___Ellenálló a WC-ben___Vissza
Germuska Pál

Ellenálló a WC-ben

A lengyel Slawomir Mrozek jó húsz évvel ezelőtt Az utolsó huszár című groteszk novellájában bemutatta Lucust, a „hőst”, a kommunista rendszer esküdt ellenségét, akit a „fontosság és titokzatosság köde” lengett körül. A novellában Lucusra egyaránt büszke a felesége, az édesanyja és a nagymamája, aki a dédunokái elé is példaképként állította apjukat. Lucus cselekményét igyekszik mindig jól konspiráltan végrehajtani, hogy félrevezesse üldözőit. Lucus megrögzött WC-firkáló: „betér a nyilvános árnyékszékbe. Gondosan bezárkózik a fülkébe. Néhány pillanat múlva villogó tigrisszemmel még egyszer körülnéz, hogy egyedül van-e, aztán villámgyorsan előveszi zsebéből ceruzáját, s fölírja a falra: »Le a bolsevizmussal!«” Egyszer azonban átalakítás – az ő szemében konspiráció – miatt zárva találja a nyilvános illemhelyet, de nem adja fel a harcot: előbb a pályaudvaron próbálkozik, ahol éppen szabadságra igyekvő katonák „szállják meg” a mosdókat, majd vonatra ülve az első „szegényes falucskáig” utazik, hogy újra „harcolhasson”. A helybéliek felvilágosítják, hogy náluk még árnyékszék sincsen: „Mi az erdőbe járunk, uram...”. Lucus sem tehet mást, a kiserdő bokrai közé gázolva a hóba írja lázadó üzenetét: „Franco tábornok majd megmutatja nektek!”

Azóta Mrozek hazájában is, nálunk is lezajlott a rendszerváltás, s manapság már annyi az egykori ellenálló, mint 1945 után a partizán. De nálunk is voltak igazi Lucusok. A Történeti Hivatalban egy ún. objektumdossziéban találtam rá a következő jelentésre, amelyet alább betűhíven közlök:

 

„BM Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III. Alosztály. Szigorúan titkos!
Tárgy: Salgótarjáni Acélárugyárban történt ellenséges tartalmú firkálásról,
Jelentés, Salgótarján, 1965. augusztus 12.

 

1965. augusztus 11.-én 08.20 h-kor R. J. a Salgótarjáni Acélárugyár üzemrendészeti osztály vezetője telefonon bejelentette, hogy az Acélárugyár vasöntöde és TMK. közös férfi WC-jében ismeretlen tettes kézirásától származó, kommunistákat gyalázó feliratot találtak. Egyúttal közölte azt is, hogy a helyszint megérkezésünkig a rendészet egyik dolgozója útján biztositja. A Salgótarjáni Acélárugyárba L. L. r. [rendőr] szds. [százados] vizsgálati alosztályvezető elvtárssal szálltunk ki a helyszin megtekintésére. Megérkezésünkkor R. et. [elvtárs] elmondta, hogy a kommunistákat gyalázó feliratról az üzemrendészetre 1965. augusztus 11.-én 07.45 h-kor N. J. TMK üzemi dolgozó tett bejelentést, akit a bejelentés megtételére Sz. L. üzemlakatos MSzMP-tag munkásőr kért meg. A helyszin megvizsgálása után az alábbiakat állapitottuk meg: A vasöntöde és TMK. közös férfi WC-ben a kovács tanulómühely felőli bejárattól számitott harmadik WC fülke furnér lemezből készitett jobboldali alsó betét falára grafit-ceruzával az ismeretlen tettes az alábbi szöveget irta: »Szaros kommunisták, mocskos piacilegyek, mindent odaadtok a muszkának, kötelet kaptok rövidesen.« A helyszinen talált szöveg elhelyezéséből arra lehet következtetni, hogy a tettes a szöveget a WC-n ülve a padlószinttől kb. 70 cm. magasságban, a fülke szélétől /bejárati/ 16–17 cm.-re, kissé előredőlve maga felé dőlve készítette. Közben intézkedést tettünk arra, hogy a kommunistákat gyalázó szöveget eredeti formájában a WC. oldalfaláról kivágják, amit később magunkkal hoztunk. /A feliraton található kismértékü elmaszatolódás attól származik, hogy a kivágást végző asztalos karja kivágás közben a szövegrészhez ért./ A helyszin megtekintése után Sz. L. elvtársat az üzemrendészeti vezető irodájába hivattuk. Sz. elvtárs elmondotta, hogy 1965. VIII. 11.-én reggel kb. 07.30 h-kor a TMK. hidmérleg-javitók mühelyében tartózkodott, ahol V. L. neki és az ott dolgozó G. J., B. L., V. I. és T. F. dolgozótársainak arról tett emlitést, hogy a fenti WC.fülkében a már emlitett kommunistákat gyalázó szöveget látta felirva. Sz. et. ezután a WC.fülkét átnézte, hogy V. L. által elmondottak a valóságnak megfelelnek-e. Sz. et. az általa észleltekről a TMK. müvezető irodából akart bejelentést tenni az üzemrendészetre, közben N. J. TMK. rezsi irnoknak is elmondta az általa észlelteket, akivel együtt ujra visszamentek a WC. fülkébe. A fülkében ebben az időben B. L. tartózkodott. V. L. TMK. fémöntő a vele folytatott beszélgetésünkkor elmondotta, hogy a nappalosmüszak kezdete után kb. 06–06.10 h-közötti időben járt a WC. fülkében, s már ekkor a kommunistákat gyalázó szöveg a WC. falára volt irva. /ellenőrzésképpen V-től irásmintát vettünk/. Ugyancsak elbeszélgettünk és irásmintát vettünk B. L. TMK. főmühely esztergályosától, akit Sz. és N. J. elvtársak az emlitett WC. fülkében találtak. B. L. személye azért vált érdekessé, mert a helyszini szemle során is a WC-ben tartózkodott. B. arra hivatkozott, hogy erős hasmenése van és ezért gyakran jár WC-re. A müszak kezdete után 06.30–07 h-közötti időben is volt a WC-ben és már ekkor látta a feliratot. B-t megkérdeztük, hogy milyen tartalmú szöveg volt kiirva, amire az alábbiakat válaszolta: »Piszkos kommunisták odaadtok mindent a muszkának, rövidesen fel lesztek akasztva.« A WC. használatával kapcsolatban megjegyzendő, hogy a TMK., [a] vasöntöde, [a] huzalmüi patentirozó, [az] acélöntöde egy része, a fütőház, [a] hideghengermü dolgozói használják, hárommüszakban kb. 1.800 fő. A firkálással kapcsolatban számitásba jöhető személyek közül ellenőriztem J. B-t, aki az energiánál dolgozik, s megállapitottam, hogy 22 h-tól 06 h-ig volt müszakban. V. L. és B. L. TMK. üzemi dolgozók elmondásaiból az állapitható meg, hogy a feliratot a 11.-i nappalos müszakot megelőzően készitette el az ismeretlen tettes.

S. F. r.hdgy. [rendőr hadnagy]”

 

Beleborzong az ember, ha arra gondol, milyen izgalmat élhetett át a mindenre kiterjedő nyomozás alatt a mi Lucusunk, aki, úgy tűnik, megúszta. (A dossziéban legalábbis nincs nyoma a bűnös leleplezésének.) Azóta 35 év telt el. Ha él még az egykori „ellenálló”, ha nem vitte el őt a szívinfarktus a gyár felszámolása miatt, és nem munka nélküli rokkantnyugdíjas, remélem, elégedetten gondol vissza a történtekre, s talán még ma is hősnek érzi magát, aki kitüntetést érdemelne. Amitől véresen komoly e tragikomikus történet: ha a salgótarjáni WC-firkálót akkor elkapták (volna), legalább fél év letöltendő (nem felfüggesztett!) börtönt kapott (volna) államellenes izgatásért. És ezt nem illik elfeledni.

Népszabadság, 2000. augusztus. 14., 10. o.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon