött a Forradalmi Bizottsággal.

Olsvai Imre feljegyzése a MEFESZ zeneakadémiai üléséről
1956. október 30.
A DOKUMENTUMOT ITT BÖNGÉSZHET NAGYBAN!

Érdekesség, hogy távollétében az ideiglenes vezetőségbe választották Antal Imre zongora szakos hallgatót, a későbbi népszerű műsorvezetőt és televíziós személyiséget is. Valószínűleg a Zeneakadémia forradalmi bizottsága (esetleg a budapesti művészeti főiskoláké közösen) fogalmazta az itt közölt utolsó dokumentumot, az 1956. november 12-én kelt Nyilatkozatot, amely a harcok utáni első ülésen elfogadott határozat lehetett.

A Zeneakadémia Forradalmi Bizottságának határozata
1956. november 12.
A DOKUMENTUMOT ITT BÖNGÉSZHETI NAGYBAN!

Olsvai a közreadott dokumentumokon kívül két dossziéban még számos ismert röplapot, a forradalmi sajtó néhány darabját, továbbá a MEFESZ-szervezet vezetőségének névsorait és működésükre vonatkozó más iratokat őrzött meg. Ezek túlnyomórészt a vöröskeresztes és más segélyek 1956 november-decemberi szétosztásáról szólnak. A teljes iratanyag az OSZK 1956-os Intézet és Oral History Archívum Könyvtára kéziratgyűjteményében (Ki/803 számon) található – és természetesen a kutatók rendelkezésére áll. Olsvai Imre itt látható fotóit, amelyek az 1950-es években készültek róla, ugyancsak húgának, Varvinecz Veronikának köszönhetjük.


Budapest, 2015 októberében Rainer M. János


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. október 20. kedd

Keresés a honlapon