___András Lénárt [Lénárt András]___Back

Personal data:
Name: András Lénárt
Place/date of birth: Budapest, October 3, 1975.
Email:
lenart.andras@ella.hu

Education:
2002- PhD studies at the Loránd Eötvös University of Sciences (ELTE), Department of Economic and Social History, Budapest.
2002 Defence of degree work:
1. Spain's accession to the European Union (ELTE, Department of Spanish Language and Literature).
2. Advertising in Hungary in the 1960s (ELTE History Department).
1997-2002 ELTE Sociology Institute, sociology major specializing in media sociology.
1995-2002 ELTE Arts Faculty, history and Spanish language major.
1990-95 Secondary school studies: Mihály Károlyi Hungarian-Spanish Dual-Language Gymnasium, Dual-Language Section.

Language knowledge:
Spanish: higher proficiency certificate (C1).
English and German: intermediate proficiency certificates (B2).

Scholarships for study abroad:
Spring semester, 2001: Erasmus Scholarship, Humboldt University, Department of European Ethnology
May 2005: Kuno Klebelsberg Research Scholarship, Vienna, Collegium Hungaricum
September 2005: Research scholarship, Vienna, Collegium Hungaricum

2009: Collegium Hungaricum and Ernst Mach scholarships, Vienna.

Scholarly work:
Since 2003: research fellow at the 1956 Institute, Budapest

Publications

Studies
Az életművész (The enthusiast-Oral History study). In: Az 1956-os Intézet Évkönyve 2000. (Yearbook of 1956 Institute). Budapest, 2000, 179-92.

Stíluskérdés? Az elbeszélt források néhány ismérvéről és publikálásukról (A question of style? Some principles of narrated sources and publication of them). In: Az 1956-os Intézet Évkönyve 2004. Budapest, 2004, 211-31.

A Magántörténelem 1956 és a Kádár-korszak projekt keretében szerkesztett interjúk (Dr. Forintos György, Gömöri György, Karátson Gábor, Pákh Tibor, Pelcz József) (Private History, 1956 and the Kádár Period programme).

"Az én huszadik századom". Recenzió Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem c. könyvéről ("My 20th century." Review of Ágnes Losonczi's book History as Destiny). Múltunk, 2005 I/4, 201-6.

"Nevet nem szabad kérdezni!" Közvélemény-kutatás Magyarországon 1945 és 1949 között ("Ask no names!" Public-opinion research in Hungary in 1945-9). A demokrácia reménye Magyarország, 1945 (The hope of democracy. Hungary 1945). Évkönyv XIII. 2005. Budapest: 1956-os Intézet, 2005, 146-75.

Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen. In: Die ungarische Revolution und Österreich 1956. Edited by Murber, Ibolya, and Zoltán Fónagy, Zoltán. Vienna: Czernin Verlag, 2006, 465-95.

Nyugdíjas diákok visszaemlékezései az ausztriai magyar gimnáziumokról, 2005-1956 (Recollections of elderly students of the Hungarian gymnasia in Austria).  Educatio, 2006/3, 623-30.

Történetgyűjtés. Az Oral history tudományos műhelyei Magyarországon 1945 után (Collecting stories. The workshops of oral history in Hungary after 1945). Aetas, 2007/1 (forthcoming).

Magyar diákok Ausztriában 1956-7 (Hungarian students in Austria). Thematic website (writing and compilation).

Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten. In: Der Ungarnaufstand. Das Jahr 1956 in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Kende, Péter und Wolgast, Eike Budapest, 2007. 73-82.

Újra "otthon". Hazalátogató ötvenhatos emigránsok (Home again. Visits home by '56 émigrés). In: Germuska, Pál, and János M. Rainer, eds: Évkönyv XV.

"Druzsba Express". Utazás az Express Ifjúsági és Diák Utazási Irodával az 1970-es években ("Drushba Express." Travels with the Express Youth and Student Travel Agency in the 1970s). Regio, December 2008. (Also in German-language volume of proceedings, December 2008.)

Az elbeszélt források használata a jelenkortörténet-írásban (The use of oral sources in contemporary historiography). In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series tom. XXXVI. Sectio Scientiarum Medialium. Also in: Az interjú mint sajtóműfaj és módszer c. konferencia írásban megjelent előadásai (Written contributions to the conference "The interview as a press genre and method"). Ed. József Martin. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Médiatudományi Tanszék, 2009, pp. 57-65.

 

Conference contributions
Public-opinion research in Hungary in 1945-9. Hope of Democracy. Hungary, 1945. Budapest, June 2005.

We report in confidence. The image of Hungary in the background materials of Radio Free Europe. Changes of Concept: Social Inequality, the Agent Question, and National and Political Community in Central Europe. Budapest: László Teleki Institute, September 28-9, 2006.

Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten In Memory of the 1956 Hungarian Revolution. Heidelberg: Heidelberger Akademie der Wissenschaften/Stuttgart Hungarian Cultural Institute, October 12, 2oo6.

Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen. Die ungarische Revolution und Österreich 1956. Vienna: Collegium Hungaricum/Universität Wien/ Österreichisches Staatsarchiv, November 7-8, 2006.

Daniel takes a Train. (Film by Pál Sándor, 1984). Introduction. Cinemagrophy of the Holocaust, Budapest, March 8-10, 2007.

"Történetgyűjtés" - Oral history archívumok Magyarországon ("History collecting". Oral history archives in Hungary). Aetas, 2007/2:5-30.

Stefano Bottoni, ed. Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956-1959) (The 1956 Revolution and the Hungarian community in Romania, 1956-9). Múltunk, 2007/4 (forthcoming).

„Drushba Travels”. Hungarian foreign tourism in the 1970s. Lecture in the Final Conference of the Project „Hidden Past”: State Socialism and „transnational interspaces” 1956-1989. European University Institute, Florence, 18-21. September 2008.

"The wife has a say. Boundless relations: women and men." Contribution to the conference Latest results in research into social gender in Hungary. Budapest: MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, January 29-30, 2009.

Interviews in historiography. Conference on interviews as a press genre and method, Károly Eszterházy College, Eger, May 16, 2008 (publication forthcoming in 2009).

"Friendship's end? Tour guides and the change of system." Contribution to the conference Change (Changes) of system. Budapest City Archives, September 10, 2009.

"Boundaries. Methodological issues to do with interviews with '56 Hungarian emigrants." Contribution to the Qualitative Section of the 2009 Annual Conference of the Hungarian Sociology Society. Debrecen, November 13-14, 2009.

"Venues of the socialist period and tourism practice as remembered by tour guides." Contribution to conference entitled "Venues". Pécs: BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke és Néprajzi Múzeum, November 20-21, 2009.

 

Translations into Hungarian:
How Alfonso X placed a ring on the finger of the cowled St Mary and how the statue crooked its finger for the ring (cantiga). In: Német, György: Love of statues. Café Bábel 20, 1996/2, 117-31. Also: Németh, György: Utopia of tyrants. Budapest: Atlantisz, 1996, 345-7.

Péteri, György: Purging and patronage: Kádár's counterrevolution and economics research in Hungary, 1957-8. Aetas, XXI, 2006/1, 186-210.

 

Other empirical research:
1997: Interviews with 13 participants in the 1989 National Round Table. (Central European University, Budapest, Political Science Department. Coordinator: András Bozóki).

1999: Interviews (Identity of today's Hungarian Jews. ELTE Social Minority Research Institute. Coordinator: András Kovács).
1999: Résumé analysis (Daily lives, 1956 Institute, Oral History Archive. Coordinator: János M. Rainer).

1999-2000: Interviews (The innovation ability and vision of elites. Hungarian Academy of Sciences' Institute of Political Sciences. Coordinator: László Guba.

2002: Workers' lives. Interviews (coordinator: Erzsébet Szalai). Poverty research. Interviews and questionnaires (University of Economics, Budapest. Coordinator: György Lengyel).

Interviews for Kopint-Datorg Rt. Monitoring survey of electronic signature use.
Questionnaires and interviews (Szonett Marketing Consultancy and Market Research Association).

Interviews (Enable Age Project-European comparative study of the autonomy and social participation of the elderly. Hungarian Academy of Sciences' Sociological Institute. Coordinator: Zsuzsa Széman).

 

Educational projects
This is the fashion! Dress and way of life in '60s Hungary. Exhibition by 1956 Institute/Hungarian National Museum. Sziget Festival, Budapest, August 2005, Coordinator.

56. UTCA. Exhibition by 1956 Institute/Káva Cultural Workshop. Sziget Festival, Budapest, August 2006 Coordinator.

Elektronikus megjelenés:

Lénárt András (OSZK 1956-os Intézet): Tömeggyilkosok civilben – a zuglói nyilas pártszolgálatosokról
/portal/page/portal/rev/rendezvenyek/20131211_konf_lenart

„Oral history Collections on the Holocaust in Hungary” S: i. M. O. N. E-Journal of Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust Studien (VWI) 14 October 2014. http://simon.vwi.ac.at/index.php/working-papers/43-kovacs-eva-lenart-andras-szasz-anna-lujza (Kovács Évával és Szász Anna Lujzával)


Konferencia előadások:

Közvélemény-kutatás Magyarországon 1945 és 1949 között. A demokrácia reménye. Magyarország 1945 című konferencián. 2005. június

Bizalmasan jelentjük. Magyarország-kép a Szabad Európa Rádió háttéranyagaiban. Fogalomváltozatok: Társadalmi egyenlőtlenség, ügynökkérdés, nemzeti és politikai közösség Közép-Európában című konferencián. Teleki László Intézet, 2006. szeptember 28–29.

Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten c. előadás az1956-os Magyar Forradalom emlékére rendezett konferencián. Szervezők: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet, 2006. október 12, Heidelberg

Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen. Die ungarische Revolution und Österreich 1956 című konferencián. Szervezők: a bécsi Collegium Hungaricum, az Universität Wien és az Österreichisches Staatsarchiv, 2006. november 7–8, Bécs

Daniel takes a Train. (Film by Pál Sándor, 1984). Introduction. Angol nyelvű előadás a Cinemagrophy of the Holocaust c. konferencián, Budapest, 2007. március 8-10.

Az interjú a történetírásban. Elhangzott: Az interjú mint sajtóműfaj és módszer című konferencián. Eszterházy Károly Főiskola, Médiatudományi tanszék. Eger, 2008. május 16. (Várható megjelenés: 2009 tavasz)

„Drushba Travels”. Hungarian foreign tourism in the 1970s. Lecture in the Final Conference of the Project „Hidden Past”: State Socialism and „transnational interspaces” 1956-1989. European University Institute, Florence, 18-21. September 2008.

A feleség közbeszól. Határtalan viszonyok: nők és férfiak. A társadalmi nem kutatásának legújabb eredményei Magyarországon című konferencián. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2009. január 29-30.

A druzsba vége? Idegenvezetők és a rendszerváltás. Rendszerváltás(ok) Magyarországon című konferencián, Budapest Főváros Levéltára, 2009. szeptember 10.

Határmezsgyén. 1956-os magyar emigránsokkal készített interjúk módszertani kérdései. A Magyar Szociológiai Társaság 2009. évi konferenciája, kvalitatív szekció, Debrecen, 2009. november 13-14.

A szocialista időszak színre vitt helyei és a turizmus gyakorlata az idegenvezetők emlékezetében. Színre vitt helyek című konferencián. PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke és Néprajzi Múzeum, Pécs, 2009. november 20-21.

„Trauma itt, trauma ott, trauma mindenütt” c. előadás Az identitás korlátai c. konferencián (PPKE BTK Szociológia Intézet, 2010. május 14-15.)

„Az 1956-os Köztársaság téri események a nyilvánosságban” című előadás a Trauma – esemény – szimptóma című konferencián, 2011. november 17-18., ELTE, BTK, Irodalomtudományi Intézet

2012. március 6., OSA, A soá után születtek - zsidó élettörténetek 1945 után c. műhelybeszélgetés, előadás.

2012. május 19., Szimbiózis kulturális antropológiai fesztivál, Budapest100 c. kerekasztal-beszélgetés, előadás.

2012. augusztus 21., Mire jók a bűnök? Köztársaság tér, 1956 c. előadás, Zánka, Bűnbakok az európai és magyar történelemben c. konferencián (A dél-dunántúli történészek 21. nyári konferenciája)

2012. november 27-én Az erőszak tere c. előadás az OSZK tudományos ülésszakán.

S. Nagy Katalin lakáskultúráról szóló kutatása c. előadás a Társadalom -> Történet című műhelybeszélgetésen. 2013. március 20., 20. század hangja Archívum és Kutatóműhely, Nyílt Társadalom Archívum (OSA),  MSZT Kvalitatív Szekciója

Nyilasper zsidók nélkül. Nyilas fegyveres pártszolgálatosok ellen folytatott per a nyilvánosságban c. előadás a Forradalom – performativitás – struktúra című konferencián, 2013. május 9-10. Debrecen, ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

Testi erőszak mint elterelő művelet. A zuglói nyilasperben ábrázolt erőszakos cselekedetek című előadás a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi konferenciája, Sümeg, 2013. augusztus 22–24.

Challenges of secondary socio-historical analysis on sociological interviews című előadás a Opening up Social History Repositories: New Technologies and New Methods c. konferencián, 2013. szeptember 25-27., CEU és International Association of Labour History Institutions (IALHI)

Csillagos házak Budapesten, 1944 – 2014. c. előadás, A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar Holokauszt 70 év távlatából.  Szegedi Tudományegyetem – Jad Vashem - Szeged, 2014. május 14 -15.

Yellow-star houses Budapest - public memory and documentation project. c. előadás, Names of Shoah Victims, from Scattered Sources to Individual Personal Stories. Memorial to the Murdered Jews of Europe within the Framework of the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), supported by the European Commission. Berlin 2014. október 20-21.
 
Yellow-Star Houses. Landmarks of Public Memory Using New Media. c. előadás. USC Shoah foundation Momory, Media, and Technology: Exploring the Trajectories of Schindler’s List. Los Angeles, 2014. november 16-18.


Fordítások:

X. Alfonz Miként húzott gyűrűt a csuhás Szent Mária ujjára, s miként hajlította be a szobor a gyűrűvel az ujját című cantigájának fordítása. Megjelent: Németh György: Szobrok szerelme. Café Bábel, 20, 1996/2, 117–131., illetve: Németh György: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 1996. 345–347.

Péteri György: Tisztogatás és patronálás: Kádár ellenforradalma és a közgazdaságtudományi kutatások Magyarországon, 1957–1958, Aetas, 21. évf, 2006/1, 186–210. o.

Egyéb empirikus kutató munka:

1997 Interjúk a Nemzeti Kerekasztal tárgyalássorozat 13 egykori résztvevőjével (Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszék, kutatásvezető Bozóki András)

1999 Interjúkészítés ( Mai magyarországi zsidó identitás ELTE Szociológiai Kisebbségkutató Intézet, kutatásvezető: Kovács András)

1999 Önéletrajzelemzés (Mindennapi életutak, 1956-os Intézet Oral History Archívum számára, kutatásvezető: Rainer M. János)

1999–2000 Interjúk (Az elitek innovációs képessége és jövőképe, MTA Politikai Tudományok Intézete, kutatásvezető: Guba László)

2002 Munkás-életutak. Interjúkészítés, (kutatásvezető: Szalai Erzsébet)

Szegénységkutatás. Interjúkészítés és kérdőívezés (BKE, Kutatásvezető: Lengyel György)

Interjúk a Kopint–Datorg Rt. külső munkatársaként, Az elektronikus aláírás-használat hazai monitoring vizsgálatában

Kérdőívezés, interjúkészítés a Szonett Marketing-tanácsadó és Piackutató Társaság külső munkatársaként

Enable Age Project – Időskorúak autonómiájának és társadalmi részvételének európai összehasonlító vizsgálata. Interjúkészítés (MTA Szociológiai Intézet, kutatásvezető: Széman Zsuzsa)

Ismeretterjesztő projektek:

Ez a divat! Öltözködés, életmód a hatvanas évek Magyarországán
Az 1956-os Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása a Sziget Fesztiválon, 2005, projektvezető

56. utca. A forradalom gyerekszemmel. Az 1956-os Intézet és a Káva Kulturális Műhely kiállítása a Sziget Fesztiválon, 2006, projektvezető


Please send comments or suggestions.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Last updated:  Monday, 6-April-2015

Search website