___Dokumentumközlés: Javaslat Illyés Gyula 50. ...___Vissza
 

MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE
SZIGORÚAN BIZALMAS!

AGITÁCIÓS ÉS PROPAGANDA OSZTÁLY
Készült 14 pld-ban.FM.

NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM

 

 

Javaslat

Illyés Gyula 50. és Kodály Zoltán 70. születésnapjával kapcsolatos megemlékezésre

1./ Illyés Gyula Kossuth-díjas író 50. születésnapjával /nov. 2./ kapcsolatos megemlékezésre vonatkozólag a következőket javasoljuk:

a./ A Népköztársasági Érdemrend II. fokozatának adományozása, kis személygépkocsi ajándékozása.

b./ November 1-én az Írószövetségben ünnepi est rendezése, üdvözlő beszédet tart: Kónya Lajos.

Az ünnepi est után szűk körű vacsora.

c./ November 2-án este a Nemzeti Színházban az Ozorai példa kerül előadásra /rendes előadás/, előtte a Nemzeti Színház igazgatója rövid megemlékezést tart.

d./ Lapok, folyóiratok, Rádió megemlékezéseket közölnek.

e./ A Szépirodalmi Könyvkiadó kiadja Illyés válogatott verseit, a „Puszták népé–-t és „Petőfi–-t 10-10.000 példányban, feltüntetve, hogy a kiadás az 50. születésnap alkalmából jelenik meg.

f./ A Kultúrkapcsolatok Intézete az évfordulóval kapcsolatosan megfelelő anyaggal látja el a baráti országokat.

2./ Kodály Zoltán 70. születésnapjával /dec. 16./ kapcsolatos megemlékezésre a következőket javasoljuk:

a./ A Népköztársaság Kormánya táviratban üdvözli Kodály Zoltánt.

b./ A „Kiváló Művész– cím adományozása.

c./ Zeneiskolák növendékei részére Kodály Zoltán-ösztöndíj alapítása.

d./ A Zeneművészek Szövetségének ünnepi ülése, üdvözlő beszédet tart: Szabó Ferenc; utána szűk körű vacsora.

e./ Az Operaház felújítja a „Háry János”-t.

f./ Az Országos Filharmónia 3 hangversenyt rendez Kodály műveiből.

g./ A Zeneműkiadó megjelenteti reprezentatív kiadásban a Kállai-kettőst, a Gyermektáncok-at és az adagió-t, feltüntetve, hogy a kiadás a 70. születésnap alkalmából jelenik meg.

h./ A Hanglemezgyártó 10 Kodály-művet vesz fel hanglemezre és ezeket díszalbumban nyújtja át Kodály Zoltánnak.

i./ A Tudományos Akadémia kiadja a Kodály Zoltán szerkesztette Arany János-féle dalgyűjteményt, valamint egy zenetudományi dolgozatokat tartalmazó Kodály-emlékkönyvet.

j./ A Rádió sorozatot ad az évfordulót megelőző és az azt követő időkben Kodály jelentős műveiből, s felveszi a kapcsolatot a baráti országok Rádióval, hogy azok is adjanak Kodály-műveket /anyagküldés/.

k./ A Kultúrkapcsolatok Intézete megfelelő anyagokkal látja el a baráti országokat az évforduló alkalmából.

Budapest, 1952. október 13.

 

 

Jegyzőkönyv az MDP Központi Vezetőség Titkárságának értekezletéről

 

3./ Javaslat Illyés Gyula 50. és Kodály Zoltán 70. születésnapjával kapcsolatos megemlékezésre.

/Horváth Márton elvtárs javaslata./

 

A Titkárság a javaslatot az alábbi módosításokkal fogadja el.

Illyés Gyula a Népköztársasági Érdemrend II. fokozatát kapja.

Kis személygépkocsi ajándékozása elmarad.

Illyés válogatott verseinek kiadásánál feltétlenül ragaszkodni kell a haladó politikai irányú versekhez.

Kodály Zoltánt születésnapján a kormány ne üdvözölje.

Kodály Zoltán a Népköztársasági Érdemrend I. fokozatát kapja.

A szovjet és népi demokrata zeneszerzők üdvözöljék Kodály Zoltánt 70. születésnapja alkalmából.

 

 

k.m.f. Rákosi

főtitkár

 

MOL, MDP–MSzP. gyűjt. 276/54/224. ő.e.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon