___1956 az európai tankönyvekben___Vissza

Konferencia: 1956 az európai tankönyvekben

Szakolczai Attila tanulmánya: 1956 a középiskolai tankönyvek tükrében
(Évkönyv, 1995, 326-333. o.)


A Károlyi József Alapítvány 2006. április 6-9-ig nemzetközi szemináriumot szervez a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyban, ahol a történelemoktatás és a tudományos kutatás közeledését és integrációját állítják a tanácskozás középpontjába.

A konferencia céljai:

  • áttekintést nyújtani a jelenkortörténettel kapcsolatos történelemtankönyv-kutatás jelenlegi helyzetéről
  • részletes elemzést nyújtani 1956 történelmi eseményeinek megjelenítéséről magyar, lengyel, román és olyan más kelet-közép európai országok történelemtankönyveiben
  • elhelyezni az eredményeket a nyugat-európai (francia, német, osztrák, olasz, brit) történelemtanítási anyagok összehasonlító kontextusában
  • felmérni a tudományos kutatás jelenlegi hiányosságait és azon szükségleteket, melyek elkerülhetetlenek a történelemoktatás és -tankönyvkutatás színvonalának emeléséhez. E cél elérésének alapvető előfeltétel az eseményeket kutató történészek és a történelemtanárok párbeszéde.

A kezdeményezés eredményeinek széles körű ismertetése céljából a közeli általános iskolában tankönyvkiállítást szerveznek. Ezzel egyidejűleg, a Fejtő Ferenc Archívum anyagából származó korabeli magyar és külföldi sajtókivágások alapján készített kiállítás lesz látható a rendezvény helyszínén. Az eseménynek a Károlyi József Alapitvány biztosít helyet, a fehérvárcsurgói Európai Találkozások Kulturális Központjában, a Károlyi-kastélyban, Budapesttől 80 km-re.

Forrás: www.rev.hu
Program:

Április 7. péntek

10:00 a konferencia megnyitója, beszédet mond Károlyi György

I. Történelemtanítás és iskolai kutatás

Sorin Antohi (CEU): Történelemtanítás-elmélet mint elméleti és társadalmi kihívás
Gyarmati György (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatója: Elmélkedések 1848-ról 1956-ban - Tavasz az őszben
Thomas Schreiber (történész, újságíró, Párizs): L'image des événements de 56 dans la recherche historique française vue par un chercheur et témoin (Az 56-os események képe a francia történelemkutatásban egy kutató és tanú szemszögéből)

11:30 Kávészünet, és "1956 a sajtóban" - a Fejtő Ferenc archívum külföldi  (és magyar) újságrészleteket bemutató kiállításának megnyitója.

II. Az 1956-os történelmi események bemutatásának taglalása

Baracs Nóra: Újraírás és/vagy korrekció 1956 megjelenítésében a magyar nyelvű középiskolai tankönyvekben
Szakolczay Attila (56-os Intézet): Problémák a mai Magyarországon 1956 vonatkozásában
Maczej Górny: Hungarian 56' and Prague Spring in Polish history textbooks after 1989 (A magyar 56 és a prágai tavasz a lengyel történelemtankönyvekben 1989 után)
Beszélgetés

13:30 - 14:30 Ebéd

Razvan Parianeu PhD (ifjúsági társkutató,  Pasts Inc, Történettudományi Intézet CEU, Budapest): The moment when hopes vanish. Memory, trauma and desolation (A pillanat, amikor a remények elvesznek. Emlékezés, megrázkódtatás és elhagyatottság)
Katarina Kovacevic (Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem tanszék): The Yugoslav perspective of the 1956 Hungarian event as seen in history textbook,. research and testimonies (Az 1956-os magyar események a történelemtankönyvekben jugoszláv szemszögből, kutatás és bizonyságok)
Juraj Marusiak (Szlovákia): Hungarian revolution 1956 and Polish "October" 1956 in Slovak history textbooks and social memory (Az 1956-os magyar forradalom és a lengyel 1956-os "október" a szlovák történelemtankönyvekben és a társadalom emlékezetében)
Beszélgetés

16:00 - 16:15 Kávészünet

Hubert Tison (Történelem-Földrajz Tanárok Egylete, Párizs): 56 dans les manuels scolaires en France (1956 a tankönyvekben Franciaországban)
Hans Almgren, (az Euroclio svédországi képviselője): 1956 in Swedish History teaching and History text books (1956 a svéd történelemtanításban és történelemkönyvekben)
Diana Laffin (Történelem Egyesület, Egyesült Királyság): Hungary in 1956: How do English textbooks handle cause and effect? What is included and what is omitted (Magyarország 1956-ban: hogy kezelik ennek okait és következményeit az angol történelemtankönyvek?)
Richard Dargie (UKHTEN): Cold War studies in the cold, far North - what do Scottish pupils actually understand about the events of 1956? (Hidegháborús tanulmányok a hidegben, távol északon - mit értenek a skót diákok napjainkban az 1956-os események alatt?)

18:30 az első napi előadások vége, a történelemtankönyvek kiállításának bemutatója (a szemináriumhoz közeli általános iskolában)

Április 8. szombat

9:30 Előadások
Guido Franzinetti (Kelet-Piemonti Egyetem Kelet-Európai Történelem- és Politikatudományi Tanszékének lektora és társkutatója): The Hungarian 1956 Revolution in Italian Textbooks: too little, too late? (Az 1956-os forradalom az olasz tankönyvekben: túl kevés, túl későn?)
Gertrud Liedtke (VDGL, Németország): 1956 in deutschen Geschichtsbüchern und Museen Beispiele und kritische Bewertung
Beszélgetés

12:00 - 13:00 Ebéd

III. Történelem és emlékezet
Lehet a történelem iskolai formában történelmi tudatosság? Európai tudatosság?
Hiány és szükséglet

Jean Pierre Titz (Európa Tanács, Történelemoktatatási osztály vezetője): La dimension européenne dans l'enseignement de l'histoire: multiperspectivité et synthese (Az európai dimenzió a történelemtanításban: több szempont és szintézis)
Dr. Hanna Schissler (Georg Eckert Tankönyvkutató Intézet, Braunschweig): Textbooks as Collective Memory and Social Project (A tankönyvek mint kollektív emlékezés és társadalmi elgondolás)
Bojana Petric (nyelvész, oktató, ELTE, Budapest): Discourse analysis of history textbooks: A pedagogical perspective: the use of collective memory as a learning tool (A történelemtankönyvek előadásmódjának elemzése: pedagógiai nézőpont, a kollektív emlékezet alkalmazása mint oktatási segédeszköz)

Történészek, történelemtanárok és tankönyvszerzők párbeszéde az eseményekről. A tankönyvszerzők álláspontja: Bihari Péter. A kiadók vélekedése: Szalay Sándor Sulinova Tankönyviroda, Vilelhelm József Korona Kiadó, Pálinkás Mihály Nemzeti Tankönyvkiadó.

Beszélgetés
Következtetések

17:30 a konferenciát záró fogadásTovábbi információ: Károlyi Angelica angelica@karolyi.org.hu

Résztvevő szervezetek:
Pasts Inc., Történettudományi Intézet CEU
A Magyar Történelemtanárok Egylete (TTE)

Támogatók:
Hans Seidel Alapítvány
Francia Intézet
Robert Schumann Alapítvány

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon